Faglige konsulenter - MidtØst

Find kontaktoplysninger på de faglige konsulenter med ansvarsområder for arbejdspladser i den østlige del af kredsen.

anne_thomsen_-_april_2019_-_120x180_sharp

Faglig konsulent Anne Thomsen
ath@dsr.dk
Tlf.: 4695 4623

- Psykiatri og Social: Aarhus Universitetshospital, Randers - og hele BUA
- Odder Kommune
- Syddjurs Kommune
- Præhospital vagtcentral
- Privathospitaler, private behandlingsinstitutioner og klinikker samt speciallægeklinikker
- Vikarbureauer

peter_rask_2014
Faglig konsulent Peter Rask
pra@dsr.dk
Tlf.: 4695 4634

- Hedensted Kommune
- Konsultationssygeplejersker
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Bedøvelse og Operation
 • Blodbanken
 • Børn og Unge
 • Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
 • Hjertesygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Nyresygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme
 • Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O
 • Urinvejskirurgi
 • Vikar Region Midt
 • Øjenafdelingen
 • Øre-, Næse- og Halskirurgi

susanne_nellemann_andersen_-_april_2019_-_120x180
Faglig konsulent Susanne Nellemann Andersen
sna@dsr.dk
Tlf.: 4695 4617

- Hospitalsenheden Horsens
- Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter 
- Skanderborg Kommune
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Akutafdelingen
 • Blodsygdomme
 • Dansk Center for Partikelterapi - DCPT
 • Diabetes og Hormonsygdomme
 • Hud- og Kønssygdomme
 • Intensiv
 • Klinisk Epidemiologisk Afdeling - KEA
 • Klinisk Genetisk Afdeling - KGA
 • Kræftafdelingen
 • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
 • Lungesygdomme
 • Mave- og Tarmkirurgi
 • Neurokirurgisk Afdeling
 • Neurologisk Afdeling
 • Ortopædkirurgi
 • Patienthotellerne
 • Plastik- og Brystkirurgi
 • Røntgen og Skanning
 • Samsø Sundheds- og Akuthus
 • Steno Diabetes Center Aarhus
 • Ældresygdomme

conny_rasmussen_120x180
Faglig konsulent Conny Nygård Rasmussen
cnr@dsr.dk
Tlf.: 4695 4620

- Aarhus Kommune
- Samsø Kommune

birgitte_willumsen_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Regionshuset i Aarhus og tilhørende enheder
- Vikar Region Midt
- Det sociale kapitel

jane_knudstrup_120x180

Faglig konsulent Jane Knudstrup
jkn@dsr.dk 
Tlf: 4695 4639

- Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus (Akutklinikken)
- Randers Kommune
- Horsens Kommune
- Norddjurs Kommune
- Hospicer i Kreds Midtjylland

Arbejdsmiljø

rikke_borgbjerg_120x180
Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg
rbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4628