Generalforsamling 2020

27. oktober 2020 afholdes generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. I år som en virtuel begivenhed grundet Covid-19. Tilmelding er åben til og med den 20. oktober 2020.

Har du et forslag til årets generalforsamling?

Frem til den 18. september 2020 kan du og kolleger indsende forslag, I ønsker bliver behandlet på årets generalforsamling, der finder sted den 27. oktober 2020. Send forslaget til kredsens chefsekretær Inge Pedersen: midt-ip@dsr.dk.

Hvornår og hvordan?

Computer og mus

DSR, Kreds Midtjylland holder i år generalforsamling som en virtuel begivenhed grundet Covid-19.

- Tilmeld dig senest den 20. oktober 2020

Det er vigtigt, at tilmeldingsfristen overholdes, da du, for at kunne deltage virtuelt, vil få tilsendt en mail med nærmere informationer om hvordan du deltager, ligesom du får tilladelse til at deltage i de elektroniske afstemninger.

Kredsbestyrelsens debatoplæg: 'Fleksibilitet - en fælles udfordring i sundhedsvæsenet'

illustration_til_gf_2020_redigeret

Læs kredsbestyrelsens debatoplæg til generalforsamlingen 2020

 

Bemærk venligst, at denne side opdateres løbende.

 

Forslag til dagsorden

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af stemmetællere 
3.   Godkendelse af dagsorden
4.   Godkendelse af forretningsorden
5.   Beretning om kredsens virksomhed
6.   Forelæggelse af kredsens regnskab og to-årige rammebudget til orientering
7.   Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen
8.   Valg af to regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse
9.  Eventuelt