Aftaler med Region Midtjylland

Her finder du aftaler indgået mellem DSR, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland.

Rammeaftale for fleksibilitetsaftaler

Læs rammeaftale for fleksibilitetsaftaler 2023-2024

Læs rammeaftale for fleksibilitetsaftaler 2022-2023


DSR, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland har indgået en rammeaftale for fleksibilitetsaftaler i Region Midtjylland. Aftalen omfatter sygeplejersker og radiografer ansat ved regionshospitaler og regionspsykiatrien i Region Midtjylland. Aftalen træder i kraft pr. 1. februar 2022 og ophører den 31. januar 2023.
Har du brug for at vide mere, kan du henvende dig til din lokale fællestillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentant. 

Covid-19-beredskabsaftale
Kredsen har indgået ny covid-19-beredskabsaftale med Region Midtjylland, som bl.a. indeholder øget honorering. Aftalen gælder fra den 1. december 2021.

Vinterpakke 

Tilslutningsaftale til Vinterpakken

Forlængelse af Vinterpakken

Vinterpakke positivliste

 

Vikaraftale
Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt.

Aftale vedr. Sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland

Udmønting af fastholdelsestillæg på visse medicinske sengeafsnit og akutmodtagelser
DSR, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland har indgået en aftale, som indbefatter et tillæg i henhold til midler til særlige formål fra OK18.

Frivillighed i Region Midtjylland
Region Midtjylland har formuleret en række principper og gode råd vedrørende samarbejdet med de frivillige og de frivillige organisationer. Intentionen med principperne og de gode råd er at sætte en overordnet ramme for samarbejdet med frivillige på Region Midtjyllands arbejdspladser og give mulighed for at drage nytte af andres erfaringer.

Principperne og de gode råd er udviklet på baggrund af en temadrøftelse i Regions-MEDudvalget. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et udkast til principper og gode råd for frivillighedsindsatsen i Region Midtjylland. Hoved-MEDudvalgene og en række frivillige organisationer har været inddraget i en høringsproces.

Arbejdsgruppen har hentet inspiration fra Frivilligt Forum, som i samarbejde med en række faglige organisationer har udarbejdet et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle. Der er også hentet inspiration fra erfaringerne vedrørende samarbejdet med frivillige i Region Midtjylland og fra andre offentlige arbejdspladser. Principperne for samarbejdet med de frivillige skal ses i sammenhæng med Ledelses- og Styringsgrundlaget, MED- og Arbejdsmiljøaftalen, personalepolitikken, Det Sociale Kapitel og mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland.

Principperne vedr. samarbejdet med frivillige er aftalt med Regions-MEDudvalget og godkendt af regionsrådet den 25. september 2013.

MED- og Arbejdsmiljøaftale
Region Midtjylland og de faglige organisationer har indgået en ny MED- og Arbejdsmiljøaftale, der gælder fra den 1. januar 2013.
Sammen med Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag og personalepolitik, udgør MED– og Arbejdsmiljøaftalen en fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne og sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte.