Vi viser travlheden

"Vi havde brug for at kunne være mere præcise end blot at sige, at "patienterne er blevet mere komplekse", og at "vi har travlt", fortæller sygeplejersker på Rigshospitalet.

Oprettet: 13.11.2019

"Nu kan vi dokumentere, at vi har travlt"

På Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet ville de ikke nøjes med at sige, at man fik mere og mere travlt. De ville finde en metode til vurdere patienternes behov for sygepleje og sammenholde behovet med sygeplejerskeressourcerne i afdelingen.

"Vi kunne konstatere, at vi fik flere og flere intensive og komplekse behandlingsprotokoller og dermed flere børn og deres familier med mangefacetterede og komplekse sygeplejebehov," siger afdelingssygeplejerske Pernille Roland fra Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet og fortsætter: "Samtidig efterspurgte sygeplejerskerne en synlighed i, hvor plejekrævende en patient egentlig var, når vi fordelte patienterne mellem os i hverdagen. Vi havde brug for at kunne være mere præcise end blot at sige, at ”patienterne er blevet mere komplekse”, og at ”vi har travlt”.

Evidensbaseret værktøj
Eva Helena Hansson, der er klinisk forsker og sygeplejespecialist i Børne/Unge-Klinikken på Rigshospitalet lavede en litteratursøgning sammen med kliniske sygeplejespecialister i Børne/Unge-klinikken for at undersøge, om der allerede fandtes et redskab til at vurdere sygeplejebehov hos patienter.

"Vi fandt et evidensbaseret værktøj, der hedder RAFAELA© (se forklaring nedenfor) og et plejetyngdemålingsværktøj, der var udviklet for børn i Brasilien," forklarer Helena. "Efter vi havde været på besøg på en børneafdeling i Finland for at se systemet i praksis, syntes vi, det var for omfattende, tidskrævende og dyrt og i øvrigt udviklet til voksne patienter. Vi besluttede os for med inspiration fra RAFAELA© og det brasilianske værktøj at udvikle et enklere system, der passer til vores patienter."

Det skal være enkelt at anvende
Gennem flere år udviklede, afprøvede og tilrettede man i afdelingen gentagne gange et værktøj tilpasset til afdelingen. I 2016 blev en udgave implementeret, som siden er revurderet flere gange. Værktøjet hedder PIMI (se mere nedenfor).

"Vi vidste, det skulle være et meget enkelt værktøj, ellers ville det ikke blive brugt i en travl hverdag. Så vi har hele tiden kredset om grænsen for, hvor vurderingen af patienterne enten blev for simpel til at sige noget reelt eller blev for omfattende til at kunne overskues," forklarer Pernille.

Helena uddyber: "Vi har beskrevet seks patientkategorier fra A–F ved hjælp af simple cases på vores patienttyper. Dem kalder vi prototype-evalueringer. Til hver prototype er der formuleret en beskrivelse af patienttyper hos os.  Plejetyngdemålingen går ud på, at sygeplejerskerne vurderer hvilken prototype, der giver den mest passende beskrivelse af den konkrete patient. Til hver kategori har vi defineret behovet for antallet af sygeplejersker pr. barn. Vi har valideret PIMI, bl.a. ved, at to sygeplejersker uafhængigt af hinanden har vurderet de samme børn i en periode. Men vi mangler at lave en statistik validering."

For få sygeplejersker på tre ud af fire dage
Den daglige vurdering med PIMI giver et tal for det optimale antal sygeplejersker i forhold til det aktuelle behov for sygepleje hos patienterne. I den daglige planlægning registrer man det faktuelle antal sygeplejersker, herunder om de har været under et år i afdelingen. Ud fra det tildeler man i dagvagten sygeplejerskerne til patienterne. 

"Vi har vist, at vi i 77% af dagene er færre sygeplejersker på børnekræftafdelingen end det optimale," konstaterer Pernille og forklarer, "Vi har for nylig fået en opnormering. Data fra PIMI var et af flere argumenter, som vi brugte for at synliggøre behovet."

Afdelingssygeplejersken glæder sig over, at det nytter noget at kunne dokumentere den travlhed, som afdelingen længe har givet udtryk for.

 

PIMI-PLEJEKATEGORIER (PlejeIntensitetsMålingsInstrument)
Der er i alt seks prototyper (A-F) af patienter med tilhørende sygeplejerskebemanding i PIMI. Her kan du se eksempler på tre af dem.

A Minimal (1:3 børn = 0,3 sygeplejerske)
- medicinsk behandling
- udfører egenomsorg/udføres af forældre med støtte fra sygeplejersken
C Stor afhængighed (1:2 børn = 0,75 sygeplejerske)
- medicinsk behandling og specialiseret sygepleje
- afhængig af sygeplejersken til at klare fysiske, emotionelle og sociale behov
F Højintensiv (2:1 barn = 2 sygeplejersker)
- afhængig af 1 sygeplejerske, som er kontinuerligt til stede bed-side
- ustabile vitale værdier
- afhængig af kontinuerlig og specialiseret sygepleje og medicinsk behandling
- ekstraordinære sygeplejebehov/opgaver/observationer

RAFAELA © er et evidensbaseret værktøj til måling af voksne patienters behov for
sygepleje. Det er sammensat med et bemandingssystem (PPCI). Det er udviklet af
Lisbeth Fagerstrøm, RN, CNS, MNSc, PhD og anvendes på hospitaler i Finland og
en lang række andre lande.

Mere om Faglig forsvarlighed

Læs den fulde artikel og meget mere om Faglig forsvarlighed i OmKreds H 3/2019

Kreds Hovedstaden afholder en stor fagdag 25. november 2019 med blandt andre Linda Aiken (USA),  Ph.D., FAANFRCNRN sygeplejerske og en internationalt anerkendt forsker, der gennem mange år har forsket i sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og patientsikkerhed. 

Fagdagen er udsolgt, men du kan holde øje med kredsens arrangementskalender, hvor vi løbende annoncerer faglige aktiviteter.