Udfører du usynligt arbejde?

Sidste uges stormøde satte sygeplejerskers usynlige og gratis arbejde på dagsordenen.

Oprettet: 29.05.2019

Mødelokalet var fyldt godt op, da 220 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere den 28. maj 2019 deltog i kredsens tilbagevendende stormøde.

Det usynlige arbejde
Udfører I nogensinde usynligt arbejde?

Oplægsholder Anne Døssing, der selv er sygeplejerske, og som har skrevet Ph.D om sygeplejerskers koordinerende opgaver, havde en god fornemmelse af, at svaret fra salen ville være Ja. Hun blev ikke skuffet.

En sygeplejerske fortalte, at hun bruger en stor del af sin arbejdstid på at flytte patienter rundt mellem akut, subakut og elektive afsnit. ”Det føles ofte som om, jeg har brugt min tid på ingenting”.

En anden sygeplejerske fortalte, hvordan hun oplever et "dokumentationsregime". Men at meget af det, hun bruger sin tid på – fx at sikre at patienten møder fastende, tager sin medicin m.v. – ikke kan registreres. Det er derfor svært at se værdien af arbejdet.

Det er også omsorg at koordinere patientforløb
Eksemplerne er mange, fordi sygeplejersker sikrer den røde tråd i patientforløbet – holder styr på trådene og samler dem op. Som når sygeplejersken reagerer på en ændring af medicindosis - er det med vilje, eller er der sket en fejl? Opfølgningen er helt essentiel for patienten. Alligevel er opgaven ikke særlig synlig, så længe den bliver løst.

Anne Døssings pointe er, at omsorg er mere end den direkte patientpleje. Omsorg er også at sikre sammenhængende patientforløb og rette op, hvor systemet fejler. 

Problemet er bare, at netop de koordinerende opgaver – i modsætning til den direkte patientpleje – ikke opfattes som at være "rigtig" sygepleje. Heller ikke af sygeplejersker.

Koordinationen tales ofte ned som værende ”ingenting” eller ”en biting”. Den er usynlig og mangler anerkendelse.

Derfor kan de koordinerende opgaver ofte skabe frustration i en presset hverdag, fordi de tager tid fra det, der opfattes som "den rigtige sygepleje".

Anne Døssing

Det usynlige arbejde skal frem i lyset
Anne Døssing sluttede sit oplæg af med at konstatere, at tiden er til en professionalisering af koordinationsopgaven i sundhedsvæsenet:

"Sygeplejerskerne har kompetencerne til at løse den opgave. Spørgsmålet er: Vil sygeplejersker bare koordinere uden at blive anerkendt for det, eller vil vi tage opgaven på os med åben pande, tydeliggøre den og påvirke den?"

Den opfordring greb 1. kredsnæstformand Kristina Robins. Hun sagde, at uden klarhed om de koordinerende opgaver, bliver det vanskeligt både at sikre rammerne om en faglig forsvarlig sygepleje, men også at sikre en løn, der anerkender arbejdets værdi:

"Usynligt arbejde skaber hurtigt et øget arbejdspres i en i forvejen presset hverdag. Vi sygeplejersker vil så gerne levere fagligt forsvarlig sygepleje. Så hvis tiden ikke helt er til det, ordner mange det uden for arbejdstiden.
Men konsekvensen må ikke blive, at vi leverer gratis arbejdstid, for så bliver det pressede arbejdsmiljø og konsekvenserne heraf usynligt for ledelsen, og problemerne fortsætter. Fælles problemer kræver fælles løsninger."

Hvis du vil videre
Kredsen og organisationen arbejder videre med at påvirke rammerne for fagligt forsvarlig sygepleje, både nationalt og lokalt. Det gør vi for at skabe mere synlighed om problemerne og bidrage med gode løsningsforslag. 

I kan være med til at skabe opmærksomhed på udfordringerne ved at tale sammen om dem på arbejdspladsen. Brug kredsens dialogværktøj om gratisarbejde.

Læs mere og hent materialet her: Arbejder du gratis?