Forhåndsaftaler i Kreds Midtjylland

DSR indgår forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for syge- og sundhedsplejersker samt ledere, såfremt der kan opnås enighed.

Hvad er en forhåndsaftale?
En forhåndsaftale er en aftale om udmøntningen af de­centrale lønmidler. Altså en måde at sikre, at de overenskomstaftalte lønkroner, der lokalt skal ud­betales for de enkelte medarbejdere, rent faktisk også bliver det.

I forhåndsaftalen defineres hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbetaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

På de arbejdspladser, hvor der er mange sygeplejersker ansat, er der med de fleste kommuner, regionale institutioner og selvejende institutioner indgået forhåndsaftaler, som har fastlagt lønvilkår for eksempelvis særlige funktioner og kompetencer. Aftalerne definerer tillæg til de lønindplaceringer, der er aftalt i overenskomsten – eller kan være aftale om en højere grundløn/yderligere løntrin.

For de sygeplejersker, der er ansat efter lederoverenskomsten, arbejdes der p.t. på at indgå forhåndsaftaler for alle afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker i Region Midtjylland.

På det kommunale område har det indtil videre kun været muligt at indgå få forhåndsaftaler.

Aftalerne kan forhandles en gang årligt. Ved overenskomstforhandlingerne fastsættes hvor mange midler, der, som minimum, er afsat til de lokale lønforhandlinger (i procent af lønsummen for alle Sundhedskartellets medlemmer i den respektive kommune/hospital), som foregår mellem arbejdsgiver og DSR. 

Hvordan får jeg mere at vide?

Tillidsrepræsentanterne er inddraget i lønforhandlingerne for basisstillingerne. De er orienteret om forhåndsaftalerne og kan kontaktes, hvis du har spørgsmål.

Både for ledere og basissygeplejersker vil der ofte være indgået individuelle lønaftaler, som ikke fremgår af hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte kredsen herom.

Vil du vide mere, kan du herunder se en oversigt over kredsens medarbejdere og dermed få et overblik over, hvilken faglig konsulent, du skal have fat i.


Medarbejdere i DSR - Kreds Midtjylland

Faglige konsulenter - MidtVest

susanne_vestergaard_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Susanne Vestergaard
sv@dsr.dk
Tlf.: 4695 4622

- Ikast-Brande Kommune
- Lemvig Kommune
- Struer Kommune
- Kommunaltansatte tjenestemænd
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

helene_ferouzian_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Helene Grusgaard Firouzian
hgf@dsr.dk
Tlf.: 4695 4627

- Hospitalsenheden Vest
- Silkeborg Kommune
- Ansatte i administrative stillinger i regionshusene i Holstebro og Viborg
- Læbe-gane-spalte-konsulenterne 

kirsten_linde_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Kirsten Linde
kli@dsr.dk
Tlf.: 4695 4618

- Hospitalsenhed Midt
- Herning Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune

birgitte_willumsen_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Social- og sundhedsskoler
- VIA University College
- Øvrige statslige institutioner

susannelindberg_140
Faglig konsulent Susanne Lindberg
skl@dsr.dk
Tlf: 4695 4614

- Holstebro Kommune
- Viborg Kommune
- Skive Kommune
- Konsultationssygeplejersker i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner

janni_b_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Janni Boritz
jbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4624

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Vest, Silkeborg og Horsens
- De sociale institutioner under Psykiatri og Social
- Ansatte i administrationen i Psykiatri og Social
- Konsultationssygeplejersker i Silkeborg, Herning og Ikast-Brande Kommune
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

Faglige konsulenter - MidtØst

anne_thomsen_-_april_2019_-_120x180
Faglig konsulent Anne Thomsen
ath@dsr.dk
Tlf.: 4695 4623

- Psykiatri og Social: Aarhus Universitetshospital, Randers - og hele BUA
- Odder Kommune
- Syddjurs Kommune
- Præhospital vagtcentral
- Privathospitaler, private behandlingsinstitutioner og klinikker samt speciallægeklinikker
- Vikarbureauer

Peter Rask
Faglig konsulent Peter Rask
pra@dsr.dk
Tlf.: 4695 4634

- Hedensted Kommune
- Konsultationssygeplejersker
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Bedøvelse og Operation
 • Blodbanken
 • Børn og Unge
 • Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
 • Hjertesygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Nyresygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme
 • Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O
 • Urinvejskirurgi
 • Vikar Region Midt
 • Øjenafdelingen
 • Øre-, Næse- og Halskirurgi
   

susanne_nellemann_andersen_-_april_2019_-_120x180
Faglig konsulent Susanne Nellemann Andersen
sna@dsr.dk
Tlf.: 4695 4617

- Hospitalsenheden Horsens
- Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter 
- Skanderborg Kommune
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Akutafdelingen
 • Blodsygdomme
 • Dansk Center for Partikelterapi - DCPT
 • Diabetes og Hormonsygdomme
 • Hud- og Kønssygdomme
 • Intensiv
 • Klinisk Epidemiologisk Afdeling - KEA
 • Klinisk Genetisk Afdeling - KGA
 • Kræftafdelingen
 • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
 • Lungesygdomme
 • Mave- og Tarmkirurgi
 • Neurokirurgisk Afdeling
 • Neurologisk Afdeling
 • Ortopædkirurgi
 • Patienthotellerne
 • Plastik- og Brystkirurgi
 • Røntgen og Skanning
 • Samsø Sundheds- og Akuthus
 • Steno Diabetes Center Aarhus
 • Ældresygdomme

conny_rasmussen_120x180
Faglig konsulent Conny Nygård Rasmussen
cnr@dsr.dk
Tlf.: 4695 4620

- Aarhus Kommune
- Samsø Kommune

birgitte_willumsen_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Regionshuset i Aarhus og tilhørende enheder
- Det sociale kapitel

jane_knudstrup_120x180
Faglig konsulent Jane Knudstrup
jkn@dsr.dk
Tlf: 4695 4639

- Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus (Akutklinikken)
- Randers Kommune
- Horsens Kommune
- Norddjurs Kommune
- Hospicer i Kreds Midtjylland

Arbejdsmiljøkonsulenter

Råd og vejledning om arbejdsmiljø
Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan du gøre følgende:

 • Drøft situationen med din arbejdsmiljørepræsentant
 • Har du/ I brug for vejledning - eller hjælp til arbejdsskadesager, så kontakt kredsens arbejdsmiljøkonsulenter:
   

jens_sonne_120x180_s

Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne
jso@dsr.dk
Tlf: 4695 4621

pernille_120x180_til_www_skarpere

Arbejdsmiljøkonsulent Pernille Vibjerg Bech
pvb@dsr.dk  
4695 4642

rikke_borgbjerg_120x180

Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg (orlov frem til 31/3 2021)


Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsen på 4695 4600 eller midtjylland@dsr.dk

Team politik og team kommunikation

tina_aagaard_bach_120x180
Organisationskonsulent Tina Aagaard Bach
tab@dsr.dk
Tlf: 4695 4607
Mobil: 61956572
 

anne_mette_corydon_b

Fagpolitisk konsulent Anne Mette Corydon
aco@dsr.dk
Tlf: 4695 4638

klaus_grabbert_medarbejderfoto_120x180_b
Fagpolitisk konsulent Klaus Grabbert
klg@dsr.dk
Tlf: 46954637

Kommunikation:


Ditte Scharnberg
Ledende kommunikationskonsulent Ditte Scharnberg
dsch@dsr.dk
Tlf: 4695 4615
Mobil: 2361 2013

- Pressekontakt
- Øvrig strategisk kommunikation.
- Medlemsmagasinet DSR midt
- DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside
- Nyhedsbrevet MidtNyt


marie_adelstorp_b_120x180
Kommunikationskonsulent og journalist Marie Adelstorp
ma@dsr.dk  
Tlf: 4695 4616

- DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside; www.dsr.dk/midtjylland
- DSR, Kreds Midtjyllands facebookside; www.facebook.com/dsrKredsMidtjylland
- Medlemsmagasinet DSR midt
- Nyhedsbrevet MidtNyt

Team administration og service

​Administration:

 
inge_pedersen_2019
Chefsekretær Inge Pedersen
ip@dsr.dk

- Sekretær for formandskab, kredsbestyrelse og kredschef

Birgit Guldmann Larsen
Administrativ sagsbehandler Birgit Guldmann Larsen
bgl@dsr.dk


charlotte_kornmaaler_120x180
Administrativ sagsbehandler Charlotte Kornmaaler
cko@dsr.dk

Jeanette Allentoft
Administrativ medarbejder Jeanette Allentoft
jal@dsr.dk

Service:

jesper_hyre_jensen
Køkkenansvarlig Jesper Hyre-Jensen
jhj@dsr.dk  

- Servicering af ansatte og gæster ved møder og kurser
 

ulla_hoberg_120x180 
Servicemedarbejder Ulla Maria Hoberg
uh@dsr.dk
- Rengøring og servicering ved møder og kurser

annie_-_april_2019_-_120x180
Serviceassistent Annie Smedegaard Harenberg
asha@dsr.dk

kasper_giver_2019

Pedel Kasper Giver
kcg@dsr.dk

Ledelseskonsulent

Er du leder, vil du blive vejledt af én af Lederforeningens ledelseskonsulenter