Generalforsamling

Kredsens generalforsamling afholdes næste gang den 29. oktober 2020. På grund af coronapandemien bliver den afholdt virtuelt via Zoom.

Kreds Hovedstadens generalforsamling den 29. oktober 2020 bliver virtuel på grund af coronapandemien.

Generalforsamlingen foregår via Zoom fra kl. 17.00 til 19.30.

Vi har gjort alt for, at det bliver nemt for dig at deltage via Zoom, også selvom du ikke før har prøvet det. Du får blandt andet en mail med instruktioner til det tekniske, og du vil have mulighed for i god tid (nogle dage før generalforsamlingen), at ringe for at få hjælp til eventuelle tekniske udfordringer.

Tilmeldingsfrist den 20. oktober.
Vi beder dig om så vidt  muligt overholde tilmeldingsfristen, da det vil lette afviklingen af generalforsamlingen betydeligt for kredsens administrative medarbejdere. 

Tilmeld dig her

Program for generalforsamlingen

Indtjekning – du får besked i en mail om et tidspunkt, hvor du kan tjekke ind.

Velkomst ved kredsformanden

Den mundtlige beretning

Læs den skriftlige beretning her. 

Spørgsmål til og diskussion af den mundtlige og skriftlige beretning. 

Godkendelse af beretningen.

PAUSE

Forelæggelse af budget og regnskab

Valg af regnskabskontrollanter

Eventuelt

Uddeling af sygeplejerskeprisen og arbejdspladsprisen

Udlodning af gavekort (kun mulighed for gevinst for dem, der er tilstede ved lodtrækningen).

Farvel og tak

Dagsordenen som pdf

DSR's love. § 18 handler om generalforsamling i kredsene.