Tre arbejdspladser i kredsen er nomineret til ny pris

Athena-prisen er en ny pris, der hylder sygeplejerskers medvirken i at opnå FN's verdensmål. Hele tre ud af fem nominerede er arbejdspladser i Kreds Hovedstaden.

Oprettet: 15.10.2020

En faglig dommerkomité har nomineret fem sygeplejefaglige indsatser til Dansk Sygeplejeråds nye faglige pris, Athena Prisen. Begrundelsen for nomineringen af de fem projekter er bl.a., at de alle er eksempler på, hvordan FN´s verdensmål kan omsættes til hverdagsmål. Og at projekterne har potentiale for at blive udbredt.

Athena Prisen er opkaldt efter Florence Nightingales ugle, og uglen symboliserer klogskab. Prisen finansieres af Bauta Forsikring, og de to projekter, der kåres som vindere den 25. november får hver 50.000 kroner til udvikling af indsatsen på arbejdspladsen. Læs mere på dsr.dk/athena

De fem nominerede er:

Sankt Lukas Hospice:

(Understøtter verdensmål 3: Sundhed og trivsel)

På Sankt Lukas Hospice har sygeplejersker udviklet brugen af ritualer og symboler i sygeplejen. Sygeplejerske Kirsten Bühler har introduceret brugen af bronzeengle, og erfaringen er, at de kan gøre det ”lettere” for sygeplejersken, som skal tale med patienten og de pårørende om døden.

Indsatsen har betydet, at der er skabt en åbenhed for at tale om åndeligt-eksistentielle emner og det at inddrage ritualer og symboler i mødet med patienter og pårørende.

Sygeplejerskerne Joan N. Larsen, Sarah H. H. Pedersen og Malene B. Nielsen fra Rigshospitalet

(Understøtter verdensmål 3: Sundhed og trivsel. Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion)

Tre sygeplejersker, Joan N. Larsen, Sarah H. H. Pedersen og Malene B. Nielsen, fra Neonatalafdelingen, ambulatorium 5024 på Rigshospitalet, har udviklet en indsats, hvor nyfødte med gulsot kan behandles med lysbehandling i hjemmet. Det giver tryghed at være hjemme og det giver mulighed for, at begge forældre kan få en større andel i barnets første tid, da også faderen kan være en del af behandlingen. Indsatsen er blevet permanent.

Sygeplejerske Trine Lund-Jacobsen på Rigshospitalet, Endokrinologisk Klinik PE

(Understøtter verdensmål 3: Sundhed og trivsel)

Sygeplejerske Trine Lund-Jacobsen fra Endokrinologisk Klinik PE på Rigshospitalet står bag udviklingen af app´en Bone@bc til kvinder med brystkræft. Patienten kan indtaste en form for dagbog, som kan tages med til konsultationer på hospitalet, og dermed kan app´en være med til at styrke samarbejdet mellem patient og personale. App´en kan ses som et middel til empowerment af patienterne, fordi den hjælpe til at fokusere på, hvordan hverdagen kan blive bedst mulig.

Herudover er Bone@bc med til at indsamle data, der kan bruges til at forbedre behandlings- og efterforløb for alle kvinder med brystkræft.

Ortopædkirurgisk operationsafsnit A750 på Vejle Sygehus

(Understøtter verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion)

Siden begyndelsen af 2019 har Ortopædkirurgisk afsnit A750 på Vejle Sygehus sorteret plastik til genanvendelse. Projektet har nu spredt sig til flere afdelinger på sygehusene under Sygehus Lillebælt. Sygeplejerske Christina Berton Kirkegaard er initiativtager til projektet, og hun tager rundt og underviser i, hvilke udfordringer afdelingerne kan møde, når de står overfor et sorteringsprojekt og hvordan disse bedst gribes an. Vejle Sygehus har i 2019 sorteret 2400 kg hård plast og 3260 kg blød plast til genanvendelse.

 

Sygeplejerske Anne-Mette Iversen på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital 

(Understøtter verdensmål 3: Sundhed og trivsel)

Sygeplejerske Anne-Mette Iversen fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har udviklet et elektronisk system til automatisk at måle håndhygiejnen. Systemet leverer data 24 timer i døgnet. Det betyder, at man har mulighed for at se de præcise områder, f.eks. patientstuer, hvor personalet ikke efterlever retningslinjerne. Ligesom man kan se tidspunkter på døgnet, hvor retningslinjerne ikke følges.

Med projektet kan man imødegå tilfælde af smitte, hvert år smittes 60.000 danskere med infektion på hospitalerne. Under Covid-19 pandemien har Anne-Mette Iversen i samarbejde med et forskerhold fra DTU og firmaet Sani nudge søsat et forskningsprojekt, hvor de undersøger, om det elektroniske system kan anvendes til at lave automatisk smitteopsporing på hospitaler og plejehjem.