Kredsledelsen

Kontaktoplysninger til kredsledelsen

Kredsledelsen

Iben Frödin
Leder for det sekundære team
IbenFrodin@dsr.dk
Tlf. 4695 4911, mob. 5117 4904

Ansvarlig for det statslige område.
Ansvarlig for opgaveløsningen vedr. hospital, psykiatri og stat.
Daglig personaleledelse. 
Ledelsesmæssigt samarbejde med politisk formandskab. Ledelsesansvar vedr. TR strategi og samarbejdet med de studerende.

Anne Tovborg
Kredschef
AnneTovborg@dsr.dk
Tlf. 4695 4909, mob 5117 4934 

Overordnet ansvarlig for kredsens drift, økonomi, personale og udvikling. 
Ansvarlig for politikunderstøttelse og implementering af kredsens politiske strategier.
Ledelsesmæssigt samarbejde med kredsformanden samt det øvrige politiske formandskab
Tværgående ledelsessamarbejde og opgaver i DSR.
Daglig personaleledelse for Team Politik og Kommunikation.

Birthe Hellqvist Dahl
Leder for det primære team
BirtheHellqvistDahl@dsr.dk
Tlf. 4695 4910, mob. 6195 6575

Ansvarlig for kredsens faglige aktiviteter.
Ansvarlig for langsigtede strategier og indsatser indenfor det medicinske område, inkl. kronikerområdet. 
Aktiviteter og indsatser indenfor det private område. 
Efter- og videreuddannelse.