Arbejdsmiljøkonsulenter

Find kontaktoplysninger på DSR, Kreds Midtjyllands arbejdsmiljøkonsulenter og læs mere om, hvad de kan hjælpe til med.

DSR

rikke_borgbjerg_2015_medarbejderfoto
Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg
RikkeBorgbjerg@dsr.dk 
Tlf: 4695 4628 

jens_sonne_120x180_s
Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne
jso@dsr.dk
Tlf: 4695 4621 

Du kan som medlem bruge kredsens arbejdsmiljøkonsulenter til:

  • Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde
  • Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet
  • Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder
  • Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv
  • En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga stress