Vagtdækning: Flyt fokus og spørg medarbejderne

Hvad skal der til for at gøre det vigtige arbejde på pressede sengeafsnit attraktivt for flere sygeplejersker - også aften, nat og weekend? Vi har (igen) opfordret regionen til at fokusere på det spørgsmål fremfor at presse alle sygeplejersker ind i vagtarbejde.

Oprettet: 23.05.2023

Skift fokus: Find løsningerne der, hvor udfordringerne er, i stedet for at underminere det, der virker. Det er det enkle råd, vi i kredsens politiske ledelse har til beslutningstagerne i Region Hovedstaden, efter at samtlige regionale medarbejderrepræsentanter i forrige uge afviste forslaget om tvungen vagtdækning. 

Alt for mange steder i Region Hovedstaden er sengeafsnit nødlidende på grund af for få fastansatte sygeplejersker. DET er problemet. Udgangspunktet for regionens løsningsforslag "Sammen om vagtarbejde" er desværre at symptombehandle ved at tvinge andre sygeplejersker til at tage del i vagtarbejdet. 

I kredsen synes vi, at løsningen i stedet skal fokusere på, hvordan man med succes kan både rekruttere og fastholde sygeplejerskerne på døgndækkede afsnit ved at gøre det mere attraktivt for endnu flere at bruge deres faglighed og arbejdstid der.

Ikke 'one size fits all'
Det er desværre svært at få øje på, hvordan regionen har forsøgt sig med frivillighed, fagligt fokus og individuelle løsninger, før 'Sammen om vagtarbejde' blev meldt ud primo maj.

I kredsen har vi sagt det før og siger det gerne igen: 
Ved at have et stærkt lokalt fokus og tage medarbejderne med på råd ER det muligt at finde fælles og gode løsninger på de helt åbenlyse udfordringer. Og JA, løsningerne kan meget vel handle om løn. De kan OGSÅ handle om mere frihed, vilkår for natarbejde, styrket fagligt fokus, samarbejde på tværs af afdelinger - og meget mere. 

Vi skal videre - bedre denne gang 
I kredsen samarbejder vi gerne med regionen i processen med at finde gode og bæredygtige løsninger på reelle udfordringer. Løsninger, som anerkender og tilgodeser både de mange kompetente, hårdtarbejdende sygeplejersker på de vagtbærende afsnit OG de mange kompetente, hårdtarbejdende sygeplejersker i vagtfrie eller vagtlette stillinger på fx ambulatorier, der ønsker at bidrage - frivilligt!
Nøgleordene er frivillighed, faglig forsvarlighed, arbejdsmiljø, ledelse, patientsikkerhed - og arbejdsglæde.  

Fra kredsens side har vi tre konkrete forslag til vejen frem: 

  • Flyt fokus fra 'Alle skal have vagter' til 'Hvordan kan pressede sengeafdelinger blive velfungerende?'
  • Spørg medarbejderne til råds. De ved, hvor skoen trykker, og hvad der virker
  • Tag udgangspunkt i frivillighed, lokale løsninger og reel vilje til nytænkning

Kom til medlemsmøder 
Har du noget på hjerte i forhold til vagtdækning og hvad der skal ske herfra? Hvilke muligheder og udfordringer ser du?  
Kom og giv dit besyv med på et af kredsens tre medlemsmøder i uge 25: 

19.6.  Fyraftensmøde for Psykiatriske sygeplejersker – Sammen om vagtarbejdet (dsr.dk)
20.6.  Møde for dig der er ansat i vagtfrie og vagtlette stillinger på det somatiske område i regionen (dsr.dk)    
22.6.  Møde for dig der er ansat i sengeafsnit på det somatiske område i regionen (dsr.dk) 

Vel mødt!