Få balance i livet

Kredsen tilbyder forløb med fokus på redskaber til at skabe balance i livet og på forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

Foto: Marie Adelstorp

Kredsen har mærket et behov blandt sygeplejersker for at få viden om og kompetencer til at håndtere stress. Mange sygeplejersker oplever, at de enten selv, kolleger eller pårørende og venner kommer i situationer, hvor de overmandes af stress – mange med sygemelding til følge. Derfor har kredsen udviklet forløbet.

Forløbet strækker sig over fire moduler. Hvert modul består af undervisning, inddragelse af deltagernes viden og erfaringer samt fysiske øvelser, afspænding og mindfulness.

Forløbet retter sig således mod alle, som er interesserede og ønsker at få mere viden om de reaktioner, vi oplever på livets belastninger samt håndtering af og/eller forebygge stress.

Mulighed for at udveksle erfaringer
Sammen med undervisningen vil der blive lagt vægt på, at deltagerne løbende får mulighed for at udveksle erfaringer.
”Vi oplever ofte, at udsatte sygeplejersker virkelig kan hjælpe hinanden med at få det bedre,” siger arbejdsmiljøkonsulent i DSR, Kreds Midtjylland, Rikke Borbjerg. Der vil derfor også være mulighed for efter de tre undervisningsgange at samle op på et fjerde modul og reflektere - og herunder drøfte eventuel etablering af et netværk, der kan fortsætte efter forløbets afslutning.

Ønsker du at deltage?

I 2020 afholdes forløb i hhv. Silkeborg, Aarhus og Holstebro.
Ændringer i nedenstående datoer og sted kan forekomme.

Hold 3 / 2020, Silkeborg - alle dage fra kl. 16.30 - 19.30 - max. antal deltagere er 10 pers.
Kreds Midtjyllands kredskontor, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg

Tirsdag den 22. september, tirsdag den 29. september, tirsdag den 6. oktober samt tirsdag den 20. oktober 2020
Tilmelding via dette link senest den 18. september 2020.

Efter tilmeldingsfristen er du velkommen til at ringe for at høre om der er ledige pladser.

 

DSR Kreds Midtjylland ønsker at udbyde yderligere Balance i livet forløb i efteråret 2020 i Silkeborg.
Send gerne en mail til cko@dsr.dk hvis du ønsker at deltage i Balance i livet.
Vi påbegynder et nyt forløb, når vi har ca. 10 deltagere.