Hvorfor fortælle lærerige sygeplejefaglige historier?

Kreds Midtjyllands generalforsamling vedtog i 2016, at der er brug for dine og kollegers lærerige sygeplejefaglig historier. Læs eksempler på, hvorfor det nytter at fortælle historier - og bidrag selv.

Tværfaglig enhed undgik lukning

Sparekniven skulle igen skære dybt i en midtjysk kommune. Denne gang var der blandt andet lagt op til, at en tværfaglig enhed på børn og unge-området skulle nedlægges. I enheden arbejder sundhedsplejersker og pædagoger sammen om at opspore børn, som er udfordrede i forhold til bl.a. motorik, sprog og sociale relationer.

Enheden og kredsen igangsatte sammen forskellige initiativer for at afværge det fremsatte spareforslag. Sundhedsplejerskerne i den tværfaglige enhed tog selv kontakt til medier og lokalpolitikere, hvor de videregav lærerige faglige historier og på den måde forklarede, hvilken betydning enhedens arbejde har for både børn og frontpersonale. Kredsen udarbejdede høringssvar og brugte sine kanaler ind i kommunen til at lægge pres på beslutningstagerne.

Resultat: Det lykkedes at få formidlet til politikere og administration, hvilke opgaver sundhedsplejerskerne i den tværfaglige enhed løser. Og få synliggjort de mange gode effekter enhedens arbejde har i kommunen. Enheden undgik ikke sparekniven helt, men i stedet for at blive lukket, blev der alene vedtaget en mindre besparelse, som håndteres ved naturlig afgang.

  • Læs mere om sundhedsplejerskernes høringssvar og presseindlæg samt presseindlæg fra DSR, Kreds Midtjylland

Øget patienttilfredshed og arbejdsglæde

En midtjysk sygeplejerske med erfaring fra et hjerteambulatorium foreslog kolleger og ledelse på sengeafdelingen at sætte fokus på patientsamtaler i en fortravlet dagligdag. På baggrund af lærerige faglige historier fra sin tidligere arbejdsplads argumenterede sygeplejersken for patientsamtalernes betydning for behandlings- og plejeforløbet. Det blev til projekt ’Time Out’, hvor intentionen er, at sygeplejersker med støtte i fem fælles formulerede spørgsmål dagligt taler med alle patienter om deres og pårørendes bekymringer og oplevelse af behandlingsplanen. Der dokumenteres i EPJ, hvad patienterne tilkendegiver.

Resultat: Sygeplejefaglig argumentation blev brugt til at skabe øget patienttilfredshed og øget arbejdsglæde for sygeplejerskerne i forbindelse med at kunne yde en kvalitativ bedre sygepleje. Videndeling i forbindelse med omtale i DSR, Kreds Midtjyllands medlemsmagasin, DSR midt.

  • Læs mere om ’Time Out’ og find 11 andre lærerige sygeplejefaglige historier fortalt af midtjyske sygeplejersker til kredsens serie i DSR midt: ’Sygeplejen på MIN arbejdsplads’. Du kan også bidrage med en historie fra DIN arbejdsplads.

Øget sygeplejefaglig kvalitet

Psykiatriske sygeplejersker på tre midtjyske arbejdspladser har sammen med deres ledelser og ledelsen i Psykiatri og Social, Region Midtjylland deltaget i et projekt igangsat af DSR, Kreds Midtjylland om at udvikle sygeplejefagligheden i psykiatrien. Kredsen igangsatte projektet i 2015 i forlængelse af tidligere projekter om fagidentitet. Et af projektets resultater er udgivelsen af bogen ’Veje til at komme sig – refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje’. Processen har været historiefortælling og –skrivning fra sygeplejerskerne om deres brug af samarbejdsmodellen ’Veje til at komme sig’ udviklet af sygeplejerskerne i Psykiatrisk Mobilteam, Herning. Modellen er benyttet gennem mere end 15 år - men nu for første gang beskrevet af sygeplejerskerne selv.

Resultat: Øget sygeplejefaglig kvalitet i form af tavs viden er bragt formuleret frem i lyset. Der er også tale om påvirkning af beslutningstagere og videndeling i form af bogudgivelse, der bl.a. er sendt til det rådgivende psykiatriudvalg i Region Midtjylland. Der er skabt øget samarbejdsrelation med psykiatriledelsen og øget fokus på sygeplejerskens betydning i det psykiatriske behandlings- og plejeforløb. Hertil omtale i DSR, Kreds Midtjyllands medlemsmagasin, DSR midt, i Sygeplejersken og i regionens elektroniske nyhedsbrev MidtNyt.