Faglige konsulenter - MidtVest

Find kontaktoplysninger på de faglige konsulenter med ansvarsområder for arbejdspladser i den vestlige del af den midtjyske kreds.

susanne_vestergaard_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Susanne Vestergaard
sv@dsr.dk
Tlf.: 4695 4622

- Ikast-Brande Kommune
- Lemvig Kommune
- Struer Kommune
- Kommunaltansatte tjenestemænd
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

helene_ferouzian_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Helene Grusgaard Firouzian
hgf@dsr.dk
Tlf.: 4695 4627

- Hospitalsenheden Vest
- Silkeborg Kommune
- Ansatte i administrative stillinger i regionshusene i Holstebro og Viborg
- Læbe-gane-spalte-konsulenterne 

kirsten_linde_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Kirsten Linde
kli@dsr.dk
Tlf.: 4695 4618

- Hospitalsenhed Midt
- Herning Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune

birgitte_willumsen_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Social- og sundhedsskoler
- VIA University College
- Øvrige statslige institutioner

susannelindberg_140
Faglig konsulent Susanne Lindberg
skl@dsr.dk
Tlf: 4695 4614

- Holstebro Kommune
- Viborg Kommune
- Skive Kommune
- Konsultationssygeplejersker i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner


janni_b_-_marts_2019_120x180
Faglig konsulent Janni Boritz
jbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4624

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Vest, Silkeborg og Horsens
- De sociale institutioner under Psykiatri og Social
- Ansatte i administrationen i Psykiatri og Social
- Lægekonsultationer i Silkeborg, Herning og Ikast-Brande Kommune
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

ARBEJDSMILJØ

jens_sonne_120x180_s
Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne
jso@dsr.dk
Tlf: 4695 4621