OmKreds H

Kreds Hovedstadens lokale blad OmKreds H udkommer fire gange årligt. Bladet bringer sygeplejefaglige artikler, afdækker det faglige liv blandt kredsens sygeplejersker og formidler kredsens arbejde og holdninger.

Seneste nummer af Omkreds H udkom i september 2019

omkreds_h_3-2019_forside.