TR-indsats i DSR, Kreds Midtjylland

'Nu er vi mere på forkant,' fortæller tillidsrepræsentant Louise Wilholdt (tv) og fællestillidsrepræsentant Vinnie Larsen fra TR-kollegiet i Horsens Kommune, som har fået ny inspiration ved at deltage i kredsens særlige TR-indsats.

Fra hverdagens mange udfordringer til mulige handlinger

Tillidsrepræsentanterne i Horsens Kommune er ét af fire TR-kollegier, der har deltaget i DSR, Kreds Midtjyllands særlige indsats med at styrke tillidsrepræsentanters rolle i dagligdagen.

Ivrig debat og diskussion samt tætskreven whiteboardtavle var resultatet efter det første tre timer lange introduktions- og inspirationsmøde, som det fem mand store TR-kollegie fra Horsens Kommune afholdt med repræsentanter fra Kreds Midtjylland. Målet med mødet var at få TR-kollegiet sporet ind på de områder, tillidsrepræsentanterne gerne vil have fokus på fremadrettet.
                             ”Det var et inspirerende og lærerigt møde,” fortæller Vinnie Larsen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Horsens Kommune. Det var også hende, der greb bolden, da DSR, Kreds Midtjylland under et FTR-møde i foråret 2017 efterlyste TR-kollegier, der ønskede at blive involveret i et særligt forløb, der havde specifikt fokus på tillidsrepræsentanters rolle.

Tæt samarbejde
 ”Jeg synes, indsatsen lød meget interessant og som et forløb, der forhåbentlig ville kunne kaste både gode snakke og resultater af sig,” siger Vinnie.

”Samtidig fandt jeg det interessant, at det vil være en indsats fokuseret på vores hverdagsudfordringer, og derfor forhørte jeg mig i kollegiet. Heldigvis var jeg ikke ene om at finde indsatsen interessant, og vi har bestemt ikke fortrudt vores deltagelse,” fortæller Vinnie og smiler til sin kollega Louise Wilholdt, der nikker. Som tidligere tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne tilknyttet Sygeplejen Vest i Horsens Kommune er Louise del af TR-kollegiet. Til daglig arbejder hun som sygeplejerske i ’Sygeplejekoordinationen’ i Horsens Kommune hvor hun nu er tillidsrepræsentant.  
                             ”Det har været meget positivt, at indsatsen tog udgangspunkt i vores ønsker og de udfordringer, vi står med. Samtidig har det været rigtig fedt, at vi har haft et tæt samarbejde med kredsen. Vi føler, at kredsen nu er tættere på os end tidligere. Nok også fordi vi har fået øjnene op for flere af de kompetencer og redskaber, kredsen byder på både i sekretariatet samt politisk,” uddyber Louise.

Flere arbejdspladser involveres

Kredsbestyrelsen har besluttet at fortsætte TR-indsatsen de kommende år og tilbyde fire nye TR-kollegier at deltage fra efteråret 2018. De fire arbejdspladser er:

  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Randers Kommune
  • Viborg Kommune
  • Regionshospital Randers
Kredsens indsats med tillidsrepræsentanter

Tidligere har TR-kollegierne i Horsens og Syddjurs Kommuner samt på Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Vest, Kirurgien deltaget i TR-indsatsen.
Tilbuddet bestod af inspirationssamtale, sparring og værksteder om ’Argumentation og indflydelse’, ’TR-kollegiets arbejdsmiljø’ og Forhandlede løsninger.’