Systematisk test af medarbejdere

Alle ansatte i plejesektoren får tilbud om systematisk testning for covid-19 på arbejdspladsen som led i overvågning af corona.

Oprettet: 02.07.2020

Medarbejdere på plejecentre, i hjemmesygeplejen og andre kommunale arbejdspladser med kontakt til sårbare borgere får nu tilbud om systematisk og jævnlig testning for covid-19. Det er resultatet af en ny aftale om generel overvågning af corona-epidemien, som regeringen, KL og Danske Regioner indgik 30.6.

Aftalen skal ses som et supplement til det eksisterende testsystem. Testning af medarbejderne skal i langt højere grad kunne foregå på arbejdspladsen i arbejdstiden og vil være gradueret efter udbredelsen af smitte i den enkelte kommune. 

Frivilligt at lade sig teste
I kommuner med mange smittede sættes testprogrammet i værk med det samme, mens det i alle øvrige kommuner først sker i slutningen af august. I løbet af sommeren skal medarbejdere fra regionen oplære kommunalt ansatte til at pode deres kolleger på arbejdspladsen.   

Test som led i overvågning er et tilbud til den enkelte medarbejder, og ikke et krav om, at medarbejderen lader sig teste.

Læs mere om aftalen og principperne for testning