Fag

I Kreds Midtjylland har vi fokus på faget både gennem det daglige arbejde med at påvirke beslutningstagere i forhold til de vilkår, sygeplejersker arbejder under, og gennem projekter.

Faget er et fælles omdrejningspunkt for alle sygeplejersker og har stor vægt i Kreds Midtjyllands arbejde. På arbejdspladserne har TR, AMiR og lederne fokus på at skabe gode faglige miljøer. Og kredsbestyrelsen og formandsgruppen arbejder strategisk  for at påvirke arbejdsvilkårene, så sygeplejersker kan arbejde fagligt så optimalt som muligt.

I 2015 samarbejdede vi med Region Midtjylland om et projekt om psykiatrisk sygepleje i forlængelse af tidligere projekter om fagidentitet. Faget er ligeledes baggrunden for netværksgrupper i kredsen.

'Det er tid til at handle!'

Hvad mener midtjyske sygeplejefaglige ledere og DSR om banebrydende forskning?

Mere om faget i Kreds Midtjylland