Kredsbestyrelsesvalg 2021 - Vi har brug for dig

Dine kolleger og Dansk Sygeplejeråd har brug for dig. Dig, der er fuld af idéer til, hvordan vi opnår bedre løn- og arbejdsforhold. Hvordan vi styrker sygeplejen og hele sundhedsvæsnet.

Rigtig mange  sygeplejersker fra Kreds Midtjylland har været aktive under strejken. I har sprudlet af idéer og virkelyst. Det har vi alle brug for at holde fast i og udvikle i de kommende år - for vi er stadig meget mere værd.
 

Valg til alle poster

Der er valg til alle poster:

  • Kredsformand
  • 4 kredsnæstformænd
  • 29 kredsbestyrelsesmedlemmer

Fristen for opstilling er 30. september.

 

Vil du vide mere om kredsbestyrelsesarbejdet?

Hvis du har brug for at vide mere om kredsbestyrelsesarbejdet, er der flere muligheder for at få viden:

  • Du er velkommen til at deltage i et kredsbestyrelsesmøde. Der er møde på kredskontoret, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg den 28. september fra kl. 9.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30. Du er meget velkommen til at sende en mail om, at du gerne vil deltage til Inge Pedersen på mail ip@dsr.dk
  • Du er velkommen til at kontakte en fra den nuværende kredsbestyrelse. Du  finder deres navne her. Kontaktoplysninger kan du få via Inge Pedersen.
  • Du er velkommen til at kontakte kredsformand Anja Laursen, hvis du specifikt har spørgsmål til enten kredsformandsposten eller en kredsnæstformandspost. Anja har mail atl@dsr.dk og telefonnummer 29655802

Alle opstillede kandidater har mulighed for at få et valgoplæg og et billede på hjemmesiden og i Sygeplejersken.

 

I samme periode er der valg til Lederforeningen

Stil op til bestyrelsen i Lederforeningen og få indflydelse på Lederforeningens politiske arbejde de næste fire år.

I efteråret 2021 skal de aktive medlemmer af Lederforeningen i DSR vælge formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer for en ny fireårig periode frem til 2025.

Opstillingsfrister og datoer for valget er de samme som til kredsbestyrelsen, som du kan læse i artiklen ovenfor.

Lederforeningens bestyrelse består af en formand og en næstformand samt 10 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er lokalt forankret med to fra Nordjylland, to fra Midtjylland, to fra Syddanmark, to fra Sjælland og to fra Hovedstadsområdet.

Kandidater til formands- og næstformandsposten stiller op i hele landet. Bestyrelseskandidater stiller op i den kreds, de arbejder i.

Kontakt Lederforeningen for at høre mere om tilbud til interesserede kandidater og hvordan Lederforeningens politiske arbejde foregår.

Kontaktperson: Thomas Garlov, kommunikationsansvarlig: thg@dsr.dk, telefon 4695 3917.

Du kan også læse mere via linket herunder.

> Læs om valg til Lederforeningen

Alle opstillede kandidater har mulighed for at få et valgoplæg og et billede på hjemmesiden og i Sygeplejersken.

Hjælp til valgoplæg: Får ud brug for hjælp til at skrive valgoplæg, kan du kontakte journalist Per Colstrup Vinkel på pco@dsr.dk


Hjælp til at få taget et foto: Hvis du gerne vil have taget et billede, har vi vores fotograf på plads på kredskontoret i Virklund tirsdag den 28. september kl. 9-11. Samme dag er der kredsbestyrelsesmøde, som du også er meget velkommen til at deltage i. 

Kontaktperson:

Inge Pedersen, chefsekretær: ip@dsr.dk eller telefon 46954602

 

Afstemning til 7. november

Selve afstemningen finder sted fra den 25. oktober til 7. november. Alle medlemmer får mail med link til at stemme online - så husk at opdatere din mailadresse under 'Opdater din profil' på dsr.dk 

Resultatet af afstemningen offtentliggøres den 8. november, og den nye kredsbestyrelse tiltræder den 9. november 2021.