Ungekonference

Frafaldet på sygeplejestudiet stiger, og hver fjerde nyansatte sygeplejerske forlader regionen inden for de første 12 måneder. Få et hurtigt overblik over de nyeste handlingsrettede forskningsresultater, som blev præsenteret på Ungekonferencen 2022.

Oprettet: 13.09.2022

Hvordan kan studerende få en bedre tid i studiet og under klinikken? Hvordan får vi skabt gode arbejdspladser for den næste generation af sygeplejersker?

De unges arbejdsliv er på spil her. Samtidig er manglen på sygeplejersker er et alvorligt og stigende problem. 

Derfor valgte DSR Kreds Hovedstaden sammen med Københavns Professionshøjskole, De sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), Lederforeningen i DSR og Rigshospitalet at stå bag en heldagskonference i september, hvor nogle af de nyeste forskningsresultater og erfaringer blev præsenteret.

Konferencens deltagere var kliniske vejledere, undervisere, rektorer, hospitalsdirektioner, regionsrådspolitikere og tillidsvalgte.

Få her de centrale pointer fra konferencen

En lang række oplægsholdere deltog med deres særlige og helt opdaterede viden om feltet. 

Du er velkommen til at skrive til arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen kbn@dsr.dk, hvis du ønsker at modtage en af oplægsholdernes power points i deres helhed.

 

Uddannelseshospital – de vigtigste erfaringer og principperne bag konceptet

Oplæg ved Lene Lydia Breum, ledende oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling.

På Frederikssund Uddannelseshospital inddrages de studerende i omfattende dele af sygeplejen, både i forhold til kompleksitet og vagtdækning. Formålet er at reducere det ansvarschok, som mange nyuddannede oplever i første job. Det er vigtigt at understrege, at de unge IKKE indgår i normeringen.

Lene Lydia Breum præsenterede blandt andet principperne for Uddannelseshospitalet og erfaringerne med de initiativer, som er sat i gang.
Andre vigtige erfaringer: 
•    Uddannelseshospitalet er en form for studieunit, men med et gear mere, måske to. Alle i afsnittet tager del i uddannelsen.
•    Om ansvar for egen læring og måden, det bliver en del af tilrettelæggelsen: Det er muligt og vigtigt, at de studerende selv tager del i det, de skal have ud af uddannelsen. 
•    Om ’Peer to peer’: Studerende på alle semestre indgår i fællesskabet, hvor man giver hinanden feedback. Det skaber tryghed at være sammen med andre studerende. 
•    Om at studerende tager ’lead’ helt ude ved patienten. Eksempelvis går de studerende rundt med telefonen, der ringer rigtig meget. Der kommer patienter ind og fra pårørende. De tager også del i sygemeldinger, og hvordan vi løser det.

 

Nytænkning af uddannelsens afslutning

Projekt NEW, Nursing Education and Work - et samarbejdsprojekt mellem 2 centre på Rigshospitalet og Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole.
Oplæg ved Mette Elisabeth Nielsen, uddannelseskonsulent, Region Hovedstaden, Center for HR og Merete Brædder, uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole

I NEW-projektet har man afprøvet at bytte om på 7. og 6. semester for de studerende. Formålet er at forbedre overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske, blandt andet ved at skabe en bedre kobling mellem klinisk uddannelse og bachelorprojekt.
Oplægget handlede om erfaringerne fra projektet.

Projekt New Nursing 
•    De problemstillinger, de studerende arbejder med i deres bachelorprojekter udspringer af praksis på afdelingen.
•    Projektet har bl.a.  fokus på faglig dømmekraft, dvs. det, de studerende skal trække på, når de skal træffe kliniske beslutninger.
•    Erfaring: Projektet gennemfører studiesamtaler, der bliver mere personlige og har mere fokus på den enkelte studerende og den enkeltes læring frem for læringsmål.
•    Hvis vi stiler mod selvstændighed, må vi også sikre rammer og prøver, hvor de studerende kan vise det
•    Eksaminationen tager udgangspunkt i, hvad der sker hos patienterne.
•    De studerende skal rigtig meget. Så vi har kigget på, om vi fremadrettet kan reducere nogle af de ting, de skal.

 

Simulationstræning – øger de studerendes professionelle selvtillid og styrker overgange mellem studie og praksis

Oplæg ved Hanne Selberg, lektor og simulationsprojektleder, RN, MEd i Professionsudvikling, Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole

Selberg præsenterede resultater af et nyligt afsluttet forskningsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen om betydningen af simulationstræning for kompetenceudvikling af de studerende.

•  De studerende, der har fået mere simulationstræning, oplever en større professionel selvtillid end kontrolgruppen. Det bliver særligt tydeligt blandt studerende, der ikke har fået afprøvet så mange tekniske færdigheder i deres kliniske forløb.
• Om peer-2-peer træning: De studerende oplever, at det er trygt at samarbejde med ligestillede og lettere at lave og lære af fejl sammen med studerende frem for med undervisere. Desuden er der meget læring gennem argumentation; Hvorfor gør man det ene frem for det andet?
•  Simulationstræning er en fantastisk metode til at øve stort set alt. Det er også en booster til de studerendes selvtillid.
•  Vi skal samarbejde meget mere med klinikken om øget simulation.
Selberg understreger, at simulation ikke kan eller skal erstatte læring i kontakt med patienter.

 

Det gode arbejdsmiljø er basen

Oplæg ved Anne-Mette Bang Termansen, chef for Ledelse og Organisation, Center for HR og Uddannelse, Region Hovedstaden. 

Det gode arbejdsmiljø er fundamentalt for et godt arbejdsliv og har betydning for, om de ansatte bliver på arbejdspladsen. Det gælder også for nyansatte. Der er mange faktorer, der afgør om arbejdsmiljøet er godt. 

Anne-Mette Bang Termansen fremlagde bud på, hvad der skal satses på på de enkelte arbejdspladser for at fastholde et godt arbejdsmiljø – også når der er mange opgaver.
•  En god arbejdsplads for unge skal defineres sammen med de unge.
•  God ledelse er noget, vi skaber sammen. Så vi er afhængige af hinanden – både ledere og medarbejdere – for at kunne skabe gode arbejdspladser for unge.
•  Om undersøgelse fra Region H: Den enkelte mest determinerende faktor for sygeplejerskers mistrivsel på arbejdspladsen er tunge løft. Vi har talt meget om psykisk arbejdsmiljø de seneste år, men har vi glemt de klassiske dyder inden for arbejdsmiljø?

 

Når tvivlen slår rod – om nyuddannede og næsten færdiguddannede sygeplejerskers syn på fremtiden i faget

Oplæg ved Vibeke Røn Noer, lektor & forskningsleder MSO, Ph.d., Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy & Praksis, VIA University College

Mere end hver fjerde nyuddannede sygeplejerske tvivler på, at de har en fremtid i faget! Tvivlen slår rod i uddannelsen – og følger med fra uddannelse til arbejdsliv. 
Røn Noer undersøger, hvordan tvivlen manifesterer sig. 
•  For de nyuddannede starter tvivlen med at handle om uddannelsesvalg, men bliver undervejs i studiet til: Kan jeg holde til det? For de vil ikke svigte patienterne og heller ikke svigte sig selv i forhold til at ville det bedste for patienterne. Jf. en fortælling om Anne Sofie: ”Det var alt for meget ansvar. Jeg har været sygeplejerske i 10 min og så står jeg midt i orkanens øje. Det har jeg ikke lært, hvordan man gør.”
•  Hvis man står alene i praktikken, så lærer man ikke sygepleje, så lærer man at klare sig selv.
•  Vi skal være opmærksom på, hvor hurtigt nyuddannede får ansvar for deres egne patienter.
•  De nyuddannede fortæller om, at den sværeste opgave er at prioritere mellem sine opgaver, som jo er patienterne.
•  Hvordan taler vi med de studerende om det, der er svært. Om at komme til kort med patienten og komme til kort med sygeplejen?
•  De studerende vil gerne levere en optimal sygepleje.
•  Tvivlen er stigende og vedvarende også tre år efter dimission, dvs. der er mere på spil end praksischok.
•  Der er mange gode grunde til at se på introduktionsforløb. Hvordan tager vi imod nyuddannede? Hvordan bliver de en del af kulturen, netværk osv.
•  Vi skal tale med dem om, hvad det vil sige at være en god sygeplejerske. Hvordan tager man det professionelle ansvar på sig? Hvordan agerer og virker man som sygeplejerske i sundhedsvæsenet?

 

Kompetenceudvikling og karriereveje 

Oplæg ved Jette Holtzmann, sektionschef i Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden
Oplæg om, hvordan vi kan kompetenceudvikle de nyuddannede sygeplejersker og skabe attraktive karriereveje.

•   Det gode læringsmiljø handler også om tryghed i at kunne udøve det man gerne vil
•   Vi skal huske, at livslang læring betyder livslang læring og ikke bare er ’noget vi siger’. Vi skal derfor tænke i fleksible læringsformer, hvor vi går ind og ud af uddannelse gennem hele arbejdslivet.

Onboarding - vejen til den gode modtagelse af nyuddannede og nyansatte sygeplejersker

Oplæg ved Christian Harpelund, MsC i Organisationspsykologi, CPO i Leapeo

Harpelund præsenterede onboarding-modellen og anbefalingerne til, hvordan vi kan tage godt imod de nyuddannede og nyansatte sygeplejersker på arbejdspladserne i sundhedssektoren. 
Oplægget har onboarding-data fra sygeplejersker fra blandt andre Region Hovedstaden.

•  Om at gå fra studievirkelighed til arbejdsvirkelighed: De studerende uddannes i den optimale behandling i det optimale forløb, som stort set er det eneste, de ikke møder i arbejdsvirkeligheden.
•  Opbygning af gode sociale relationer er i top 3 ift. god onboarding, men nogle arbejdsgivere mener ikke, det er arbejdspladsens opgave at skabe venskaber: Forskningen viser, at dem, der har en ven på arbejdspladsen, har et engagement, der ligger højere end dem, der ikke har.
•  Om den psykologiske kontrakt: Vi ved, at folk går med spørgsmål om, hvorvidt det her nu også er det rigtige job for mig i ca. 6 måneder. Derfor er det vigtigt at matche forventninger og erfaringer ved pre- og onboarding, så man ikke bryder sine løfter.

 

Spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent i DSR Kreds Hovedstaden, Karin Bloch Nielsen kbn@dsr.dk, hvis du har spørgsmål til konferencen. 

Her kan du følge med i oversigten over kredsens øvrige arrangementer (vær opmærksom på, at den opdateres løbende med nye aktiviteter): Arrangementer