Tillæg til frontpersonalet i region og kommuner

Der bliver for tiden indgået aftaler i regionen og kommunerne, som både peger frem og tilbage.

Oprettet: 11.12.2020

Rammeaftale om ekstra arbejde i regionen
En ny rammeaftale for ekstra arbejde er ved at falde på plads mellem kreds og region i samarbejde med kredsens tillidsvalgte. Aftalen er ikke kun relateret til covid, men vil kunne bruges generelt, når der er brug for ekstra arbejde fra sygeplejerskerne. Den lægger sig op ad den eksisterende FEA-aftale for pukkelafviklingen: 180% oveni timelønnen + arbejdstidsbestemte særydelser. Det betyder, at FEA-vagter i vagttid honoreres bedre end vagter i dagtid. Kredsens mål er en balanceret aftale, som vil skabe merværdi for flertallet.

Løn for kompetencer på infektionsmedicinsk afdeling
På infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital er kredsen lykkedes med en fornuftig ny aftale. Sygeplejerskerne får nu et tillæg på 18.000 kr./år, når de har opnået kompetence til at indgå i det såkaldt Østdanske Beredskab.

Ekstrordinære indsatster belønnes i nogle kommuner
På det kommunale område er det i flere kommuner lykkedes at forhandle bagudrettede engangsbeløb på op til 20.000 kr. til individuelle eller mindre grupper af sygeplejersker for ekstraordinære arbejdsindsatser, øget fleksibilitet og opgavevaretagelse etc.
I nogle kommuner, herunder København er det lykkes at sikre aftaler, der er knyttet direkte an til nye arbejdsopgaver, ekstraopgaver og fleksibilitet i forbindelse med covid.