Travl presse-uge i kredsen

Den seneste uge har medlemmer af kredsens formandskab og bestyrelse været i medierne med forskelligt fagligt fokus

Oprettet: 08.10.2019

Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich var kilde til en artikel på Berlingske.dk 3.10. om udviklingen i interne registreringer af vold og trusler om vold mod ansatte, særligt i forhold til psykiatrien i Region Hovedstaden. 

mette_sofie_haulrich_1_www

Mette Sofie vurderede, at årsagen til at der siden 2016 kunne registreres et fald antal registereringer i psykiatrien skyldtes, at mange sygeplejersker ikke opfattede det som meningsfuldt at foretage den form for registereringer i en presset hverdag.

frederikke_debatten_03okt19

1000 sygeplejersker til debat i Debatten
Torsdag 3.10 deltog kredsbestyrelsesmedlem Frederikke M. Sørensen i Debatten på DR2, hvor hun diskuterede vinkler på regeringens udspil om at afsætte penge til yderligere 1.000 sygeplejersker. Hun understregede, at bedre arbejdsmiljø med flere kolleger og en større økonomisk gevinst er tiltag, der kan motivere flere sygeplejersker til at gå fra deltid til fuld tid. Frederikke medvirker i den 3. blok, svarende til den sidste halve time af udsendelsen. 

kredsformand_kristina_robins_oploeftning_web

Flere sygeplejersker i Almen praksis
Endelig rundede kredsformand Kristina Robins presseugen af med mandag 7.10. i DR P4 København  at kommentere på de nyeste tal for udviklingen i almen praksis på nationalt plan. Tallene viser, at andelen af sygeplejersker i almen praksis er steget med 8% siden 2011. Stigningen er højst i udkantsområder.

Kristina Robins glædede sig over udviklingen, fordi sygeplejerskers faglighed giver god mening i de stadig flere opgaver, der skal løses tæt på borgeren, ikke mindst i forhold til det stigende antal patienter med kronisk sygdom. Hun understregede, at Dansk Sygeplejeråd målrettet arbejder på uddannelse og komptenceudvikling, der matcher behovene.