Fleksibilitet - en fælles udfordring

Kreds Midtjyllands generalforsamling besluttede i 2020, at Kreds Midtjylland skal arbejde med 'Fleksibilitet - en fælles udfordring'. Læs mere om beslutningen og artikler fra medlemsmagasinet DSR midt, hvor midtjyske sygeplejersker sætter ord på, hvad de forbinder med sygepleje og fleksibilitet.

illustration_til_gf_2020_redigeret

Kredsformand Anja Laursen fremlagde kredsbestyrelsens beslutningsforslag under generalforsamling 2020 . Hun fremhævede bl.a.:

“Fleksibilitet er af betydning for såvel sygeplejersker som for samfundet, for sundhedsvæsenet og for patienter, borgere og pårørende – men det er bestemt ikke altid, vi har den samme opfattelse af, hvornår og hvordan fleksibilitet øger kvaliteten og det gode sygeplejefaglige arbejdsliv. Men det er uden tvivl noget, vi vil komme til at drøfte i fremtidens sundhedsvæsen, ved de kommende overenskomstforhandlinger og ikke mindst i planlægningen og tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Derfor er det helt nødvendigt og essentielt, at vi selv spiller ind og er med til at præge, hvor og hvordan fleksibilitet spiller en rolle for os.

 - Læs kredsbestyrelsens vedtagne debatoplæg til generalforsamlingen 2020

Artikler om fleksibilitet i kredsens medlemsmagasin 'DSR midt '

DSR midt nr. 4, 2020

fleksibilitet_udfordrer_sygeplejerskers_mentale_sundhed_foto_af_artikel

'Fleksibilitet udfordrer sygeplejerskers mentale sundhed'
Caroline Trillingsgaard Mejdahl, sygeplejerske og forsker ved DEFACTUM, har sammen med en forskergruppe undersøgt, hvad fleksibilitet og covid-19 gør ved sygeplejersker.

- Læs artikel fra DSR midt nr. 4 2020

DSR midt nr. 3, 2020 

tina_og_malene

Holde fagligheden i top
I Hospitalsenheden Vest arbejder ledelserne med, at der på det nye hospital i Gødstrup oprettes ’sengefællesskaber’. Sygeplejersker og tillidsrepræsentanter, Malene Sørensen, Herning og Tina Køhler Vestergaard Nielsen, Holstebro giver deres bud på udfordringer i en mulig fælles fremtid.

Læs artikler fra DSR midt nr. 3, 2020