Formandsgruppe

Find kontaktoplysninger og ansvarsområder for DSR, Kreds Midtjyllands formandsgruppe.

Foto: Marie Adelstorp
Formandsgruppen i DSR, Kreds Midtjylland.

Formandsgruppe

anja_laursen_120x180
Kredsformand Anja Laursen
atl@dsr.dk
Tlf.: 2965 5802

Ansvarsområde:
Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Uddannelsesudvalg i HB
Kredsbestyrelsen i  Kreds Midtjylland 
Økonomiudvalget i Kreds Midtjylland
Samarbejde med Lederforeningen

Arbejdspladser:
Region Midtjylland
Aarhus Kommune 
Mødevirksomhed på ledelsesniveau i kommuner og region
Kontaktudvalg for seniorsygeplejersker 

Eksternt samarbejde:
Næstformand i Region Midtjyllands Medarbejder Udvalg (RMU)
Formand for Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO)
Suppleant til FTF-bestyrelse
Sundhedskartellet lokalt
Delegeret, Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) 

bente_120x180
1. kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen
bra@dsr.dk
Tlf.: 2041 4002 

Ansvarsområde:
Hovedbestyrelse i DSR

Arbejdspladser:
Hospitalsenheden Vest
Lemvig Kommune
Struer Kommune
Holstebro Kommune
Ringkøbing/ Skjern Kommune
Herning Kommune
Sundhedsplejersker i Kreds Midtjylland
Konsultationssygeplejersker i Kreds Midtjylland

Eksternt samarbejde:
Formand for FTF Midtjylland
Bestyrelsesmedlem i VIA
Delegeret, Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)
Medlem af repræsentantskabet for TV/Midt-Vest
Formand for uddannelsesudvalget, VIA
1.maj-samarbejdet i Holstebro.

hanne_holst_long_120x180
Kredsnæstformand Hanne Holst Long
hhl@dsr.dk
Tlf.: 2021 4233

Ansvarsområde:
2. suppleant til hovedbestyrelsen i DSR

Arbejdspladser:
Hospitalsenhed Midt
Viborg kommune
Silkeborg kommune
Skive Kommune
Ikast-Brande kommune
Psykiatrien i Vest
Privatansatte sygeplejersker

Eksternt samarbejde:
Medlem af forretningsudvalget Fagligt Fællesskab i Silkeborg 


maria_greve_svendsen_pressefoto_120x180

Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen
mgs@dsr.dk
Tlf: 6197 5958

Ansvarsområde:
3. suppleant til hovedbestyrelsen i DSR

Arbejdspladser:
Regionshospitalet Randers og Grenaa
Aarhus Kommune
Randers Kommune
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Favrskov Kommune
Samsø Kommune
Alle hospice i kredsen
Undervisere på SOSU-skolerne
Sundhedsplejersker i Kreds Midtjylland
Kriminalforsorgen

Eksternt samarbejde:
1. maj-samarbejdet, Aarhus
DKF, Aarhus

jacob_goetzsche_120x180_x
Kredsnæstformand Jacob Gøtzsche

Pressefotos