Test: Hovedstaden kan ikke følge retningslinjer

Heller ikke Region Hovedstaden har kapacitet til at teste medarbejdere i kritiske funktioner for Covid-19. Kontakt DSR ved tvivl

Oprettet: 22.03.2020

Der er mangel på testkapacitet ift. Covid-19 over hele landet. Det gælder også Region Hovedstaden. Regionen skriver på sin hjemmeside til fagprofessionelle 19.3.: 

"Det betyder, at regionen ikke er i stand til at leve op til Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet udsendt den 18. marts 2020.
Regionen kan derfor ikke tilbyde, at medarbejdere, der varetager særlig kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og indsatser for socialt udsatte, med COVID-19-symptomer, kan henvises til test for COVID-19 med henblik på hurtig raskmelding.
Regionen arbejder på at kunne øge testkapaciteten. Når det er muligt, kan kritisk personale blive testet med henblik på raskmelding. Her vil medarbejderen kunne møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftvejssymptomer.
"

Sundhedsstyrelsen ændrede sin testnings-strategi sent søndag eftermiddag 22.3. og har nu fokus på at udvide antallet af personer, der testes, ikke mindst sundhedspersonale. 

Følg retningslinjerne
DSRs formand Grete Christensen har da også kommenteret på den utilstrækkelige kapacitet og adgang til testning af sundhedspersonale i flere medier i de seneste dage. Hun har understreget betydningen af at passe på sygeplejerskerne og andre sundhedsprofessionelle. Dansk Sygeplejeråds formand hilser derfor den ændrede strategi velkommen, men forholder sig afventende i forhold at se det ske i praksis.

Kredsformand Hovedstaden Kristina Robins

Kredsformand Kristina Robins er helt på linje med formanden.
-Sygeplejerskerne står helt i front og varetager kritiske funktioner i en ekstraordinær situation. Det er DSRs opgave at bringe medlemmernes helt reelle bekymringer videre til de ansvarlige myndigheder og lægge vedvarende pres på for at sikre medarbejderne de bedst mulige vilkår for at løse opgaverne, siger hun.

-Jeg opfordrer kredsens medlemmer til at kontakte deres lokale tillidsvalgte - TR, FTR og AMR eller kredsen, hvis de oplever, at arbejdsgiver presser sygeplejerskerne til at møde på arbejde i modstrid med myndighedernes generelle retningslinjer. slutter Kristina Robins.  

Hvis du vil vide mere 

Se formand Grete Christensens kommentar 22.3. til Sundhedsstyrelsens ændrede strategi 

Læs Sundhedsstyrelsens notat af 17.3., som definerer "kritiske funktioner"

Find svar på en lang række ansættelsesretlige spørgsmål på www.dsr.dk/corona, som løbende opdateres

Kredsen har udvidet åbningstiden. Se kontaktinformation