Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv

Kreds Midtjyllands generalforsamling besluttede i 2018, at Kreds Midtjylland frem mod 2020 skulle arbejde med 'Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv.'

Uddrag fra det vedtagne beslutningsforslag:
"Som sygeplejersker bidrager vi hver eneste dag til at skabe et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen. Ikke alene dedikerer vi os til at give hver enkelt borger, patient og pårørende det bedst mulige sundhedsforløb. Men vi dedikerer os ligeså til at gå aktivt ind i de utallige forandringer, der konstant sker som følge af den faglige udvikling, politiske prioriteringer, ændrede behov og krav hos borgere, patienter og pårørende – ja selv globale strømninger.

Alle forandringerne påvirker vores arbejdsliv. Nogle forandringer gør det bedre og mere berigende at være sygeplejerske. Andre forandringer opleves som benspænd, der påvirker den faglige kvalitet og arbejdsglæden negativt." (...)

Generalforsamlingen vedtog, at Kreds Midtjylland sammen med medlemmerne sætter fokus på indsatser, forskning, hverdagshistorier m.m., der beskriver og dokumenterer, hvordan det gode sygeplejefaglige arbejdsliv tilrettelægges i et sundhedsvæsen præget af konstante forandringer.

Der gøres samtidig en målrettet fælles indsats for at påvirke beslutningstagere på alle niveauer med det formål at skabe større ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed på koblingen mellem et godt sygeplejefagligt arbejdsliv og mulighederne for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet til borgere, patienter og pårørende.

 

 

 

 


Artikler om det gode sygeplejefaglige arbejdsliv i kredsens medlemsmagasin DSR midt

DSR midt nr. 1, 2020

foto_af_baggrundsopslag_1_i_dsr_midt_nr_1_2020

Nyuddannet i 'Borgernær sygepleje':
''Bedre kvalitet og mere tryghed for borgerne"

Læs artikel fra DSR midt nr. 1, 2020 (side 6-11)

DSR midt nr. 4, 2019

dsr_midt_nr_4_2020_-_sygeplejefagligt_arbejdsliv

Flere år til at gøre en forskel for den retspsykiatriske patient

Læs artikel fra DSR midt nr. 4, 2019

DSR midt nr. 3, 2019

dsr_midt_-_baggrund_-_foto

Faglige koordinatorer vækker begejstring i Norddjurs Kommunes hjemmesygepleje

Læs artikel i DSR midt nr. 3, 2019 (side 14-17)

DSR midt nr. 2, 2019

baggrund_-_hvad_bliver_det_naeste_-_afdeling_for_blodsygdomme_-_auh

Reportage fra Afdeling for Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Læs artikel fra DSR midt nr. 2, 2019

DSR midt nr. 1, 2019

hvilken_vej_skal_vi_dsr_midt_nr_1_2011_foto

Reportage om arbejdsmiljø og -vilkår på Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg.

- Læs artikel fra DSR midt nr. 1, 2019

DSR midt nr. 4, 2018

nye_kolleger_er_alles_ansvar_dsr_midt_nr_8_2018_foto

Reportage om introduktion af nyuddannede nyansatte på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro.  

- Læs artikel fra DSR midt nr. 4, 2018