Ris og ros

Vi er her for medlemmernes skyld. Hvis du har ris, ros eller måske ønsker at klage over noget vedrørende kredsen, er du velkommen til at kontakte kredsens ledelse.

Vi vil hele tiden gerne blive bedre til at servicere dig og dine kolleger. Derfor tager vi gerne imod både ris, ros og gode ideer. 

Ønsker du at klage?

Du meget velkommen til at sende en mail eller et brev til kredskontoret.
Det er en stor hjælp for os, hvis du anfører mailadresse og telefonnummer i din henvendelse.

Procedure ved klager
Du skal henvende dig direkte til kredsen. Tillids - og fællestillidsrepræsentanter kan ikke viderebringe en klage over kredsen.
 
Senest 5 dage efter, at vi har modtaget din skrivelse, modtager du en bekræftelse om, at vi har modtaget klagen. Du får også her at vide, hvordan klagen vil blive behandlet herefter. 
Afhængig af sagens karakter, vil vi udfærdige en redegørelse. Den får du senest 3 uger efter, at vi har modtaget din henvendelse.
 
Klagesager håndteres af teamleder i tæt samarbejde med den ansvarlige faglige konsulent.
Har du spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at kontakte kredsledelsen direkte. 
 
Kredsens ledelse

Kredschef Anne Tovborg på mail annetovborg@dsr.dk, tlf. 4695 4909

Teamleder for primærområdet Birthe Hellqvist Dahl på mail birthehellqvistdahl@dsr.dk , tlf. 4695 4910

Teamleder for sekundærområdet Iben Frödin på mail ibenfrodin@dsr.dk, tlf. 4695 4911