#sygeplejefagligforskel

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har haft fokus på lærerige sygeplejefaglige historier. Du kan læse mere om indsatsen i kredsens medlemsmagasin, på Facebook og på kredsens hjemmeside.

I de midtjyske medlemmers magasin, DSR midt, kan du læse artikler fra Enggård Centret i Struer, hvor fire plejecentersygeplejersker sikrer høj kvalitet.
Læs artikler fra DSR midt nr. 2, 2017

Værdien af plejecentersygeplejersker, 2016

Dansk Sygeplejeråd udgav i 2016 Den Nationale Plejecenterundersøgelse. Den viser, at 37% af landets plejecentre alene har plejecentersygeplejersker ansat. Analysen viser derudover, at 46% af plejecentrene har både plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte sygeplejersker, mens 9% alene har ikke-fastansatte sygeplejersker og 8% ingen sygeplejersker ansat.
Analysen kortlægger desuden gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt plejecenterlederne værdien af plejecentersygeplejersker. Undersøgelsen fremhæver følgende i forhold til deres indsats. De sikrer:

  • Større kontinuitet og overblik pga kendskab til beboerne
  • Supervision og sparring med det sundhedsfaglige personale
  • Højere kvalitet og øget sundhedsfagligt niveau
  • Forebyggende indsats

- Læs publikation fra DSR Analyse

Plejecentersygeplejersker i Kreds Midtjylland

I forlængelse af den nationale undersøgelse har DSR, Kreds Midtjylland igangsat en kortlægning af, hvilke plejecentre i de midtjyske kommuner, der har fastansatte plejecentersygeplejersker.

Læs artikler om #sygeplejefagligforskel i DSR midt

baggrund_foto
Kamilla Højris Brink (tv) og Charlotte Westeraa Eriksen.


På Enggård Centret i Struer sikrer fire plejecentersygeplejersker høj kvalitet i plejen.
"Vi brænder for helhed og høj kvalitet," fortæller de.

Læs artikler fra DSR midt nr. 2, 2017

kate_med_kollega_red
Kate Ørskov Karlsen (tv) og Elsebeth Rosenskjold, Regionshospitalet Viborg.

Sygeplejersker på Operationsafdelingen på Regionshospitalet i Viborg har arbejdet med at fortælle lærerige sygeplejefaglige historier. Ligeledes insisterer sygeplejerskerne i Akutaflastningen på Ældrecentret Fjordparken i Ringkøbing på at dele lærerlige historier, når de udarbejder sygeplejefaglige udredninger.
Læs artikler fra DSR midt nr. 1, 2017

 

Kredsens Facebookside: #sygeplejefagligforskel

Se animationsfilm på Facebook, hvor du har mulighed for at bidrage, kommentere og gå i dialog med dine kolleger:

- Besøg kredsens Facebookside og se animationsfilm 

Benyt dig samtidig af hashtagget '#sygeplejefagligforskel', hvis du vil dele din lærerige sygeplejefaglige fortælling.

Har du spørgsmål til filmen eller til kredsens indsats, kan du kontakte os på midtjylland@dsr.dk eller via 4595 4600.

Animationsfilmen 'Sygeplejersker gør en forskel' er produceret i samarbejde med Noisy Neighbours Productions, Viborg

Animationsfilmen: "Sygeplejersker gør en forskel"

Alle sygeplejersker har lærerige historier at fortælle.

Fortæl gerne DIN historie fra jeres arbejdsplads til dine kolleger, i kommentarfeltet nederst på denne side (kræver login) eller send til mail til adressen: midtjylland@dsr.dk

Det er nemlig ved at fortælle lærerige historier om, hvordan sygeplejersker gør en forskel, vi kan påvirke ledere og politikere til at sikre udvikling af sygeplejen og sundhedsvæsenet.