Se video: Hvad mener midtjyske sygeplejefaglige ledere og DSR om banebrydende forskning?

Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, og oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum, Regionshospital Viborg og Skive, kommenterer den amerikanske sygeplejeprofessor Linda Aikens forskning. Samtidig fortæller kredsformand Anja Laursen, hvordan DSR vil arbejde med Aikens forskningsresultater.

Screenshot fra video.

Faglig forsvarlig sygepleje var omdrejningspunktet, da DSR, Kreds Midtjylland inviterede 100 gæster til at overvære et oplæg og debat med den internationalt anerkendte sygeplejeforsker Linda Aiken.

Hun står bag forskning i 30 lande, der entydigt viser, at antallet af sygeplejersker pr. patient samt sygeplejerskernes uddannelsesniveau og kompetencer har direkte indflydelse på patienternes overlevelse, risiko for komplikationer og sygeplejerskernes arbejdsglæde.

Forskning bør implementeres
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen fra Hospitalsenhed Midt havde bl.a. disse refleksioner efter Aikens oplæg:  
"Vi er optagede af i Danmark at uddanne APN-sygeplejersker, og jeg havde ikke set den konneks med, at vi, udover at have dem i primær sektor, også vil have stor glæde af at få dem ind på sygehuset, så det var en ny vinkel for mig, " fortalte Mette Fjord Nielsen. 

Oversygeplejerske fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospital Viborg og Skive, Anne Dorthe Bjerrum, bed især mærke i flere af Aikens pointer om patientsikkerhed - og kvalitet.

"Som leder på en stor afdeling, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, vi tænker patientsikkerhed og patientkvalitet, og når Aiken kan dokumentere, at antallet af sygeplejersker og kompetencerne har stor betydning, så tænker jeg, at vi har et stort ansvar som ledere til at sikre den rigtige kvalitet. Og så er der god økonomi i det; det synes jeg også er rigtig væsentligt."

Se video

I videoen kan du høre kommentarer fra sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, Hospitalsenhed Midt og oversygeplejerske fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospital Viborg og Skive, Anne Dorthe Bjerrum. Du får også svar på, hvorfor kredsen valgte at invitere Linda Aiken til Silkeborg. Hør ligeledes, hvordan Dansk Sygeplejeråd vil arbejde fremadrettet med Aikens forskningsresultater. 

Vil du vide mere?