Generalforsamling 2018

Kom og vær med, mød kolleger og giv din mening til kende. Arrangementet afholdes for første gang i Ry Hallerne og foregår den 25. oktober 2018. Tilmeld dig gratis bus til og fra arrangementet.

Forslag til generalforsamlingen?

Har du et forslag, du ønsker behandlet på årets generalforsamling, skal det være kredsen i hænde senest den 24. september 2018. Send forslaget til chefsekretær Inge Pedersen via midt-ip@dsr.dk.

Hvordan kan sygeplejersker i de kollegiale fællesskaber på arbejdspladserne og i samarbejde med tillidsvalgte, ledere og kredsen gøre en særlig indsats for at fremme ’det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’? Det er temaet for årets generalforsamling i kredsen, der foregår 25. oktober – som noget nyt i Ry Hallerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, tilmeld dig og deltag sammen med kolleger i diskussioner, hvor sygeplejerskers fag og arbejdsliv er i fokus.

Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv
Kredsbestyrelsens forslag: ’Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv – et fælles projekt!” forholder sig til de forandringer, negative som positive, som er en kontinuerlig del af sygeplejerskers arbejdsliv. Og beskæftiger sig så især med sygeplejerskers muligheder for at være med til at udvikle faget.
(Forslaget er snarest mulig at finde på denne side)

”Vi skal som sygeplejersker selv være med til at skabe den udvikling, der er meningsfuld for sygeplejen og for professionen – og dermed naturligvis også meningsfuld for patienter, borgere og pårørende,” siger kredsformand Anja Laursen.

”Vi skal eksempelvis i fællesskab arbejde for udviklingen af den evidensbaserede sygeplejefaglige praksis – både ved at bidrage til den sygeplejefaglige forskning samt understøtte – og insistere på – at evidensbaserede tiltag implementeres i hverdagen.”

Hvordan fastholde og rekruttere?
Beslutningsforslaget lægger også vægt på at de udfordringer, der aktuelt og fremadrettet tegner sig i forhold til både at rekruttere til og at fastholde sygeplejersker i faget.

”På tværs af de midtjyske arbejdspladser får vi meldinger fra tillidsrepræsentanter om, at det er svært at rekruttere sygeplejersker til ledige stillinger,” siger Anja Laursen.
”Samtidig er arbejdspresset flere steder så højt og arbejdsvilkårene så dårlige, at det på sigt bliver svært at fastholde de sygeplejersker, der er ansat. Begge problemstillinger bidrager til, at der bliver sværere og sværere at opretholde den sygeplejefaglige tilstedeværelse, der er nødvendig for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet. Og begge problemstillinger bidrager til, at det bliver sværere og sværere at sikre det gode sygeplejefaglige arbejdsliv i hverdagen. Det skal vi sammen have fokus på.”

Endelig udfordrer beslutningsforslaget problematikken omkring deltids- kontra fuldtidsarbejde. Og understreger at for at sikre et godt sygeplejefagligt arbejdsliv er det nødvendigt at sygeplejersker, både i fællesskaber og individuelt, stiller krav til og værner om 'de rammer og vilkår, der gør det muligt for os at lykkes med vores faglige opgaver.'

 

Kredsen ser tilbage - og frem
På generalforsamlingen kan du derudover opleve kredsformand Anja Laursens mundtlige beretning på vegne af kredsbestyrelsen om året, der er gået, og det, der tegner sig fremadrettet. Hun vil bl.a. gøre status over erfaringerne med indsatsen ’faglige fællesskaber’, som generalforsamlingen i 2017 satte fokus på. Så tilmeld dig hurtigst muligt og senest 18. oktober til den traditionsrige dag, der som vanligt starter med et godt måltid mad. 

Tilmeld dig nu

Traditionen tro arrangerer kredsen busser til og fra generalforsamlingen. En endelig køreplan sendes ud til deltagerne forud for dagen. Bemærk at min.10 personer skal tilmelde sig fra hvert opsamlingssted, før den enkelte busrute gennemføres. Du finder flere informationer om buskørslen via tilmeldingslink herunder.
- Tilmeld dig

Bemærk venligst, at denne side løbende udbygges.

Vind et ferieophold

Under generalforsamlingen vil der, som traditionerne byder, blive trukket lod om tre ophold på Hotel Koldingfjord for to personer. Måske du er en af de heldige?

Hvor og hvornår?

Generalforsamling foregår i Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry. Der er indskrivning og buffet fra kl. 16.30. Selve generalforsamlingen foregår fra kl. 18.00 – 21.30. Også i år vil der være mulighed for bustransport fra en række byer.