Kreds Midtjyllands samarbejdspartnere

Kredsen samarbejder aktivt med bl.a. FH og DRO

DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus.
Foto: Marie Adelstorp

fh_-_logo

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

FH er Danmarks største tværfaglige fællesskab. FH organiserer fagforeninger, der repræsenterer mere end 1,3 millioner lønmodtagere, herunder Dansk Sygeplejeråd. FH består af 65 medlemsorganisationer, som sammen kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

FH er organiseret i 17 sektioner, som fungerer som tværfaglige fællesskaber for lokale faglige organisationer. Sektionerne varetager lønmodtagernes interesser lokalt overfor kommuner og regioner. Der er seks sektioner i den midtjyske region: Østjylland, Aarhus, Horsens/Hedensted, Skive/Viborg, Vestjylland og Herning/Ikast Brande.

FH Region Midtjylland varetager det koordinerende samarbejde mellem de seks midtjyske FH-sektioner. Her understøttes den regionale interessevaretagelse, og der fokuseres på sammenhænge mellem indsatser indenfor FH’s kerneområder, som er beskæftigelse, erhverv, uddannelse, arbejdsmiljø, sundhed og velfærd.

DSR, Kreds Midtjylland er repræsenteret i såvel de seks sektioner som i det koordinerede regionale samarbejde. Dertil er kredsen repræsenteret i udvalgte lokale enheder og kommunaludvalg under FH.

- Læs mere om FH

DET REGIONALE ORGANISATIONSSAMARBEJDE
Den Regionale Organisationsrepræsentation (DRO)

DSR, Kreds Midtjylland samarbejder aktivt med de faglige organisationerne i det regionale organisationssamarbejde DRO, hvor kredsformand Anja Laursen er formand.

DRO’s formål er at fremme og varetage fælles interesser over for Region Midtjylland.

DRO bidrager til fremme af samarbejde og tværfaglig netværksudvikling mellem organisationerne og er et forum for drøftelse af fagpolitiske strategier og erfaringsudveksling.

DRO består af 31 organisationer, som til sammen repræsenterer ca. 17.000 medlemmer, som arbejder på Region Midtjyllands arbejdspladser over hele regionen og inden for alle regionens arbejdsområder. Hovedparten af organisationerne i DRO har ligeledes medlemmer, som er ansat i kommunerne.

SUNDHEDSKARTELLET

Dansk Sygeplejeråd er en del af Sundhedskartellet, som er forhandlings- og samarbejdsorganisation for 90.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. Sundhedskartellet består af otte faglige organisationer, som i fællesskab arbejder aktivt for at sikre fagligheden og fastholde professionernes anerkendelse hos offentlige myndigheder og i medierne. Sundhedskartellets formål er at sikre medlemmerne i de otte faglige organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner.

Dansk Sygeplejeråd er den største faglige organisation i samarbejdet. Formanden for Sundhedskartellet er Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen. Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation.

Sundhedskartellet er en del af Forhandlingsfællesskabet, som består af 51 faglige organisationer og repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner ved overenskomstforhandlinger.

DSR, Kreds Midtjylland samarbejder lokalt med organisationerne i Sundhedskartellet.

 

 

Øvrige samarbejdspartnere

DSR, Kreds Midtjylland indgår ligeledes i lokalt forankrede samarbejdsfora, herunder Den kommunale fællesrepræsentation i Aarhus (DKF) og Fagligt Fællesskab, som er en forening af faglige organisationer, der repræsenterer ansatte i Silkeborg Kommune.