Arbejdsmiljø

Alle med interesse for arbejdsmiljø kan skabe sig et overblik over relevant arbejdsmiljøviden relateret til DSR, Kreds Midtjylland.

I Kreds Midtjylland mener vi, at udøvelse af faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, og vi står gerne til rådighed gennem dialog og samarbejde for at bidrage til dette arbejde.
Kredsbestyrelsen har udarbejdet en strategi for arbejdet, hvori der bl.a. står, at kredsen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, der – sammen med medlemmerne – bidrager til  fastholdelsen og udviklingen af det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet blandt de midtjyske sygeplejersker.

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent

jens_sonne_120x180_s

Find kontaktinformation til kredsens arbejdsmiljøkonsulent. 

Du kan som medlem bruge kredsens arbejdsmiljøkonsulent til:

- Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde.

- Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet.

- Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder.

- Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv.

- En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga stress.