Valget afgjort: Kredsformand fortsætter

Kristina Robins vandt kampen om kredsformandsposten i Hovedstaden. To af fem næstformænd blev valgt ind for første gang.

Oprettet: 08.11.2021

Kristina Robins fortsætter på posten som formand for Kreds Hovedstaden i de kommende fire år. Hun opnåede i  alt 3.289 stemmer ved kredsvalget, hvor 39,1 pct. af kredsens stemmeberettigede medlemmer stemte.
Det var en tæt afgørelse med modkandidaten Luca Jonathan Saverio Pristed, som fik 2.930 stemmer, mens 1.741 stemte til fordel for den tredje formandskandidat Jacob Paludan Truelsen.

Næstformandskab på plads  
Medlemmerne har stemt både nye og erfarne kandidater ind i kredsens samlede formandskab, som ud over kredsformanden består af fem kredsnæstformænd. Der var i alt 12 næstformandskandidater, og følgende fem blev valgt (antal stemmer i parentes):

Harun Demirtas (4.367) er valgt som 1. næstformand og dermed medlem af hovedbestyrelsen
Christian B. Kummerfeldt (2.336) er valgt som 2. næstformand
Signe Hagel Andersen (1.727)
Kristina Frederiksen (1.596)
Sisse Julie Kampmann Bruun (1.571)

To medlemmer af det nuværende formandskab genopstillede ikke. Der bliver lejlighed til at tage afsked med både Inger Margrete Siemsen (IMS), Hanne Krogh og øvrige afgående og tidligere medlemmer af formandskab og kredsbestyrelse ved en reception på kredskontoret 25. november. Mere info følger. 

Ny kredsbestyrelse
Kredsformanden, de fem kredsnæstformænd og 35 menige medlemmer udgør tilsammen kredsbestyrelsen i Hovedstaden. De 35 menige medlemmer har også været på valg, og også her er resultatet en stærk samling af helt nyvalgte sygeplejersker og kredsmedlemmer med tidligere erfaring fra det politiske arbejde i kredsbestyrelsen. 

Se alle 41 medlemmer af den nyvalgte kredsbestyrelse 2021-25

Stemmeprocenten er steget
39,1 pct. af medlemmerne i Kreds Hovedstaden havde stemt, da valget sluttede søndag kl. 20. Det er et pænt stykke over landsgennemsnittet og er den højeste deltagelse i mange år.
I runde tal svarer det til, at 8.500 kredsmedlemmer ud af 21.800 stemmeberettigede har sat deres kryds ved en eller flere kandidater.

I kredsens nyhedsbrev tirsdag 9. november kan du se det samlede formandskab med billede og læse en kommentar fra kredsformanden. 

Kredsen ønsker formandskab og kredsbestyrelsesmedlemmer tillykkke med valget. Tak til de mange kandidater, som stillede op og de mange medlemmer, som har stemt og engageret sig aktivt i den demokratiske debat i og om Dansk Sygeplejeråd.