Generalforsamling 2020

Gå ikke glip af muligheden for at sætte dit præg på kredsens fremadrettede arbejde, når kredsen afholder generalforsamling den 27. oktober 2020. I år som en virtuel begivenhed grundet Covid-19. Det er muligt at vinde et weekendophold undervejs. Tilmelding er åben til og med den 20. oktober 2020.

Corona-pandemien får også konsekvens for kredsens generalforsamling, som for første gang  afholdes virtuelt. På den vis kan alle medlemmer deltage via pc, tablet eller smartphone.

”Det er virkelig ærgerligt, vi ikke får mulighed for at mødes fysisk i år til generalforsamlingen,” siger kredsformand Anja Laursen.

”Der opstår jo en helt særlig energi og følelse af fællesskab, når vi samles, og der bliver føjet nye dimensioner til relationer og netværk. Og så får dialogen klart mange flere nuancer, når den kan føres med alle til stede i samme rum. Men vilkårene i år betyder, vi må vælge den digitale løsning.”

Anja Laursen håber på formandsgruppens og kredsbestyrelsens vegne, at mange vil vælge at deltage.
”Det er væsentligt for kredsens arbejde de kommende år, at vi får input fra medlemmer om, hvad der optager dem,” understreger hun.

Hvad sker der undervejs?

koldingfjord

Du kan:

- lytte til og debattere kredsformandens beretning

- få gennemgået kredsens regnskab og budget

- tage stilling til kredsbestyrelsen forslag til beslutning (find forslaget på denne side)

- tage stilling til et medlemsforslag 

- deltage i lodtrækning om tre weekendophold på Hotel Koldingfjord.

Hvordan og hvad med tilmelding?

Computer og mus

DSR, Kreds Midtjylland holder i år generalforsamling som en virtuel begivenhed grundet Covid-19.

Begivenheden finder sted den 27. oktober 2020 fra kl. 17.00-19.30 inkl. pause.

- Tilmeld dig her senest den 20. oktober 2020

Det er vigtigt, at tilmeldingsfristen overholdes, da du op til generalforsamlingen, for at kunne deltage virtuelt, vil få tilsendt en mail med nærmere informationer om, hvordan du deltager, samt de forslag mm., der skal behandles på generalforsamlingen.
Tilmelding er også nødvendig for at få tilladelse til at deltage i de elektroniske afstemninger.

Kredsbestyrelsens debatoplæg: 'Fleksibilitet - en fælles udfordring i sundhedsvæsenet'

illustration_til_gf_2020_redigeret

Kredsbestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge et forslag til beslutning vedrørende retning for kredsens arbejde de kommende to år.

Kredsbestyrelsen ønsker med forslaget at åbne for en bred debat om forståelse og håndtering af fleksibilitet set i perspektiv af sygeplejerskers faglighed og arbejdsmiljø. Fleksibilitet således forstået ikke alene som fysisk tilstedeværelse, men også og netop som den fleksibilitet sygeplejersker på en lang række områder udøver i sygeplejen.  

Debatoplægget sætter desuden fokus på, hvordan fleksibilitet i stigende grad er vævet ind i både den økonomiske og organisatoriske styring af sundhedsvæsenet – og peger på de udfordringer og muligheder, det rejser for sygeplejersker og DSR.

Læs kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamlingen 2020

gf_2020_plakat

Hent plakat om generalforsamlingen klar til videresend og print til din arbejdsplads.
Klik her for plakat

Forslag til dagsorden

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af stemmetællere 
3.   Godkendelse af dagsorden
4.   Godkendelse af forretningsorden
5.   Beretning om kredsens virksomhed
6.   Forelæggelse af kredsens regnskab og to-årige rammebudget til orientering
7.   Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen
8.   Valg af to regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse
9.  Eventuelt

Bemærk venligst, at denne side opdateres løbende.