Afklarende samtale om din situation

Er du psykisk arbejdsbelastet? DSR, Kreds Midtjylland tilbyder medlemmer en afklarende samtale, der kan finde sted i et af kredsens tre lokalkontorer eller over telefonen.

Er du stresssygemeldt, oplever begyndende stresssymptomer eller på anden måde psykisk arbejdsbelastet, kan DSR, Kreds Midtjylland hjælpe dig gennem en afklarende samtale, hvor du får mulighed for at tale med en medarbejder i kredsen, som kan guide dig til, hvordan du bedst kommer videre.

Under samtalen afdækker I hvilken situation, du befinder dig i samt hvilke handlemuligheder, du har. Dansk Sygeplejeråd kan ikke stille diagnoser – det sker hos egen læge/speciallæge. Men vi kan guide dig til at handle fremadrettet.

Er du interesseret i en tid?
Send en mail eller ring til administrativ medarbejder Kasper Nielsen (ken@dsr.dk / 4695 4628). Husk at anføre dit navn, medlemsnummer samt mailadresse og et mobilnummer, du kan kontaktes på. Ligeledes er det vigtigt, at du noterer, om du ønsker samtalen på kredsens kontor i Holstebro, Aarhus, Silkeborg eller via telefonen.

Herefter vil du pr. mail blive tilbudt den næste ledige tid.