Generalforsamling 2020 var virtuelt

Meget var anderledes og en del helt det samme, da Kreds Hovedstaden i går afviklede den obligatoriske generalforsamling.

Meget var anderledes og en del helt det samme, da Kreds Hovedstaden i går afviklede den obligatoriske generalforsamling.

Generalforsamlingen den 29. oktober blev på grund af coronapandemien for første gang i kredsens historie afholdt virtuelt. Dagsordenen var helt den samme og den som DSR’s love kræver. Og debatten blev livlig som så ofte før.

Dokumentation, it og sygepleje
Sygeplejerskers dokumetationsredskaber blev diskuteret i forhold til SP, men også de kommunale dokumentationsredskaber var på dagsordenen. Det er en udfordring for os, at de ofte ikke helt færdige it-platforme ikke understøtter sygeplejen. Kredsen er i tæt opfølgning i forhold til SP med regionens ledelse. 

Coronaen påvirker alt
Coronasituationen var selvfølgelig også på dagsordnen. Bekymring for alle de patienter, der ikke møder op eller melder sig, nu hvor det er corona, der tager hele billedet. Manglende værnemidler og en opløftende historie om, at det nytter noget at gå til ledelsen, når man står der og mangler de rette værnemidler af den rette kvalitet. Og den nye og ikke særligt velkomne rolle mange sygeplejersker har fået som coronapoliti overfor pårørende, der bare ønsker at kunne være sammen med deres kære. 

Priser og god stemning
Sygeplejerskeprisen 2020 gik til Jonas Hammer Vandborg fra Heorinklinikken i Rødovre og arbejdspladsprisen til Geriatrisk afdeling O på Herlev Hospital.

Kredsen fik en kæmpestor og meget værdsat tak fra SLS-København for det gode samarbejde, som kredsens formandskab gengældte. 

OK-21 var også et emne, der blev drøftet, og som der nok kommer mere om i den næste tid.

Alt i alt en god generalforsamling på trods af de helt anderledes omstændigheder. 

Kredsens formandskab håber på, at vi om to år kommer til at kunne mødes fysisk og få den kontakt og lille middag, som også hører til en god generalforsamling.

Programmet for generalforsamlingen var

Indtjekning – du får besked i en mail om et tidspunkt, hvor du kan tjekke ind.

Velkomst ved kredsformanden

Læs formandens mundtlige beretning her.

Læs den skriftlige beretning her. 

Spørgsmål til og diskussion af den mundtlige og skriftlige beretning. 

Godkendelse af beretningen.

PAUSE

Forelæggelse af budget og regnskab

Valg af regnskabskontrollanter

Eventuelt

Uddeling af sygeplejerskeprisen og arbejdspladsprisen

Udlodning af gavekort (kun mulighed for gevinst for dem, der er tilstede ved lodtrækningen).

Farvel og tak

Dagsordenen som pdf

DSR's love. § 18 handler om generalforsamling i kredsene.