Generalforsamling 2020

På årets generalforsamling 27. oktober 2020 blev linjen for kredsens fremadrettede arbejde lagt. Læs alt om generalforsamlingen og se både fotos og videoer fra den virtuelle begivenhed. 391 midtjyske sygeplejersker havde tilmeldt sig forud for dagen.

Fotos: Ditte Scharnberg
Kredsens formandsgruppe samlet i kredsens medlemshus.

Kredsbestyrelsens beretning om de seneste to år

I kredsbestyrelsens beretning var kredsformand Anja Laursen omkring en række emner i sygeplejerskers arbejdsliv: sygeplejefagligt arbejdsliv, covid-19, at sætte grænser, løn, ligeløn, nye muligheder i faget og samarbejdet i kredsen.

Forandret hverdag under covid-19 

Her sagde Anja Laursen blandt andet:
”Sygeplejersker har om nogen stået i front. Såvel på landsplan som lokalt i forhandlinger og drøftelser med arbejdsgivere har vi i DSR presset hårdt på, for at sikre sygeplejerskers arbejdsmiljø i forhold til såvel værnemidler – både de rette, tilstrækkelige, rigtig brug af dem, hygiejneforholdsregler mv – og ikke mindst i forhold til vilkår, rammer og løn.

Vi har været i et utal af forhandlinger og diskussioner med arbejdsgivere undervejs. Vi har haft et utal af faglige drøftelser – til tider med arbejdsgivererkendelse af at samarbejdet KUNNE og KAN foregå anderledes end praktiseret og andre gange uden nogen former for lydhørhed.

Det er som om arbejdsgiverne nu endelig havde fået dét – særligt de regionale – som de har ønsket sig i mange år: nemlig muligheden for at sygeplejersker kan gå på kryds og tværs af afdelinger, specialer og endda sågar af matrikler.”

Kommende overenskomstforhandlinger i 2021 

Til det nævnte Anja blandt andet:
”Løn, arbejdstid og arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse er en tilbagevendende udfordring og bider sig selv i halen. Sygeplejerskers arbejdsmiljø er alt for presset. Der er nu heldigvis igangsat initiativer, så der uddannes flere sygeplejersker.

Så alt imens vi venter på flere uddannede, kræver vi mere i løn for at gøre det attraktivt at blive og forblive sygeplejerske. Og løn, det er emnet nu ved kommende Overenskomst 2021 sammen med attraktive arbejdspladser og kompetenceudvikling.

Arbejdsgiverne har malet et billede af økonomisk krise og smalhals, men vi går naturligvis til forhandlingssituationen med den samme ildhu og engagement som altid. Vi har ikke lagt os ned i DSR; vi har over for jer medlemmer forsøgt at give et realistisk billede af det, vi er oppe imod, men vi kæmper naturligvis lige så ihærdigt, som vi overhovedet kan, og det håber vi også, I er parate til.”

Debat om beretning 

sebastian

Sygeplejestuderende Sebastian Kongskov Larsen​ (foto) var én af de midtjyske sygeplejersker, der deltog i beretningsdebatten.

I kommentarerne efter beretningen blev der fra flere sider ytret tak for samarbejdet i kredsen, herunder støtte i forbindelse med løn og forhandling. Desuden blev der ytret en tak for opbakning til studerende i en svær tid under covid-19 og særligt de studerendes muligheder for at have studiejob sideløbende med praktiktid. De kommende organisationsændringer i Aarhus Kommune var også et emne.

Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen og Anja Laursen kommenterede og takkede for indlæggene, og Anja Laursen understregede, at kredsen sætter pris på, også efter generalforsamlingen, at modtage medlemshenvendelser med forslag og input til kredsens arbejde.

Kredsbestyrelsens debatoplæg om fleksibilitet

illustration_til_gf_2020_redigeret

Kredsformand Anja Laursen fremlagde kredsbestyrelsens beslutningsforslag: ‘Fleksibilitet – en fælles udfordring’. Hun fremhævede bl.a.:

“Fleksibilitet er af betydning for såvel sygeplejersker som for samfundet, for sundhedsvæsenet og for patienter, borgere og pårørende – men det er bestemt ikke altid, vi har den samme opfattelse af, hvornår og hvordan fleksibilitet øger kvaliteten og det gode sygeplejefaglige arbejdsliv. Men det er uden tvivl noget, vi vil komme til at drøfte i fremtidens sundhedsvæsen, ved de kommende overenskomstforhandlinger og ikke mindst i planlægningen og tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Derfor er det helt nødvendigt og essentielt, at vi selv spiller ind og er med til at præge, hvor og hvordan fleksibilitet spiller en rolle for os.

Vi håber, I vil være med til at debattere kredsens debatoplæg og vil bidrage med yderligere perspektiver – også i den kommende tid.

Herefter kommenterede kredsnæstformændene Bente Rasmussen og Hanne Holst Long to af spørgsmålene fra debatoplægget:
- Hvilke krav kan vi stille til rammerne for fleksibilitet, så sygeplejersker også i krisetid har et fagligt råderum og kan levere faglig kvalitet?
- Hvordan kan vi yde indflydelse på, at der investeres tilstrækkeligt i normeringer og arbejdsvilkår til at opretholde et højt sygplejefagligt niveau?

Diskussion om kredsbestyrelsens forslag

anne_bendix

Sygeplejerske Anne Bendix, der er forskningsansvarlig i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midt samt formand for Sygeplejeetisk Råd, deltog i debatten.

Der blev ytret anerkendelse af forslaget, og fra en deltager blev det fremhævet, at sygeplejersker er dygtige til at problematisere fagets ‘yderside’, men ikke er i dialog nok på tværs i faget i forhold til at definere, hvad sygeplejefaglig kvalitet egentlig er, altså fagets ‘inderside’. Og det blev påpeget hvilke udfordringer de pressede forhold i sundhedsvæsenet giver i forhold til sygeplejerskers relationelle kompetencer og det forebyggende arbejde. 
Generalforsamlingens deltagere vedtog forslaget med overvældende flertal.

 

Medlemsforslag fra sygeplejersker ansat i administrative funktioner

jette

Forslaget er stillet af Jette Brøndum Mortensen (foto), Sundhedsfaglig IT-konsulent/Produktspecialist og tillidsrepræsentant. Forslaget gennemgås i videoen og er stillet på vegne af sygeplejersker ansat som sundhedsfaglige IT-konsulenter i IT-afdelingen, Region Midtjylland.

Gå til video

Kredsbestyrelsens stillede ændringsforslag om, at Kreds Midtjylland – på baggrund af forslaget – skal afdække forhold og muligheder, der er mest hensigtsmæssige for sygeplejersker ansat som sundhedsfaglige IT-konsulenter og – i samarbejde med de tillidsvalgte – arbejde videre hermed i den kommende generalforsamlingsperiode. Ændringsforslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Regnskab og budget 2018 og 2019

inge_fremlaegger_tal

Chefsekretær Inge Pedersen fremlagde regnskab og budget. Bemærk at årsrapporter m.v. kan hentes nederst på denne side. 

- ​Gå til video med fremlæggelse af tallene 

Medlemsfotos fra generalforsamlingen

I Anja Laursens velkomst blev deltagende sygeplejersker opfordret til at indsende fotos undervejs fra den historiske begivenhed, hvilket flere benyttede sig af.
Har du et foto fra generalforsamlingen, du ønsker at dele med kredsen, så send gerne til journalist Marie Adelstorp; ma@dsr.dk 

 

signe_jensen_red
Sygeplejerske Signe Jensen deltog i generalforsamlingen hjemmefra med sønnen Johann, der er seks uger gammel. Til fotoet skriver Signe:
Jeg havde taget en gæst med, og vi havde det rigtig hyggeligt ;)

birthe_kynde_red
Sygeplejerske Birthe Kynde skriver til sit portræt:
"Sidste GF hvor jeg må stemme. Lidt trist at det er alene og så alligevel ikke alene." 

lise_friis_rasmussenSygeplejerske Lise Friis Rasmussen.

benjamin_lysander_red
Sygeplejerske Benjamin Lysander Rask, der også er medlem af kredsens bestyrelse.

judith_michella_colding_red
'Dagligdag og generalforsamling' kalder sundhedsplejerske Iben Henriksen sit indsendte foto.

pia_ravnsbaek_bjaerge_red
Også sygeplejefaglig konsulent i Randers Kommune, Pia Ravnsbæk Bjærge, lyttede med, da kredsen gik online.

Teknisk support

Undervejs stod Get Visual og Agenda Live for teknisk support til medlemmer.

img_6896

Dagsorden
Hent samlet materiale til dagsordenen

1.  Velkomst
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af stemmetællere
     Da alle afstemninger foregår ved elektronisk afstemning ved hjælp af afstemningsværktøjet Agenda Live, skal der ikke vælges stemmetællere.
4.  Forslag til dagsorden
5.  Godkendelse af forretningsorden
6.  Beretning om kredsens virksomhed
7.  Forelæggelse af regnskab og budget l orientering.
   -  Underskrevet årsrapport 2019
   -  Underskrevet årsrapport 2018
8.  Kredsbestyrelsens debatoplæg
9.  Indkomne forslag  Overenskomst- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker i administrative funktioner
     Forslagsstiller: Jette Brøndum Mortensen på vegne af sygeplejersker ansat som sundhedsfaglige IT-
     konsulenter i IT-afdelingen, Region Midtjylland. 

10.  Valg af regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse.
11.  Eventuelt.

img_6891

img_6894