Kredsledelsen

Kontaktoplysninger til kredsledelsen

Kredsledelsen

Luisa Gorgone
Kredschef
lgo@dsr.dk
Tlf. 4695 4901, mob. 4212 3266

Ansvarlig for kredsens drift. 

Helle Christiansen
Leder for det primære team og serviceteamet
hch@dsr.dk
Tlf. 4695 4909, mob. 2710 0070

Ansvarlig for opgaveløsningen vedrørende kommuner og det private samt opgaveløsningen i serviceteamet.

Iben Frödin
Leder for det sekundære team
ibf@dsr.dk
Tlf. 4695 4911, mob. 5117 4904

Ansvarlig for opgaveløsningen vedr. hospital, psykiatri og stat.