Sommerhilsen til anæstesisygeplejerskerne

Klare budskaber fra tillidsrepræsentanterne i anæstesien til regionrådspolitikere.

Den 6. juli 2022 sendte kredsnæstformand Kristina Frederiksen denne sommerhilsen til  anæstesisygeplejersker, der er medlem af Kreds Hovedstaden:

Kære anæstesisygeplejerske og medlem af DSR Kreds Hovedstaden

Vi ser tilbage på en lang periode, hvor konsekvenserne af sygeplejerskemangel i det offentlige kun er blevet større. Det er allermest tydeligt i forhold til jer i anæstesien - et område med stor politisk og offentlig opmærksomhed, fordi det har åbenlyse konsekvenser for afvikling af operationer.

Klart budskab
Vi ved, at presset på jer er kæmpestort, og at arbejdsgiverne i Region Hovedstaden har et målrettet ønske om at få nedbragt ventelister og samtidig opretholde stabil drift på dette akutte område. I samarbejde med FTR og TR arbejder vi løbende lokalt for at sikre arbejdsmiljøet og indgå lønaftaler. Og 21.6. mødtes kredsformand Kristina Robins og jeg selv med tillidsrepræsentanter for anæstesien. Her blev de urimelige arbejdsvilkår helt tydelige: Dagsprogrammet fyldes urealistisk op, og nogle steder gennemføres elektiv kirurgi om natten. Tillidsrepræsentanternes budskab var klart: Mere løn har stor betydning for at kunne fastholde og senere tiltrække anæstesisygeplejersker. Men det er også bydende nødvendigt at mindske belastningen på de tilbageværende sygeplejersker og ikke bare stramme produktionsskruen endnu mere.

Kredsformand Kristina Robins gav budskabet utvetydigt videre til topledelsen i Region Hovedstaden på et fysisk møde 28.6. og i telefonsamtaler med indflydelsesrige regionale politikere, bl.a. regionsrådsformand Lars Gaardhøj (A) samt formand og næstformand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K) og Leila Linden (A).

Sammen om forandring
Vi hører og lytter til dig og dine kolleger på møder, via TR og på sociale medier. Tak for dialog og input. Vi forstår godt, at mange af jer er vrede og frustrerede over situationen. Vi arbejder på at skabe forandring gennem DSR ved at løfte og drøfte jeres sag alle steder, hvor det er muligt at handle på de udfordringer, der er.

Når politikerne skal vedtage Region Hovedstadens budget for 2023 efter sommerferien, vil udfordringerne med at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft fylde meget i drøftelserne. Her fortsætter kredsen kampen med budskabet om, at løn, arbejdsmiljø og vilkår skal forbedres, hvis regionen skal kunne holde på de erfarne sygeplejersker og tiltrække flere – både på den korte og den lange bane. Det gælder også for anæstesien.

Kredsen ønsker dig en god sommer. Husk, at vi kun er et klik væk

Med venlig hilsen

Kristina Frederiksen
Kredsnæstformand

 

---------