Videre med udvikling af SP

Efter en veloverstået opgradering af Landspatientregisteret til LPR3 og integration af samme til SP, er det tid til at gå videre med forbedringerne af medicinmodul, FMK-integrationen og patientplaner i SP.

Oprettet: 04.02.2019

I weekenden overgik hele landet til en ny udgave af Landspatientregisteret (LPR), og alle regioner skulle integrere det nye LPR3 til egne it-platforme.  Regionen rapporterer, at konverteringen til LPR3 og integrationen til SP er gået roligt og efter planen.

LPR3 opgraderingen har i nogle måneder været så meget i fokus, at udviklingsopgaver i SP har været sat lidt på stand-by. Men nu bør regionen igen have fokus på at udvikle SP's funktioner.  

Kredsen holder et særligt øje med, hvordan det går med udviklingen af SP på tre områder: Medicinmodulet, FMK's integration med SP og patientplanerne. Vicedirektørforum for SP er det øverste organ for prioritering af ændringerne i SP. Medicinmodulet og problerne med FMK er allerede prioriteret, og der er en plan for, hvad der skal laves om. Kredsen følger tæt med i regionens udmeldinger om disse ændringer. 

Vicedirektørforum skal til marts tage stilling til, om udviklingen af patientplaner skal prioriteres i det kommende år. Se mere om patientplaner her. Kredsen er i dialog med Vicedirektørforum for SP om prioriteringen, som er vigtig for patienternes sikkerhed, faget og mulighederne for i fremtiden at anvende dokumentationen i udviklingen af sygeplejen.