Generalforsamling 2016

Se billeder og læs alt om generalforsamlingen.

Knap 400 midtjyske sygeplejersker deltog i årets generalforsamling
Foto: Marie Adelstorp

Beretning for året, der er gået 

dsc_0931

Kredsformand Anja Laursen (foto) åbnede aftenen med fra scenen at aflægge årets beretning.

Anja Laursen gav i sin beretning på vegne af kredsbestyrelsen en indgående beskrivelse af de mange indsatser, der har været tale om i kredsen i det seneste år – i et samarbejde mellem sygeplejersker, organisationsvalgte og kredsen. Hun gav en række eksempler på kredsens indsats med blandt sygeplejersker at indsamle og til politikere at formidle lærerige sygeplejefaglige fortællinger.

 

Anja Laursen sagde bl.a.:
”Vi må ikke tage som en selvfølge, at beslutningstagere kender vores virkelighed som sygeplejersker. Vi må ikke tage som en selvfølge, at de ved, hvor vi vil hen med vores sygeplejefaglige historier, hvis vi ikke fortæller dem, hvad historierne har af læring i dagligdagen for patienternes og borgernes og sygeplejerskernes virkelighed. (....) Hvis vi skal levere høj faglig kvalitet – på patientens og borgerens præmisser – er arbejdspresset nødt til at stilne af og være i overensstemmelse med de krav, der stilles. Vi bliver nødt til kontinuerligt at prøve at gå nye veje, så beslutningstagere lytter til vores historier, tager dem alvorligt og agerer på dem!”   

dsc_0935

Beretningsdiskussion

Efter Anja Laursens mundtlige beretning var der debat i salen. Emnerne, der optog deltagerne i generalforsamlingen, var især sygeplejefagligheden – hvordan skal den udvikles i fremtiden? Hvordan skal grundkompetencerne løftes – og hvordan skal faget sikres i fremtiden fx via nye specialuddannelser og gennem øget forskning?

Sygeplejefaglig kvalitet og definitionen heraf blev også drøftet indgående - fx i perspektiv af pleje af døende i hjemmesygeplejen, i hverdagen i psykiatrien og også i forhold til ulighed i sundhed.

De kommende kvalitetsmål blev også italesat som en udfordring for sygeplejersker. ”Vi kan og skal bruge diskussionerne til at erobre sygeplejen tilbage,” som en deltager udtrykte det, mens en anden påpegede betydningen af at få fornyet fokus på helhedssygeplejen.

Der blev desuden sat fokus på betydningen af at ’fastholde sjælen i faget’ – fx i form af øget fokus på den patientinddragende kultur, ligesom der også blev peget på ’øget mod i praksis i hverdagen – mod til at være solidariske med hinanden’.

dsc_0940
Kredsens formandsgruppe (fra venstre); Hanne Holst Long, Gert Petersen, Susanne Lindberg, Bente Rasmussen og Anja Laursen lytter til salens input i kølvandet på den mundtlige beretning.

dsc_0945
Stine var én af de mange sygeplejersker, der tog til orde i løbet af aftenen.

Hilsen fra Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen
dsc_0951

Generalforsamlingen blev undervejs suspenderet for at give formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mulighed for at tale til de fremmødte. Hun indledte med at takke for genvalget som formand og sagde:
”Der er meget at stå sammen om, og der er meget at kæmpe for – og at stå sammen om en formand er også en form for fællesskab, der er vigtig i en faglig organisation.”


Derefter talte Grete Christensen om de mange udfordringer for sygeplejersker i hverdagen og i det samlede sundhedsvæsen, ligesom hun fortalte om det kommende organisationsudviklingsprojekt ”Sammen i DSR”, som hun opfordrede alle medlemmer til at bidrage aktivt til.

Beslutningsforslag fra kredsbestyrelsen

Kredsnæstformand Hanne Holst Long begrundede bestyrelsens beslutningsforslag:
”På sidste års generalforsamling vedtog vi at arbejde med at skabe, dele og oversætte gode sygeplejefaglige historier. Med dette års beslutningsforslag ønsker vi at fortsætte indsatsen. Hensigten med historiefortællingen er ikke at etablere en snakkeklub. Hensigten er for det første, at vi som sygeplejersker skal blive bedre til et uddrage de lærerige oplevelser og de stærke sygeplejefaglige argumenter fra vores hverdag. For det andet er formålet, at vi skal blive bedre til at synliggøre og dele den læring og de argumenter med vores kolleger, vores ledere og vores politiske beslutningstagere – så vi kan få bedre faglige og arbejdsmiljømæssige vilkår,” sagde Hanne Holst Long bl.a. fra talerstolen.

Lærerige historier til inspiration og debat

Herefter bidrog kredsnæstformand Bente Rasmussen (tv), Lone Thorulf Tanderup, leder af sundhedsplejen, Skive Kommune og Christina Skov Iversen, ekkosygeplejerske, Regionshospitalet Horsens med hver en sygeplejefaglig lærerig historie som optakt til debat om beslutningsforslaget.

Fra deltagerne kom der en lang række beretninger om ikke mindst sygeplejerskers udfordringer med prioriteringer i den travle hverdag, hvor det faglige skøn ofte sættes under pres. Formandsgruppen tilkendegav, at fortællingerne vil blive brugt i kredsens kommende arbejde i flere sammenhænge.

Efterfølgende blev beslutningsforslaget fra bestyrelsen enstemmigt vedtaget.

2
Bente Rasmussen, Lone Thorulf Tanderup og Christina Skov Iversen bidrog fra scenen med hver deres lærerige sygeplejefaglige historie. Til højre ses kommunikationskonsulent Ditte Scharnberg, der stillede uddybende spørgsmål til fortællingerne.
Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

Før generalforsamlingens åbning

dsc_0925
Fra den sene eftermiddag strømmede midtjyske sygeplejersker til Sportscenteret i Silkeborg, hvor kredsens generalforsamling traditionstro finder sted, og hvor begivenheden startede med buffet.

dsc_0913
Den blomsterpyntede scene til årets generalforsamling.

Galleri

 

 

De lærerige sygeplejefaglige historier

På DSR, Kreds Midtjyllands generalforsamling blev kredsbestyrelsens beslutningsforslag:  'Til midtjyske kolleger: Der er brug for dine og kollegers lærerige sygeplejefaglige historier' debatteret og vedtaget.
”I kredsbestyrelsen er vi overbeviste om, at indsatsen med at samle og formidle midtjyske sygeplejerskers lærerige sygeplejefaglige historier, som sidste års generalforsamling besluttede, med fordel kan fortsætte og forstærkes,” forklarer kredsformand Anja Laursen.
”Både så vi som sygeplejersker fortsat kan inspirere hinanden, men ikke mindst at vi kan anvende læringen til at påvirke ledelser og politiske beslutningstagere i forhold til at fremme sygeplejefaglig kvalitet og sygeplejerskers arbejdsmiljø.”

Læs kredsbestyrelsens beslutningsforslag