Arbejdstidsaftaler

Kredsen har udarbejdet en række anbefalinger, når der skal forhandles lokale arbejdstidsaftaler​. Kredsen har desuden udsendt et debatoplæg om arbejdstid opdelt i kapitler med hvert sit tema. Find det hele her.

Din arbejdstid?

forside_af_din_arbejdstid_-_januar_2016
DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedr. dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid i forlængelse af 2015

Debatoplæg om arbejdstid

Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland vil i det hele taget gerne sætte sygeplejerskers arbejdstidsforhold til debat. Derfor har vi udarbejdet et debatoplæg i seks dele, der sætter fokus på en række af de temaer, der påvirker sygeplejerskernes arbejdstid.

Vi mener, at de nuværende arbejdstidsaftaler giver en variation af muligheder for at lave arbejds- og arbejdstidsplanlægning, der tilgodeser fleksibilitet, kvalitet og patient-/borgersikkerhed samtidig med, at der er fokus på medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø.

Debat er vigtig 
Det er derfor vigtigt med en debat mellem medlemmerne på de enkelte arbejdspladser frem til næste overenskomstforhandlinger om hvorledes arbejdet og dermed anvendelsen af arbejdstidsaftalens muligheder bedst tilrettelægges, således at det i praksis kan demonstreres, at arbejdstidsaftalerne er tilpas fleksible og rummer de nødvendige muligheder for hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.

Bliv inspireret
Hensigten med dette debatoplæg er at inspirere til at starte en debat  som kan være med til at kaste lys på de muligheder og udfordringer, I møder, når det daglige arbejde skal tilrettelægges og udføres.

Kapitel 1:       Generelt om arbejdstidstilrettelæggelse

Kapitel 2:       Daglig arbejdstid

Kapitel 3:       Fuldtid - deltid

Kapitel 4:        Frokostpauser

Kapitel 5:       Over og merarbejde

Kapitel 6:       Forstyrrelser i fritiden

 

 

Sygeplejerske kigger ind i kuvøse.

Sundere skiftearbejde

En gruppe arbejdsmedicinere under Dublin-instituttet står bag nedenstående anbefalinger, som kredsens repræsentanter arbejder ud fra, og som kredsens anbefalinger tager afsæt i:

 

 

 

Anbefalinger til et sundere skiftarbejde:
1. Formindsk fast natarbejde
2. Reducer antallet af nattevagter i træk: Der bør kun arbejdes 2-4 i træk
3. Undgå korte intervaller (7, 8 eller 10 timer) mellem to vagter
4. Planlæg systemet så det indeholder flest mulige friweekender
5. Undgå lange vagter
6. Tilpas vagtlængden til arbejdskravene
7. Overvej kortere natskift
8. Roter med uret (morgenvagt, så eftermiddagsvagt og nattevagt)
9. Begynd ikke morgenvagten for tidligt
10. Gør tidspunkterne for vagtskifte fleksibelt, hvis det er muligt
11. Bevar et regelmæssigt skiftesystem
12. Tillad mulighed for individuel fleksibilitet
13. Begræns afvigelser fra det planlagte skiftesystem
14. Informer i god tid om skifteplanen og eventuelle afvigelser herfra