Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel

Det blev Halsnæs Kommune, der vandt den gyldne tråd 2021. Det er en pris, der hædrer nye initiativer i det nære sundhedsvæsen. Sundhedsplejerskerne i Halsnæs Kommune er involveret i et samarbejde, hvis formål er at opspore børn og unge i mistrivsel.

Oprettet: 22.01.2021

Halsnæs Kommune fik uddelt prisen den Gyldne Tråd på KL's sundhedskonference den 19. januar 2021. 

Prisen blev givet til et projekt, hvor sundhedsplejerskerne i Halsnæs Kommune arbejder sammen med Almen Praksis, PPR, Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune. Projektets formål er at forebygge, at børn og unge, som viser tegn på mistrivsel, får så alvorlige problemer, at de skal i behandling i børne- og ungepsykiatrien. Det sker ved, at de praktiserende læger nu har mulighed for at henvise børn og unge med tidlige tegn på mistrivsel direkte til Halsnæs Kommunes PPR-afdeling, som har fokus på at gribe tidligere og hurtigere ind og hjælpe børn og unge, før deres problemer udvikler sig yderligere.

”Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel” startede som et projekt i sommeren 2018, men er nu blevet et fast tilbud i Halsnæs Kommune. Der er stor tilfredshed med projektet hos både de praktiserende læger, i PPR i Halsnæs Kommune og hos de børnefamilier, der modtager hjælp. Derfor tales der nu om muligheden for at udbrede projektet til hele Region Hovedstaden.