Sygepleje på tværs

I tilknytning til kredsens fokus på lærerige sygeplejefaglige historier har kredsens medlemsmagasin DSR midt i 2015-2016 belyst temaet: 'Sygepleje på tværs'. Læs artiklerne fra DSR Midt.

Læs artikler fra DSR midt

foto_af_sygepleje_paa_tvaers_fra_dsr_midt_nr_3_2016

Både længere væk og tættere på
For Rikke Hvidkjær er videokonsultationer med patienter blevet en fast del af hendes arbejde som diabetessygeplejerske på Regionshospitalet Horsens.
Læs mere i DSR midt nr. 3, 2016 (side 17-18)

Telemedicin: Vi udvikler sygepleje på nye måder
I projektet ’Horsens På Forkant Med Sundhed’ har sygeplejersker både på hospital og i kommune i samarbejde med læger bidraget til at udvikle nye telemedicinske løsninger.
Læs mere i DSR midt nr. 3, 2016 (side 18-20)

 

foto_af_baggrund

Psykiatrisk sygepleje i Odder Kommune: Tilværelser i forandring
Hjemmesygeplejerske Lisbeth Vedersø står for opsøgende og kontinuerlig kontakt med borgere med psykiatriske sygdomme og/eller misbrugsproblemer
Læs mere i DSR midt nr. 2, 2016 (side 16-19)

Kontinuitet giver resultater
Den fokuserede indsats over for borgere med psykiatriske sygdomme lønner sig i det lange løb, fremhæver Louise Nyholm, leder af hjemmesygeplejen, Odder Kommune
Læs mere i DSR midt nr. 2, 2016 (side 18-19)

sundhedspleje_paa_tvaers_dsr_midt_nr_1_2016_side_12

Sundhedspleje på tværs

Projektsundhedsplejerske Tine Pilgaard skal det kommende år fungere som bindeled for familier med moderat tidligt fødte børn i Viborg i overgangen mellem hospital og hjem.
Mød også forældrene til tvillingerne Sofia og Malthe, der kom til verden otte uger før termin.

Læs artikler fra DSR midt nr. 1, 2016, side 12-14

sundhedspleje_paa_tvaers_dsr_midt_nr_1_2016_side_15

Vi kan lære af hinanden

Ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune, Karen Stenstrup, og oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Børn og Unge Hospitalsenheden Midt, ser mange perspektiver i det fælles nye projekt ’Sundhedspleje på tværs’.
 

Læs artikel fra DSR midt nr. 1, 2016, side 15

 

dsr_midr_nr_4_2015_livline_i_akutte_situationer

Livline i akutte situationer
Sygeplejerske Dianna von Hallas og hendes 12 kolleger yder opsøgende akutsygepleje i akutteamet i Aarhus. 

Læs også om sygeplejerskerne Marian Svendsen og Lene Brock Jakobsen, der udgør det udgående lungeteam som del af det tværsektorielle samarbejde i Aarhus.

Læs artikler fra DSR midt nr. 4, 2015

dsr_midt_nr_4_2015_kirstine_markvorsen_og_vibeke_kroell

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem

Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef i Aarhus Kommune (tv), og Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, skaber rum for hverdagsinnovation.
 

Læs artikel fra DSR midt nr. 4, 2015