Få balance i livet

Kredsen tilbyder forløb med fokus på redskaber til at skabe balance i livet og på forebyggelse og håndtering af stresssymptomer.

Foto: Marie Adelstorp

Fysisk forløb med ”Balance i livet”

Samfundet og sygeplejefaget er i rivende udvikling, og har været det gennem flere hundrede år. Menneskers hjerner er ikke revolutioneret på samme måde som verden omkring os. Vi er skabt som jægere, men skal navigere i en verden med konstante forandringer.

Alt omkring os bliver mere og mere komplekst, også arbejdet som sygeplejersker, og vi vil og kan mere på alle livets områder. Der er så mange muligheder, at vi nærmest drukner i dem, og det kan føles stressende. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men med fordel opnå viden om de menneskelige mekanismer der spiller ind på, hvordan vi tilgår livet, så vi kan navigere hensigtsmæssigt i det.

På forløbet inddrager vi det hele liv og hvilke krav der bliver stillet til os som menneske, både arbejdsmæssigt, samfundsmæssigt og familiært.
Vi arbejder med emner som kommunikation, strategier, stress og stresshåndtering samt søvn.
Du får viden om sammenhænge og faktorer som kan belaste på arbejdspladsen, samt redskaber til handling.

Undervejs afprøver vi forskellige, både fysiske og mentale øvelser, som fx små mindfulnessøvelser.

Målet med forløbet:

  • At bidrage til du som medlem får nye redskaber til at håndterede udfordringer som livet stiller
  • At give viden og skabe et rum, hvor denne viden sættes i spil gennem involverende drøftelser, deling af erfaringer og sparring på tværs
  • At du som medlem mærker fællesskabets styrke

Form:
Modulerne består af undervisning, viden, refleksion og erfaringsdeling. Formen vil være en vekselvirkning af oplæg og små handlingsorienterede drøftelser blandt deltagerne og underviser.

Målgruppe:
Forløbet retter sig mod alle, der er interesserede i og ønsker at få mere viden om menneskelige reaktioner, hvordan disse håndteres og stress forebygges.

Mulighed for etablering af netværk:
”Vi oplever ofte, at udsatte sygeplejersker virkelig kan hjælpe hinanden med at få det bedre,” siger arbejdsmiljøkonsulent i DSR, Kreds Midtjylland, Jens Sonne. Der vil derfor også være mulighed for at etablere et netværk iblandt deltagerne, der kan fortsætte efter forløbets afslutning.

Underviser:
DSR, Kreds Midtjyllands arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg.

Tid:
Forløbet strækker sig over fire moduler af 3,5 timer.

Hold 9 – Silkeborg, Virklund
Afvikles tirsdag den 23. og 30. august samt 6. og 20. september 2022, kl. 16.30 – 20.00.
Tilmelding sker via hjemmesiden – tilmeldingsfrist mandag den 15. august 2022.

Hold 10 – Aarhus, Ecopark
Afvikles onsdag den 2. , 9., 16. og 23. november 2022, kl. 16.30 – 20.00.
Tilmelding sker via hjemmesiden – tilmeldingsfrist tirsdag den 18. oktober 2022.

Hold 11 – Holstebro, BUPL
Afvikles torsdag den 3. , 10., 17. og 24. november 2022, kl. 16.30 – 20.00.
Tilmelding sker via hjemmesiden – tilmeldingsfrist onsdag den 19. oktober 2022.

Antal:
For at give det bedste forløb er der plads til mellem 5 - 12 deltagere pr. hold.

Sted:
Hold 9
DSR, Kreds Midtjylland, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg - mødelokale Multicolor

Hold 10
DSR, Kreds Midtjylland, Ecopark, Bautavej 1A, 8210 Aarhus V

Hold 11
DSR, Kreds Midtjylland, BUPL , Stationsvej 8a, 7500 Holstebro

 

 

Kurserne, de fysiske/virtuelle, er tilnærmelsesvist identiske ift. indholdet.  Dog formodes det, at kurset med fysisk fremmøde vil invitere mere til dialog og samvær end det virtuelle pga. formen.