Netværk for sygeplejersker med begrænsninger i arbejdsevnen

Velfungerende netværk for sygeplejersker i fleksjob, førtidspension eller med en sag under behandling.

​Netværket er for dig, der er:

  • Langtidssygemeldt i eller uden job med behov for varige arbejdsrelaterede skåneløsninger
  • Fleksjobbere i job eller på ledighedsydelse
  • Førtidspensionist i eller uden løntilskudsjob

Hvem er vi - og hvad er vi fælles om?

Vi er et velfungerende netværk af sygeplejersker, hvor vi har det til fælles, at langt de fleste af os har varige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er her, vi møder fagfæller, holder fast i vores sygeplejeidentitet og giver hinanden et godt alternativ til kolleger. 

Netværkets styrke er, at vi har forskellige ressourcer, udfordringer, behov og erfaringer. Det giver os mulighed for at dele viden - og tilbyde hinanden god personlig sparring og inspiration. Desuden arrangerer vi møder med tematisk indhold, hvor vi blandt andet inviterer oplægsholdere udefra.

Vi bruger i høj grad netværket til at få energi til at klare udfordringer med helbred, offentlige systemer, arbejdsmarked og hverdagsliv.

De personlige behov kan af og til overstige de ressourcer, som netværkets deltagere har. Derfor har vi valgt metoder/rammer, som sikrer, at netværket vedvarende er til fælles glæde.

Vi har gensidig respekt for hinandens forskellige behov. Og det er vigtigt for os, at der er tryghed i netværket. Det, vi deler med hinanden, forbliver i netværket!

Vi driver selv netværket – og har adgang til ressourcer fra Kreds Hovedstaden til blandt andet at arrangere temamøder.

På Facebook har vi en lukket gruppe, som vi bruger til personlig sparring, mødeplanlægning mv.  

Møder og tilmelding

Vi mødes i kredsen mindst en gang i kvartalet. Derudover arrangerer netværket møder uden kredsens deltagelse.

Det er gratis at deltage i netværket.

Du kan finde og tilmelde dig netværkets møder for 2020 her:

Virtuelt - 27. november
14. januar 2021

Annoncering af møderne
Vi annoncerer netværkets aktiviteter i Sygeplejersken og her på hjemmesiden. 

Sted

DSR Kreds Hovedstaden
Frederiksborggade 15, 4.
1360 Kbh. K.

Kontakt

Faglig konsulent Gitte Fiege gf@dsr.dk eller Karin Nielsen kbn@dsr.dk, hvis du har spørgsmål.
Du er også velkommen til at henvende dig til kredsen. Kredsens kontaktinformation.

Værd at vide om....

Fleksjobbevilling

Førtidspension

Sygedagpenge og jobafklaring