OmKreds H

Kreds Hovedstadens lokale blad OmKreds H udkommer fire gange årligt. Bladet bringer sygeplejefaglige artikler, afdækker det faglige liv blandt kredsens sygeplejersker og formidler kredsens arbejde og holdninger.

Seneste nummer af Omkreds H udkom i starten af juni 2018.

Omkreds H 2 2018