Kreds Midtjyllands samarbejdspartnere

Kredsen samarbejder aktivt med bl.a. FH, DRO og FTF.

DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus.
Foto: Marie Adelstorp

fh_-_logo

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. FH organiserer fagforeninger, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere, herunder Dansk Sygeplejeråd.

FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

- Læs mere om FH

 

DET REGIONALE ORGANISATIONSSAMARBEJDE
Den Regionale Organisationsrepræsentation (DRO)

Kreds Midtjylland samarbejder aktivt med organisationerne i det regionale organisationssamarbejde, hvor kredsformand Anja Laursen er formand.

DRO blev stiftet i december 2006. En række faglige organisationer med medlemmer ansat i Region Midtjylland fra FTF og LO deltager i samarbejdet. 

DROs primære formål er på vegne af alle ansatte i Region Midtjylland:

• at fremme og varetage fælles interesser over for Region Midtjylland.

• at være forum for drøftelse af fagpolitiske strategier.

• at være forum for erfaringsudveksling mellem organisationerne.

• at bidrage til fremme af samarbejde mellem organisationerne og tværfaglig  netværksudvikling.

Den årlige generalforsamling er øverste myndighed; mellem generalforsamlingerne er det formandsmøder og den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 6 repræsentanter fra LO, 6 repræsentanter fra FTF. 
(Fordelingen sker ud fra eksisteren­de medlemstal).

Der vælges endvidere 2 suppleanter fra hver af hovedorganisationerne LO og FTF.

DRO består af 31 organisationer – hovedsagelig LO- og FTF-organisationer - med ca. 17.000 medlemmer, som arbejder på Region Midtjyllands arbejdspladser over hele regionen og inden for alle regionens arbejdsområder. 
Hovedparten af DRO’s organisationer har ligeledes medlemmer ansatte i kommunerne.

SUNDHEDSKARTELLET

På det offentlige arbejdsmarked er der to forhandlingsorganisationer: Sundhedskartellet og KTO (alle øvrige offentlige ansatte). DSR har organiseret sig sammen med de øvrige sundhedsorganisationer i Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er sygeplejerskernes forhandlingsorganisation.

Lokalt har vi et samarbejde i Sundhedskartellet, når det gælder møder og aktiviteter, der omhandler overenskomstspørgsmål. Kreds Midtjylland har uformelle møder med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet, hvor der arrangeres og koordineres forskellige aktiviteter.

Kredsen opfordrer endvidere til at etablere et tæt samarbejde mellem Sundhedskartellets organisationer på arbejdspladserne. Samlet synlighed fra Sundhedskartellets side er vigtig, når vi ønsker overenskomstforbedringer. Medlemmer af Sundhedskartellet er fælles om at være medarbejdere tæt på brugerne af sundhedsvæsenet - og fælles om at få en alt for lille løn i forhold til ansvar og kompetence.

ftf_logo

FTF

DSR, Kreds Midtjylland samarbejder aktivt med de lokale organisationer i FTF.

FTF er den hovedorganisation, som repræsenterer mellemlange videregående uddannelser - i alt 450.000 offentligt og prviat ansatte. FTF er organiseret i regioner, og i Region Midtjylland samarbejder kredsen med alle de organisationer, der deler arbejdspladser med sygeplejersker.

MED-strukturen på arbejdspladserne er opbygget i forhold til hovedorganisationer, og derfor er alle sygeplejersker, der sidder i MED-udvalg valgt på baggrund af det samlede antal medarbejdere, der er tilknyttet FTF.

Bestyrelsen i regionen og årlige repræsentantskabsmøder er rammen om samarbejdet, men i kredsen samarbejder vi endvidere med FTF om arbejdsmarkedspolitiske -ikke mindst initiativer vedrørende arbejdsmiljø - uddannelsespolitiske og finanspolitiske tiltag, hvor en fælles respons fra alle med en mellemlang videregående uddannelse er relevant.