Høringssvar fra kredsen

Læs høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland på både det regionale og kommunale område. Find ligeledes høringssvar fra Regions- MEDudvalget (RMU), hvor kredsformand Anja Laursen er 1. næstformand.

Sygeplejerske udfører papirarbejde på kontor.

REGIONEN

Overbelægning, fusioner, besparelser og nedskæringer har fyldt meget på sygeplejerskers arbejdspladser i den midtjyske region de seneste år.

Kreds Midtjylland arbejder ihærdigt på gennem høringssvar, møder, oplæg og presseomtale at bidrage til at påvirke udvikling i regionen.

Praksisplan
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland vedr. praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland

Budget 2022

Læs DSR, Kreds Midtjyllands høringssvar til budget 2022

Budget 2021
Læs DSR, Kreds Midtjyllands høringsvar til budget 2021
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2021 i Region Midtjylland
Medarbejdernes supplerende budgetudtalelse til budget 2021 i Region Midtjylland

Budget 2020
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2020 i Region Midtjylland
Læs de ansattes supplerende udtalelser til budget 2020 i Region Midtjylland 

Budget 2019
Læs DSR, Kreds Midtjyllands høringsvar til budget 2019
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2019 i Region Midtjylland 
Læs de ansattes supplerende udtalelser til budget 2019 i Region Midtjylland 

Budget 2018
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2018 i Region Midtjylland 
Læs de ansattes supplerende kommentarer til budget 2018 i Region Midtjylland

Budget 2017
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2017 i Region Midtjylland

Organisering af psykiatri og socialområdet i Region Midtjylland
Læs høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland april 2020

Strategi for sundheds- og psykiatrihuse

Læs høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland maj 2021

Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalplan
Læs høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland marts 2020

Sundhedsaftale
DSR, Kreds Midtjyllands høringssvar til sundhedsaftalen 2019-2023 


DSR Kreds Midtjyllands høringssvar om sundhedsaftale 2015 - 2018 i Region Midtjylland
De ansattes kommentarer ved RMU til sundhedsaftale 2015 - 2018 i Region Midtjylland

DSR, Kreds Midtjyllands høringsplan til sundhedsplan 2013 

Spareplan 2015 - 2019
Læs høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 
Læs høringssvar til spareplan 2015-2019 fra medarbejdersiden i RMU 

Almen praksis
Dansk Sygeplejeråds, Kreds Midtjyllands høringssvar til praksisplan for almen praksis 

Budget 2015
Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2015 i Region Midtjylland
Læs de ansattes supplerende kommentarer ved RMU til budget 2015

Budget 2014
 Læs de ansattes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland
 Læs de ansattes supplerende kommentarer ved RMU til budget 2014

Psykiatri og social
DSR, Kreds Midtjyllands høringssvar til psykiatriplan 2017 - 
 DSR Kreds Midtjyllands høringssvar ang psykiatriplan 2013 - 2016

 

Cykelsti

KOMMUNER

I forbindelse med ændret organisering eller indgåelse af budgetaftaler har kredsen høringsret og bidrager med høringssvar for at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Kreds Midtjylland holder løbende møder og deltager i forhandlinger i kommunerne for at påvirke sygeplejens vilkår og kommunernes sundhedspolitik.
 

 

Holstebro Kommune
Høringssvar til Holstebro Kommune vedr. budget 2021

Aarhus Kommune

Høringssvar angående sparekatalog 2023-2026 i Aarhus Kommune
Høringssvar til ny organisering i Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune
Høringssvar til Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringssvar til Aarhus Kommune ifm. budget 2019, september 2018 

Struer Kommune

 Høringssvar vedr. budgetforslag i Sturer kommune 2022-2025
Høringssvar vedr. Beredskabskatalog til budget 2020-2023 i Struer Kommune 

Randers Kommune
Høringssvar til Randers Kommune ifm. budget 2020, oktober 2019 

Skive Kommune
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Skive Kommune vedr ældre- og værdighedspolitik, maj 2016 

Holstebro Kommune
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Holstebro Kommune vedr. besparelser på Sundheds- og ældreområdet, marts 2016 

Aarhus Kommune 2014 - 2018:

Børn og Unge
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland vedr. gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, juni 2017 

Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland vedr. alternative besparelser i Børn og Unge, april 2016 

Demensplan
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Aarhus Kommunes Demensplan, marts 2017

Voksenhandicap
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland vedr. 'Voksenhandicap Gentænkt', januar 2017

Budget 2016
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til spareforslag i Aarhus Kommune til budget 2016

Sundhedspolitik
Høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015 - 2018

Henvendelse fra DSR, Kreds Midtjylland til kommuner om budget 2014

 

Er du interesseret i høringsvar fra før 2014, så kontakt venligst kredsen via midtjylland@dsr.dk eller 4695 4600.