Få balance i livet

Kredsen tilbyder forløb med fokus på redskaber til at skabe balance i livet og på forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

Foto: Marie Adelstorp

Samfundet og sygeplejefaget er i rivende udvikling, og har været det gennem flere hundrede år. Menneskers hjerner er ikke revolutioneret på samme måde som verden omkring os. Vi er skabt som jægere, men skal navigere i en verden med konstante forandringer.

Alt omkring os bliver mere og mere komplekst, også arbejdet som sygeplejersker, og vi vil og kan mere på alle livets områder. Der er så mange muligheder, at vi nærmest drukner i dem, og det kan føles stressende. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men med fordel opnå viden om de menneskelige mekanismer der spiller ind på, hvordan vi tilgår livet, så vi kan navigere hensigtsmæssigt i det.

I DSR, Kreds Midtjylland, har vi mærket et behov for at få mere viden om og kompetencer til at håndtere stress. Mange sygeplejersker oplever, at de enten selv, kolleger, pårørende eller venner kommer i situationer, hvor de overmandes af stress – mange med sygemelding til følge. Derfor har kredsen udviklet forløbet som et forebyggende tiltag.

Kredsen tilbyder derfor et kort digitalt kursus på tre moduler, med fokus på:

Modul 1:
Hvad er stress?
Forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

Modul 2:
Konkrete redskaber til aktivt at holde balance og tage indflydelse på livet
Arbejdsrelateret stress - Indsats på arbejdspladsen og blandt kolleger.

Modul 3:
Søvn

Form:
Modulerne består af undervisning, viden, refleksion og kun i mindre omfang inddragelse af deltagernes egne historier. Formen vil være en vekselvirkning af oplæg og små handlingsorienterede drøftelser blandt deltagerne.

Målgruppe:
Forløbet retter sig mod alle, der er interesserede og ønsker at få mere viden om menneskelige reaktioner, hvordan disse håndteres og stress forebygges.

Mulighed for etablering af netværk:
”Vi oplever ofte, at udsatte sygeplejersker virkelig kan hjælpe hinanden med at få det bedre,” siger arbejdsmiljøkonsulent i DSR, Kreds Midtjylland, Jens Sonne. Der vil derfor også være mulighed for at etablere et netværk iblandt deltagerne, der kan fortsætte efter forløbets afslutning.

Underviser:
DSR, Kreds Midtjyllands arbejdsmiljøkonsulent Pernille Vibjerg Bech.

Tid:
Forløbet strækker sig over tre moduler af tre timer.

Hold 3 – afvikles mandag den 19. april, 10. maj og 31. maj 2021, kl. 09.00 – 12.00
Tilmelding sker via hjemmesiden – tilmeldingsfrist torsdag den 15. april 2021.

Antal:
For at give det bedste forløb - er der kun 10 deltagere pr. hold.

Sted:
Det vil foregå på Microsoft Teams. Du vil få tilsendt et link via mail inden kursets start.

 

Print gerne denne pdf med informationer om "Balance i livet".