Formandsgruppe

Find kontaktoplysninger og ansvarsområder for DSR, Kreds Midtjyllands formandsgruppe.

Foto: Marie Adelstorp
Formandsgruppen i DSR, Kreds Midtjylland.

Formandsgruppe

anja_laursen_120x180
Kredsformand Anja Laursen
atl@dsr.dk
Tlf.: 2965 5802

Ansvarsområde:
Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Uddannelsesudvalg i HB
Kredsbestyrelsen i  Kreds Midtjylland 
Økonomiudvalget i Kreds Midtjylland
Samarbejde med Lederforeningen

Arbejdspladser:
Region Midtjylland
Aarhus Universitetshospital (i samarbejde med Jacob Gøtzsche)
Aarhus Universitet (i samarbejde med Jacob Gøtzsche)
Vikarbureau Region Midt  (i samarbejde med Jacob Gøtzsche)
Undervisere på VIA (i samarbejde med Bente Alkærsig Rasmussen)
Mødevirksomhed på ledelsesniveau i kommuner og region
Kontaktudvalg for seniorsygeplejersker 

Eksternt samarbejde:
Næstformand i Region Midtjyllands MedarbejderUdvalg (RMU)
Formand for Det Regionale Organisationssamarbejde (DRO)
Suppleant til FTF-bestyrelse
Sundhedskartellet lokalt

FH-sektioner:
Aarhus

bente_120x180
1. kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen
bra@dsr.dk
Tlf.: 2041 4002 

Ansvarsområde:
Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Arbejdspladser:
Hospitalsenheden Vest
Lemvig Kommune
Holstebro Kommune
Struer Kommune
Ringkøbing/ Skjern Kommune
Herning Kommune
Sundhedsplejersker i Kreds Midtjylland
Konsultationssygeplejersker i Kreds Midtjylland
Privatansatte i Kreds Midtjylland
Undervisere på VIA (i sammarbejde med Anja Laursen)
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)

Eksternt samarbejde:
Formand for FTF Midtjylland
Bestyrelsesmedlem i VIA
Delegeret, Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)
Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen

FH-sektioner:
Vestjylland
Herning-Ikast

hanne_holst_long_120x180
Kredsnæstformand Hanne Holst Long
hhl@dsr.dk
Tlf.: 2021 4233

Ansvarsområde:
1. suppleant til hovedbestyrelsen i DSR

Arbejdspladser:
Hospitalsenhed Midt
Viborg kommune
Silkeborg kommune
Skive Kommune
Ikast-Brande kommune
Psykiatrien i Region Midtjylland
Socialpsykiatrien i Region Midtjylland
Privatansatte sygeplejersker

Eksternt samarbejde:
Medlem af forretningsudvalget Fagligt Fællesskab i Silkeborg 

FH-sektioner:
Skive-Viborg


maria_greve_svendsen_pressefoto_120x180

Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen
mgs@dsr.dk
Tlf: 6197 5958

Ansvarsområde:
2. suppleant til hovedbestyrelsen i DSR

Arbejdspladser:
Regionshospitalet Randers og Grenaa
Aarhus Kommune
Randers Kommune
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Favrskov Kommune
Samsø Kommune

Alle hospice i kredsen
Undervisere på SOSU-skolerne (i samarbejde med Jacob Gøtzsche)
Sundhedsplejersker i Kreds Midtjylland
Kriminalforsorgen
Røde Kors
Forsvaret
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager

Eksternt samarbejde:
1. maj-samarbejdet, Aarhus
DKF, Aarhus

FH-sektioner:
Østjylland

jacob_goetzsche_120x180_x
Kredsnæstformand Jacob Gøtzsche
jda@dsr.dk  
Tlf: 6193 6333

Ansvarsområde:
3. suppleant til hovedbestyrelsen i DSR

Arbejdspladser:
Aarhus Universitetshospital (i samarbejde med Anja Laursen)
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup
Odder Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
Regionshusene i Region Midtjylland
Aarhus Universitet (i samarbejde med Anja Laursen)
Undervisere på SOSU-skolerne (i samarbejde med Maria Greve Svendsen)
Vikarbureau Region Midt (i samarbejde med Anja Laursen)
AMK

Eksternt samarbejde:
Hovedbestyrelsesmedlem, Din Sundhedsfaglige A-kasse, DSA

FH-sektioner
Horsens-Hedensted

Pressefotos