Uligheden i sundhedsvæsnet - den er vi selv med til at skabe

Kom på et gratis to-dages kursus den 10. og 11. november om den ulighed i sundhed , som vi selv er med til at skabe som ansatte i sundhedsvæsnet. Hør blandt andet Morten Sodeman fra indvandrermedicinsk klinik i Odense.

Oprettet: 10.09.2020

Det er ikke kun socialt udsatte, der risikerer at blive sårbare i mødet med sundhedsvæsnet. Hvis man ikke passer ind i diverse pakkeforløb, (det er der 50% der ikke gør) kan man blive sårbar. Hvis man er mand med en cancerdiagnose, dør man tidligere end en kvinde med samme diagnose på samme stadie. Hvis man opfører sig lidt anderledes end det, vi som sundhedspersonale synes er det normale eller rigtige, risikerer man at få en dårligere behandling.

Hvorfor gør de ikke som vi siger?

Du kan høre Ph.d. post doc Camilla Merrild om når hverdagslivet ikke er strømlinet, men måske mere kaotisk, så passer man ikke ind i sundhedsvæsnets opfattelse af, hvad man bør gøre for sin sundhed og sit helbred. 

Det er ikke vores patient

Sygeplejerske, Lektor, Ph.d. Lisbeth Aaskov Falch om hvordan gamle og sårbare patienter bliver skubbet rundt i sundhedsvæsnet. Hun lægger op til diskussion om sygeplejens værdier og spørger blandt andet, om vi har solgt ud af værdierne? 

Sårbar - det kan du selv være

Morten Sodemann spciallæge i infektionsmedicin og leder af Invandrermedicinsk klinik i Odense sætter fokus på, hvordan sundhedsvæsnet slet ikke er gearet til en stor del af patienterne; alle dem med mange symptomer fra mange sygdomme. Patienterne bliver standardiseret og ender med at få en behandling, som ikke passer til dem.

Opdag og mobilisér patientens styrke - erfaring med Guidet Egen-Beslutnin

Professor og sygeplejerske Vibeke Zoffmann Rigshospitalet. Vibeke introducerer den evidensbaserede metode Guidet Egen Beslutning, som hun selv har udviklet. Hendes påstand er: Der findes ingen svage patienter – kun nogle som vi endnu ikke har støttet i at opdage deres potentiale i håndtering af et liv med sygdom