Midtjyske sygeplejersker i medierne

Medlemmer, tillidsvalgte og de valgte politikere i Kreds Midtjylland er ofte i medierne ifm. interviews eller med debatindlæg om sygepleje og sundhedspolitik.

Fra efteråret 2021 har DSR, Kreds Midtjylland oprettet en overbliksartikel, der giver mulighed for at finde links til artikler, radioindslag og tv-indslag. 

Du finder artiklen via dette link. 

Kreds Midtjylland i medierne

2020

En pandemi har i 2020 sat sit markante aftryk på midtjyske sygeplejerskers arbejdsliv.

 

2019

December

30. december

Gambl ikke med syge borgere og medarbejderes faglighed og trivsel

Grete Christensen og Anja Laursen, hhv. formand samt kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, sætter i et debatindlæg i Berlingske fokus på pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune efter den hollandske Buurtzorgmodel:
"I lederen i Berlingske den 16. december 2019 omtales et kommende pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune, hvor hjemmesygeplejen i to områder med afsæt i den hollandske Buurtzorg-model skal udliciteres fra 1.4 2020 i et toethalvt årigt forsøg.
Lederskribenten mener, forsøget ’kan revolutionere ældreplejen og potentielt hele den offentlige sektor’. Det er sandelig store ord. Lederskribenten konkretiserer derefter hvordan: Der skal være ’mere pluralisme i tilvejebringelsen af offentlige velfærdsydelser’. Og skridtet endnu videre: ’Profitsøgende virksomheder skal også have lov til at deltage i konkurrencen’.
Dette er et ganske anderledes perspektiv for den offentlige sektor i vores velfærdsstat, end det vi arbejder for i Dansk Sygeplejeråd. Vi anser et offentligt finansieret og drevet sundhedsvæsen som essentielt for at sikre borgerne frie og lige adgang til de sundhedsydelser, de måtte have behov for. Og sygeplejersker som en kernegruppe i forhold til at sikre faglig kvalitet i pleje og behandling."
Debatindlæg bragt hos Berlingske Tidende

20. december

Lad os sammen arbejde for reel nytænkning
"Vi er store tilhængere af nytænkning i sygeplejen, og det er en rigtig god idé at arbejde på at lade sygeplejerskerne arbejde mere selvstændigt og skabe nye organiseringer af arbejdet. Men hvis man bare vil importere Buurtzorg-modellen fra Hollands private forsikringsfinansierede sundhedsvæsen til Ikast-Brande Kommune en til en, så er vi bange for, at den faglige kvalitet bliver 'lost in translation'. Projektet for os at se har så mange bekymrende udfordringer i sig, at vi har svært ved at forstå, at man med åbne øjne på forhånd kan forsikre om, at resultatet bliver bedre kvalitet for borgerne."
Debatindlæg af formand og kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen og Anja Laursen bragt i Herning Folkeblad.

8. december

Forhold på demensplejehjem i Aarhus skaber uro
En gruppe på ni pårørende til fem beboere på DemensCentrum Aarhus beskriver en hverdag, hvor beboernes personlige hygiejne ikke tilgodeses. Samtidig oplever de pårørende slagsmål, uro og larm i afdelingen. Kritikken lyder videre på, at beboere i timevis efterlades til sig selv foran en tv-skærm. Ledelsen af demensplejehjemmet har i flere omgange drøftet situationen med de pårørende.
"Jeg kan ikke gå i detaljer med de konkrete personlige sager. Men jeg oplever, at vi er i god dialog om de ting, som de har påpeget. Og vi har allerede iværksat forskellige initiativer. Her efter sommerferien har vi blandt andet opnormeret på aftenvagten og på rengøringen, og så arbejder vi med at forbedre indretningen og skabe mere hjemlige rammer," forklarer demenschef Elisabeth Flindt fra Aarhus Kommune.
Læs mere i Århus Stiftstidende, 1. sektion, side 2.

November

10. november

Bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune?
Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen opfordrer Syddjurs Kommune til at lytte til medarbejdernes bekymring, efter at byrådet har besluttet at ændre i vilkårene for de sundhedsfaglige medarbejdere, der benytter egen bil i arbejdet. De forudser, at det i sidste ende får betydning for den service, borgerne oplever.
Bragt i Lokalavisen Syddjurs

4. november

Storoffensiv mod tuberkulose
Sygeplejersker opsøger og tester hjemløse og andre sårbare for tuberkulose i Aarhus. Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital står bag initiativet, der afvikles i samarbejde med væresteder, cafeer og behandlingssteder.
"Tuberkulose er en rigtig alvorlig sygdom, som man kan dø af, hvis man ikke kommer i behandling for den. Og vi ved, der er en større risiko for at blive smittet med tuberkolose, når man færdes i hjemløsemiljøer," siger Leni Oldenborg, specialeansvarlig sygeplejerske i tuberkolose på Aarhus Universitetshospital til TV2 Østjylland.
Indslag bragt i TV2 Østjylland. 
Ligeledes omtale i Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis.

Sundhedspleje i Skive certificeret
Som den første sundhedspleje i verden er afdelingen i Skive Kommune blevet certificeret Marte Meo-institution. 
"Det er vi meget stolte af. For det er en metode, vi har benyttet os af her i Skive, siden jeg kom hertil i 2007. Og den virker bare og er med til at styrke forældrene og bekræfte dem i, at de gør noget godt," siger Lone Tanderup.
Bragt i Skive Folkeblad

Oktober

8. oktober

Sygefravær på hospital stiger
Sygefraværet blandt personalet på Aarhus Universitetshospital er steget efter flytninger, fusioner og besparelser. Det oplyser P1 morgen. Netop besparelser var grunden til, at sygeplejerske Sidsel Dahl Nielsen ikke kunne få den specialuddannelse i intensiv sygepleje, hun var blevet stillet i udsigt. Det betød, at hun efter sommerferien blev sygemeldt fra hendes job på hjerte, lunge intensiv afdelingen på Aarhus Universitetshospital.
"Jeg kunne mærke, at jeg efterfølgende havde utroligt ondt i maven, når jeg skulle på arbejde. Jeg var ked af det. Jeg havde svært ved at koncentrere mig, når jeg skulle ind at passe en intensiv patient," siger sygeplejerske Sidsel Dahl Nielsen til P1 Morgen.
Læs mere hos a4nu.dk 

September

5. september

Sygehuspersonale efter millionbevilling: "Det er ikke nok"
Efter regeringen indgik økonomiaftale med Danske Regioner, der bl.a. indebar et løft i sundedsvæsenet på 1,5 milliarder kroner, gav det brede smil hos direktøren på supersygehuset i Skejby og hos regionrådsformanden. Men den nye økonomiske situation får en mere afdæmpet modtagelse af personalet. 

Fra Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, lyder den afdæmpede begejstring:
"Det giver os en mulighed for at udvikle sygehuset i stedet for, at vi skal afvikle det. Men en ting er, hvad der bliver lovet på fjernsyn. En anden ting er, hvad der ender i hospitalets kasse senere på måneden. Så når de triller ind, er jeg også en glad mand," siger han. 
Læs og se mere hos TV2 Østjylland

August

27. august

Kikkertundersøgelserne har fået bedre plads

Adskillige års forberedelse kulminerede, da skopi-klinikken tog imod de allerførste patienter i de nye rammer i regionshospitalet Viborgs akutcenter.
 "Det er lige før, jeg bliver helt berørt over at stå her i dag. For hvor har I knoklet for at nå hertil - og hvor er det blevet godt."
Der var masser af ros til medarbejderne, da oversygeplejerske Leni Abrahamsen kunne byde velkommen på Hospitalenhed Midts nye skopiklinik i akutcentret på Regionshospitalet Viborg.
"Det bliver rigtig godt for patienterne, men det bliver også rigtig godt for jer, som skal arbejde her dagligt," sagde Leni Abrahamsen.
Læs mere i Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion, side 10.

14. august

Hospitalsklovne hjælper indlagte børn

For at få børn til at glemme for en stund, at de er indlagt, har mange hospitaler ansat hospitalsklovne, og de hjælper faktisk. Sygeplejerske og ph. d. Helle Nygård Kristensen beviste nemlig i en afhandling fra foråret, at børn oplever hospitalet mindre skræmmende, hvis der er en klovn tilknyttet.
"Børnene oplever, at de bedre kan klare en smertefuld procedure -som en blodprøve -når de er sammen med en hospitalsklovn. Det skyldes, at klovnen etablerer en " vi"-relation med barnet, så barnet oplever, at de har én at klare situationen sammen med, og dermed opfattes det mindre smertefuldt, udtaler Helle Nygård Kristensen.
Læs mere i Århus Stiftstidende, 1. sektion, side 10.

Juli

31. juli

Ny sygeplejeklinik er blevet taget godt imod
Der er i Holstebro Kommune tre sygeplejeklinikker - i Vinderup, Ulfborg og Holstebro. Sidstnævnte flyttede i 2018 fra Holstebro centrum til det nybyggede sundhedshus. De borgere, der kom i den gamle klinik, har skullet vænne sig til at møde op et nyt sted. Det kan for nogen til en start virke svært. Men som centerleder for Akutfunktioner og Sygeplejeklinik, Helle Laursen, fortæller i en pressemeddelelse.:
"Det virker som om, at borgerne er glade for at komme i klinikken her i Center for Sundhed. Forandringen er nok også blevet lettere af, at vi hele tiden spørger og lytter til deres ønsker og behov."
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 7
 

12. juli

Tillidskvinde: Vi er grædefærdige
Fællestillidskvinde og sygeplejerske Gitte Krabbe er frusteret over udsigten til ny sparerunde.
"Alle sygeplejerskerne på Regionshospitalet Silkeborg er da grædefærdige over, at vi igen skal stå for skud og ud i endnu en sparerunde. Vi er højeffektive og vi er dygtige. Det giver ingen mening."  Sådan lyder meldingen fra sygeplejerske og fællestillidskvinde Gitte Krabbe til, at Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi skal finde besparelser på godt 16 millioner kroner på næste års budget.

"Vi leverer kort sagt alt dét, som der tales om, at sundhedsvæsenet herhjemme skal blive bedre til, og alligevel skal vi igen og igen udsættes for sparerunder og afskedigelser -og de, der er tilbage, skal løbe endnu stærkere. Det hænger slet ikke sammen. Der er i forvejen mangel på sygeplejersker, og det er svært at få besat stillinger, så lad os da holde fast i dem, som vi har ansat," understreger Gitte Krabbe.
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 5

10. juli

Sygeplejersker syr muleposer til afdødes ejendele
Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Sådan lød spørgsmålet, da en flok sygeplejersker på Medicinsk Afsnit på Regionshospitalet Viborg for nylig kom til at tale om, hvordan pårørende af og til må sendes hjem med deres afdødes ejendele i en plastikpose.
"Når en patient dør på hospitalet, skal de pårørende selvfølgelig have hans eller hendes personlige ejendele med hjem. Og det er jo ikke altid, de lige har en taske med til det. Derfor har vi nogle gange været nødt til at pakke tingene sammen i en plastikpose til dem, men det føles altså ikke helt rigtigt," fortæller sygeplejerske Else Holm.

I en formiddagspause fik hun og et par kolleger derfor ideen til selv at sy nogle enkle stofposer, som i stedet kunne bruges til formålet.
"Ideen kommer egentlig fra Rigshospitalet, hvor de har fået lavet nogle specielle poser. Og så tænkte vi, at det kan vi da selv lave," forklarer hun, som straks fandt stof og symaskine frem derhjemme og producerede de første eksemplarer. Poserne ligger nu klar på sengeafsnittet og sikrer, at de pårørende kan blive sendt af sted med lidt mere værdighed.
Bragt i Skive Folkeblad, 1. Sektion,  side 7

8. juli

Brug for flere sygeplejersker og bedre normeringer i kommuner og regioner
Kredsnæstformand Bente Rasmussen svarer i et debatindlæg Peter Langborg, der i Herning Folkeblad ytrer, at der ikke er brug for flere sygeplejersler. Hun skriver bl.a.:
"Dansk Sygeplejeråd er dybt uenig i din påstand om, at der ikke er brug for flere sygeplejersker. Du henviser til Dansk Sygeplejeråds tal omkring hvor meget tid sygeplejersker bruger på administration/ kontrol. Du forudsætter, at al administration/ kontrol kan forsvinde og dermed de sparede midler. Det er en grundlæggende forkert forudsætning."
Bragt i Herning Folkeblad, 8. juli 2019, 1. sektion, side 24.

Juni

4. juni

100 operationer aflyst på Aarhus Universitetshospital
Sygeplejersker og læger kræver nu svar på, hvordan problemet med at rekruttere personale løses.
Se tv-indslag fra TVAvisen

Hvilken medicin skal sundhedsvæsenet have?
To sygeplejersker ser med sund skepsis frem mod folketingsvalget. De tør ikke for alvor tro på, at vilkårene på hospitalerne bliver bedre, når røgen fra valgkampen har lagt sig.
"Jo mere travlt, vi får, jo hurtigere skal vi løbe. Så når man ikke alt det, man gerne vil, og så springer man frokosten over. Jo mere travlt, vi får, jo mindre grundigt bliver det arbejde, vi laver, og jo dårligere bliver den faglige kvalitet. Alt det tilsammen har en negativ påvirkning på patientsikkerheden," konstaterer sygeplejerske Berit Bjerregaard, der arbejder på afdelingen for syge nyfødte og for tidligt fødte på Regionshospitalet i Viborg.
Læs mere i​ Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion, side 18

OBS! Bemærk venligst, at mange midtjyske sygeplejersker har bidraget til debatten ift. folketingsvalg og nye besparelser på Aarhus Universitetshospital. Find omtale af disse ytringer på oversigten over nyheder, som du kan finde fra forsiden af dsr.dk/midtjylland 

Maj

4. maj

Sygeplejerske fra Silkeborg får penge til at forske
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har i april uddelt én million kroner til seks sygeplejeforskere, hvis forskning har fokus på sygeplejefaglige interventioner i kommuner og almen praksis. Heriblandt forskningssygeplejerske Janni Strøm fra Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, der har fået tildelt 250.000 kr. fra fonden. Pengene skal gå til forskning i at øge borgeres optag af information om egen behandling og eget forløb, når forløbet varetages på tværs af sektorer. Der er særligt fokus på hjem med hyppig brug af sygeplejeydelser, herunder ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
Omtalt i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 23

Vejledning til bedre trivsel
Som selvstændig vil 51-årige Lisbeth Brun Andersen gennem vejledning hjælpe børn, unge og familier til bedre trivsel og et sundere liv. Hun har prøvet lidt af hvert inden for sundhedsvæsenet. I rygsækken har hun også specialuddannelsen til sundhedsplejerske og flere års praksiserfaring, indtil hun fra 2012 til 2014 igen søgte skolebænken, hvor hun tog en kandidatgrad i sygepleje. Arbejdet med kandidatspecialet gjorde hende opmærksom på et hul i systemet. Lisbeth Brun Andersen fortæller, at det bekymrer hende, at børn og unge i stigende grad mistrives og bliver syge i vores samfund. Derfor har hun valgt at gå den selvstændige vej, hvor hun i sit lokale i Sundhedshuset i Lind tilbyder børne-, unge-og familievejledning.
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 14

3. maj

Et kig ind i livet som sygeplejerske på japansk
En gruppe sygeplejeelever på Via University College i Horsens har været i Japan, hvor de fik et kig ind i en anden verden for sygeplejersker. 
'Det har været det hele værd.' Sådan lyder det fra fem sygeplejestuderende, som udgjorde en del af den gruppe, der har været på en uges studietur i Japan for at opleve uddannelsen, arbejdet og kulturen små 9000 kilometer væk fra deres skole i Horsens. Alt sammen for at få et nyt perspektiv på det hjemlige liv og studie.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 10

Apri

29. april

Et underfinansieret sundhedsvæsen gennem mange år
Sygeplejersker har ret, når de har påpeget tiltagende pressede vilkår, fastslår Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi. Han har kortlagt, hvordan virkeligheden ser ud på de danske hospitaler. Fakta er, at milliarder af kroner har manglet gennem flere år. FTR i Randers fortæller om konsekvenserne.
Tina Stenholt Kristensen har været sygeplejerske på Regionshospitalet i Randers siden 2001. Og spørger man hende, var der dengang - i begyndelsen af 00' erne - væsentligt bedre tid til at tage sig af den enkelte patient, end der er i dag.

"Dengang havde vi tid til at sætte os ned og snakke med dem. Det er der ikke på samme måde tid til i dag," siger hun.

Den enkelte patients behov for at kunne tale med en læge eller sygeplejerske er ellers større i dag, vurderer hun. For da hun begyndte på sygehuset, "var der mange patienter, som var indlagt, fordi de skulle udredes. De kunne langt hen ad vejen klare sig selv. I dag foregår dette ambulant, og de patienter, der er indlagt, er meget plejetunge. Dem vil vi gerne kunne give tid nok, men det kan være svært", siger Tina Stenholt Kristensen, der også er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer.
Nyheder bragt i Jyllandsposten, forside samt side 6-7

25. april

Rollespil hjælper sygeplejestuderende
Øvelse forbereder sygeplejestuderende i Holstebro på deres fremtidige arbejde.  VIA University College i Holstebro markerer "Forskningens Døgn" i deres såkaldte etiske laboratorium, hvor de sygeplejestuderende får lov at sætte sig ind i, hvordan det føles at være patient. I halvandet døgn bliver nogle af de studerende fastholdt i rollen som eksempelvis dement, offer for et trafikuheld eller højgravid - alt imens andre studerende spiller sygeplejerskerne, som skal passe på dem.

"Vi har fået rigtig meget undervisning i at vise omsorg, og det får jeg lov til at prøve i praksis nu," fortæller Athraa Thamer, der går på femte semester på sygeplejeuddannelsen i Holstebro. Hun mener, øvelsen i høj grad kan forberede hende på, når hun skal i arbejde.
"Det er en god metode at arbejde på den her måde, for jeg får et indblik i, hvordan mit fremtidige job muligvis kan se ud," siger Athraa Thamer.
Nyhed bragt på dr.dk 

24. april

Lønsystem: DSR åben for forhandling
To anæstesisygeplejersker har valgt at rejse til Norge, da nyuddannede på et lavere løntrin har fået højere kvalifikationstillæg. Sygeplejefaglig direktør vil tage affære. DSR er åben for forhandling. (...)

”Vi hilser naturligvis som DSR en forhandling velkommen. Det er vigtigt, at lønstruktur og lønopbygning er både gennemsigtigt og gennemskueligt. Vi lever samtidig i en tid, hvor sygeplejerskers arbejdspres er højt. Den kæmpe indsats som sygeplejersker dagligt yder til gavn for patienter og sundhedsvæsenet skal naturligvis anerkendes – også lønmæssigt. Ansattes løn og tillæg er samtidig et redskab til at fastholde og rekruttere sygeplejersker, hvilket den nuværende sygeplejerskemangel ikke gør til en mindre udfordring. Derfor går vi naturligvis ind i en forhandling, der kan understøtte, at man kan sikre et tilstrækkeligt antal sygeplejersker til at løse de mange opgaver, et travlt sundhedsvæsen kræver," siger formand for de midtjyske sygeplejersker, Anja Laursen.
Omtale bragt på dr.dk 

15. april

Hospitalsflytning og mangel på sygeplejersker
"Som sygeplejerske og afdelingssygeplejerske har jeg de sidste mange år oplevet, at de ansatte har knoklet i et desperat forsøg på at håndtere hverdagens opgaver - men uden en varig og meningsfuld løsning på de reelle problemer," skriver sygeplejerske Dorthe Sølvkær Ehlers fra AUH som respons på tv-indslag.
Som sygeplejerske og afdelingssygeplejerske har jeg de sidste mange år oplevet, at de ansatte har knoklet i et desperat forsøg på at håndtere hverdagens opgaver, men uden en varig og meningsfuld løsning på de reelle problemer.

Der mangler sygeplejersker samt ordentlige rammer og arbejdsvilkår. Jeg oplever ikke et utrygt personale som værende problemet overhovedet. Men mange har bare fået nok og kan ikke længere stå inde for den sygepleje og behandling, de kan give patienterne.
Bragt som debatindlæg i JP Aarhus

6. april

Spørgsmål til statsministerkandidater fra forundret sygeplejerske
"Kære Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. På Aarhus Universitetshospital skal der i 2019 spares 325 millioner kroner, og vi er alle klar over, at det er funktioner og personaler, der kommer til at ryge i et i forvejen alt for presset hospital," indleder Helle Bonde sit debatindlæg. Herunder et uddrag:

"AUH kommer med et udsagn, der hedder, at vi skal have den største viden og den bedste behandling. Men dette kan aldrig lade sig gøre, når der er personaleflugt pga. arbejdsforhold, stressede medarbejdere og besparelser på besparelser.
Nogle afdelinger har stillingsopslag, der er genopslået flere gange, fordi de ikke kan rekruttere personale pga. dårlige arbejdsforhold og besparelser. Nyuddannede sygeplejersker går hurtigt ned med flaget, fordi de kommer til at stå med opgaver, de ikke er lært op i, eller hvor der ikke er sygeplejersker med erfaring til at spørge, fordi sygehusene ikke har haft mulighed for at gøre noget for at fastholde det rutinerede personale. Jeg spørger, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, er det et trygt og godt sundhedsvæsen?
Bragt som debatindlæg i Århus Stiftstidende

4. april

Spareplan: Det er drænende at være sygeplejerske i
Sygeplejerske Henriette Brahe Høi, Aarhus Universitetshospital, Diabetes og hormonsygdomme, kommenterer i TV-Avisen de omfattende nye besparelser på hospitalet.  Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har meddelt de ansatte, at der i 2019 skal spares 325 millioner kroner. Heraf 305 millioner kroner på afdelingerne.
”Det er drænende at være personale i, at det bliver ved med at bøvle”, udtaler sygeplejerske Henriette Brahe Høi, Aarhus Universitetshospital, Diabetes og hormonsygdomme til TV-Avisen.

Fællestillidsrepræsentant Jacob Gøtzsche understreger:
”Vi skal stikke rigtig dybt denne gang, hvor det gør ondt både for patienter og ikke mindst vores personale. Så vi er inde at kigge efter behandlinger, specialer og funktioner.”
Nyhedsindslag bragt i TVAvisen

Marts

22. marts

Ny teknologi indvies ved Regionshospitalet i Viborg
Første del af ny sterilcentral på Regionshospitalet i Viborg er indviet. Her benytter hospitalet som de første i verden to selvkørende robotter, der hjælper til med den daglige rengøring af 37.000 instrumenter. Oversygeplejerske Leni Abrahamsen fortæller til TV MidtVest, at det bl.a. frigiver mere tid til patienterne. De to selvkørende robotter i Viborg er med til at effektivisere arbejdsgangene, når operationsudstyr skal rengøres. Og den nye teknologi hjælper også til på andre måder.
"Vi kan nu operere flere patienter på samme dag på samme stue," fortæller oversygeplejerske på Operation og Intensiv, Leni Abrahamsen. Hun fortæller desuden, at det frigiver tid, så sygeplejerskerne har mere tid sammen med patienterne.
- Bragt i TV MidtVest kl. 19.30

21. marts

Japanske forskere besøgte sygeplejerskeuddannelse
Fire forskere og undervisere fra Tokai University i Japan har netop været på besøg på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. Baggrunden for besøget er, at sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg i en årrække har haft et tæt forskningssamarbejde med Department of Health Management ved Tokai University. Under besøget på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg introducerede uddannelsesdekan Jonna Frølich de japanske gæster til såvel uddannelse som forskning i VIA. Desuden fortalte uddannelsesleder Birgitte Hindsgaul fra sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg om sygeplejerskeuddannelsen og betingelser for studenterliv i Danmark.
- Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 8

Regionhospitalet i Herning arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet efter påbud
Fællestillidsrepræsentant for hospitalets 600 sygeplejersker, Anne Merete Andreasen, fortæller til P4 om tiltagene, der skal rette op på de arbejdsbetingelser, der udløste en række påbud fra Arbejdstilsynet, da arbejdspresset betød, at personalet eksempelvis ikke kunne nå alle sine plejeopgaver. Nu har hospitalet valgt at ændre på personalets mødetider på Akutafdelingen og flyttet rundt på sengepladser for at afhjælpe problematikken.
     "Det er svært at spå om, hvor langt man når med det, men håbet er, at det her er tiltag, der betyder, at personalet ikke er så presset, når de går på arbejde," fortæller Anne Merete Andreasen til P4. Hun fortæller dog også, at der skal mere til for at komme problematikken til livs.
Nyhedsindslag bragt i P4 Midt&Vest kl. 7.30

 

20. marts

Sundhedsminister: Hospital i Silkeborg skal fortsat eksistere
Oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen viser TV2 Østjylland rundt på dele af Regionshospitalet Silkeborg i et nyhedsindslag om et borgermøde i Silkeborg, der trak fulde huse, da Sundhedsminister Ellen Trane Nørby gæstede hospitalet og forsikrede borgerne om, at Regionshospitalet i Silkeborg ikke er i farezonen ifm. en evt. ny sundhedsreform i Danmark.
Indslag bragt i TV2 Østjylland

15. marts

Mangel på specialuddannede sygeplejersker
Aarhus Universitetshospital udsætter eller flytter mere end 100 operationer om ugen pga. mangel på anæstesi- og operationssygeplejersker. I øjeblikket mangler der 25 anæstesi- og operationssygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, så personalet må løbe ekstra stærkt for at lukke hullerne. Og det er en ekstra udfordring, at nyansatte kolleger ofte er nyuddannede eller med sparsom erfaring.
       "Det kræver tid i en arbejdsdag, som allerede er travl. Men der er ingen vej udenom. Vi bliver nødt til at gøre en indsats for at komme videre," siger Marie Højsgaard, tillidsrepræsentant for anæstesi-og operationsygeplejerskerne i afsnittet urinvejskirurgi og kvindesygdomme.
- Artikler bragt i Århus Stiftstidende, 15. marts 2019, forside samt side 6-7

12. marts

Masker mod kirurgisk røg afprøves i Viborg
Ved ni ud af ti operationer bruger kirurger el-kirurgi, hvor man skærer igennem væv ved at brænde det over. Men metoden giver også giftig røg på operationsstuen, fortæller midtjysk forskningssygeplejerske til DR.
"Arbejder man en hel dag på operationsstuen, svarer det til, at man har røget 25-30 cigaretter," fortæller forskningssygeplejerske Susanne Friis Søndergaard, der er leder af et forskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg. Her tester de fem forskellige masketyper, som skal beskytte de ansatte bedre mod den giftige røg under operationer.
Artikel bragt på dr.dk

5. marts

Omklædningsrum en mangelvare på Aarhus Universitetshospital
Nybyggeriet i Skejby rummer ikke nok omklædningsrum, hvilket koster sygeplejerskerne lange gåture. FTR-suppleant Vibeke Bak fortæller til Århus Stiftstidende, at det har betydning for den overordnede trivsel, hvis der er langt mellem afdeling og omklædningsrum.

"Der kan være gode forklaringer på, at omklædningsrummene i den nybyggede del af hospitalet blev droppet. Men beslutningen gør absolut ikke noget godt for den overordnede trivsel hos sygeplejerskerne, der kommer til at gå mange ekstra meter mellem omklædning og afdelinger. Og trivsel er vigtig for at have et velfungerende hospital," siger Vibeke Bak, fællestillidsrepræsentantsuppleant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital.

Februar

23. februar

Sygeplejerskeuddannelsen betaler en alt for høj pris
"Både regeringens og Socialdemokratiets udspil til ny sundhedsreform peger på flere sygeplejersker. I DSR er vi helt enige i, at det er vigtigt at uddanne flere sygeplejersker. Men politikerne vil give med den ene hånd - og tager så med den anden," skriver kredsnæstformand Bente Rasmussen i et debatindlæg.
Bragt i Dagbladet Holstebro, 23. februar 2019

12. februar

Et par ekstra øjne og ører skaber tryghed
Catrine Kudahl-Pedersen har eget privat sygeplejefirma i Viborg. Interessen for at få en ekstra hånd og rådgivning ved sygdom er stor. Siden oktober 2016 har Catrine drevet sin virksomhed 'Viborg Privat Sygeplejerske', og hun oplever at have ramt et behov.
"Det er utrolig dejligt at få lov til at hjælpe andre mennesker på denne måde. Jeg oplever dog også, at mange stadig er i tvivl om, hvad det er, jeg tilbyder, fordi private sygeplejersker stadig er en ny ting i Danmark, og jeg opfordrer derfor til, at man simpelthen ringer og spørger," fortæller hun til Viborg Stifts Folkeblad
Læs mere i Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion, side 12

1. februar

Tidspres er det største problem
Kredsnæstformand Bente Rasmussen kommenterer i P4MidtVest, at 63 % af de 50+årige i bl.a. omsorgsfag som sygepleje ifølge forskningsprojektet Seniorarbejdsliv oplever arbejdet psykisk belastende.
Hør hele interviewet med 1. Kredsnæstformand Bente Rasmussen i P4MidtVest morgenradio 1. februar 2019: (Indslaget kommer en time og 7 ½ minut inde i udsendelsen)
 

Januar

29. januar

Patienthotel i Silkeborg er årets læreplads
Patienthotellet har vundet prisen som Årets Praktiksted i Midtjylland. Kåret af de midtjyske sygeplejestuderende selv. Prisen blev derfor markeret på Patienthotellet den 29. januar med prisoverrækkelse, kage og købmandskurv fra DSR, Kreds Midtjylland.
"Det betyder meget mere end jeg nok lige umiddelbart troede, siger klinisk vejleder på Patienthotellet, Dorthe Frydenlund Thomsen, der modtog prisen og en takketale.
"Jeg får sat anderledes fokus på min rolle som klinisk vejleder. Det betyder utroligt meget, men jeg bliver også lidt forlegen, fordi jeg her også har nogle rigtige vilkår i forhold til afdelinger, hvor det måske er 80 procent patient-indtaget der er akut, så har vi jo her hovedsagelig planlagte forløb," siger hun.
Læs mere hos TV MidtVest
Se videoklip fra TV MidtVest

28. januar

Forsker giver de ældre en stemme
Værdighed for syge og svage ældre er i centrum for lektor, ph. d. og sygeplejerske annelise Norlyk, der har fået 4,6 millioner kroner til at forske i, hvordan ældre kan bevare deres værdighed, når de bliver afhængige af hjælp.
"Det er meget usædvanligt," siger lektor Annelise Norlyk med et smil og forklarer, hvorfor det er noget helt særligt, at hun som en del af en europæisk forskergruppe har fået 34 millioner kroner til forskning i ældre og værdighed (...)
"Jeg er glad og stolt over den anerkendelse, vores sygeplejefaglige forskning har fået i international sammenhæng," siger den århusianske forsker. Forskerne skal undersøge, hvordan fremtidens kommunale hjemmepleje kan indrettes, så den både tager hånd om det stigende antal komplekse plejeforløb og understøtter ældre menneskers oplevelse af værdighed i forbindelse med den pleje og hjælp, de modtager.
"Vi skal tale med de ældre for at høre, hvad de oplever som værdigt. Det er ikke blot et teoretisk projekt, men i høj grad et, der involverer de ældre selv," siger Annelise Norlyk.
Læs mere hos Århus Stiftstidende, 1. sektion, side 23

27. januar

Lavt sygefravær i Lemvig
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse, der viser, at Lemvig Kommune er den kommune, der har lavest sygefravær blandt de offentligt ansatte.
Det lave sygefravær skyldes blandt andet en målrettet indsats fra kommunens side for at få langtidssygemeldte tilbage i arbejde.
"Vi har sygesamtaler, når der er gået fire uger, otte uger og tolv uger. Nogle gange skal der også hjælp til, så der har vi et samarbejde med Falck Healthcare, som kan komme ind og lave psykologsamtaler, hvis sygdommen påvirker psykisk," forklarer områdeleder på ældreområdet, Birgitte Nielsen.
Læs og se mere hos TV MidtVest, 27. januar 2019

23. januar

Sundhedspris for færre indlæggelser
Silkeborg Kommune, hospitalet og de praktiserende læger får pris for tæt samarbejde. En reduktion i borgernes indlæggelser på hospitalet med 16.000 timer årligt. Eller næsten 300 færre indlæggelser årligt, hvilket svarer til en halvering. Det er de foreløbige resultater af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, de praktiserende læger og Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt, der netop har fået prisen 'Den Gyldne Tråd'.
Pris-initiativet, der har eksisteret siden 2015, hedder 'Fleksible Indlæggelser' og er en ordning, hvor borgere med kronisk sygdom får mulighed for at benytte en særlig telefon-hotline, når de oplever akut forværring af deres sygdom. Hotlinen er altid åben, og den er bemandet af sygeplejersker, der er klædt særligt på til opgaven.
"Det skaber tryghed, at borgerne får kompetent hjælp og pleje i omgivelser, de kender. Og så skaber det mere smidige forløb, hvor borgeren hurtigt og nemt får hjælp - uanset om hjælpen kommer fra kommunen, hospitalet eller lægen. Derfor er vi også meget stolte af prisen, som netop stiller skarpt på gode samarbejder på tværs af sektorer," siger Inge Bank, Sundheds-og Omsorgschef i Silkeborg Kommune. 

21. januar

Vi skal uddannes ordentligt
"Jeg ser frem til flere medstuderende. Men jeg er bekymret for, hvad der sker med min uddannelse, hvis VIA skruer op for optaget uden at sikre den forberedende undervisning og flere kliniske vejledere," skriver sygeplejestuderende, efter både Socialdemokratiet og regeringen har lovet flere uddannelsespladser. (...)
Derfor er det afgørende, at VIA sammen med Region Midt og kommunerne tager ansvar for, at der blier uddannede 15 procent flere kliniske vejledere (...) 
Vi skal uddannes ordentligt. Ellers mister vi i kvalitet, hvad vi vinder i antal."
Læs debatindlæg af sygeplejestuderende Sebastian Kongskov Larsen i JP Aarhus, side 12

17. og 18. januar

Midtjyske sygeplejersker om sundhedsreform
Kredsformand Anja Laursen og en fællestillidsrepræsentant kommenterer regeringens forslag om uddannelse af flere sygeplejerske og flere på fuld på Avisen.dk og i de regionale TV-stationer, der også har mødt en sygeplejerske på deltid. Forslaget om at nedlægge regionsrådene får også ord med på vejen.
Omtale hos TV2 MidtVest og TV2 Østjylland samt på Avisen.dk d. 18. januar samt i Region Midtjyllands nyhedsbrev fra januar 2019

Reformudspil: Mange arbejder allerede 1,3 timer ekstra
Med forslag til ny sundhedsreform håber den siddende regering på 'flere glade hænder og forøget arbejdsglæde' hos sundhedspersonalet. Midtjyske sygeplejersker mener, politikerne ikke er helt med på, hvad der præger deres daglige virkelighed.
Vibeke Bak, der er fællestillidsrepræsentantsuppleant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital, fortæller til tv-stationen, hvad det høje arbejdspres har af konsekvenser hos mange sygeplejersker, der oplever streesymptomer og er dybt frustrerede over ikke at nå alle deres arbejdsopgaver.
Omtale bragt som nyhed i TVAvisen d. 18. januar og TV2 Østjylland d. 17. januar

16. januar

Et udspil med mange knaster
Midtjyske sygeplejersker har bidraget til debatten oven på den nuværende regerings udspil til en omfattende reform af det danske sundhedsvæsen.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede 16. januar 2019 sammen med den øvrige siddende regering et udspil til en sundhedsreform. Indholdet var ikke i tråd med Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjyllands forhåbninger. 
"Hvis man skulle lytte til sygeplejerskerne, så er det måske ikke en ny strukturreform, der skal til. Vi vil langt hellere have, at der bliver skabt tid og rum på arbejdspladserne, så vi kan få mere kvalitet i sygeplejen," siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Hanne Holst Long til TV2 Østjylland.
Nyhedsindslag bragt hos TV2 Østjylland og TV2 MidtVest

15. januar

Reform løser ikke problemerne
Regeringen har fremlagt et udspil til ny sundhedsreform. Særligt udsigten til professionelle bestyrelser frem for regionsråd bekymrer, fortæller kredsformand Anja Laursen til TV2 Østjylland. Hun frygter samtidig for de medarbejdere, der nu måske skal igennem en masse omstillinger, hvis reformen bliver en realitet.
"Umiddelbart tænker jeg ikke, at det løser de problemer, der er i sundhedsvæsenet. Der skal andet til end reformer, der koster en masse tid og penge," siger Anja Laursen.
Nyhedsindslag bragt i TV2 Østjylland

12. januar

Stigende kompleksitet sender sygeplejersker på skolebænken​
119 sygeplejersker på landsplan, heraf seks fra Silkeborg Kommune, er påbegyndt en ét-årig efteruddannelse i borgernær sygepleje. Det er især behandlingen af de ældre i hjemmet, uddannelsen skal ruste sygeplejerskerne til. TV MidtVest har mødt kommunens sundheds- og omsorgschef og en hjemmesygeplejerske.

"Vi har i virkeligheden haft brug for færdighederne længe," siger Inge Bank, som er sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune. 
"Sundhedsvæsenet ændrer sig, og vi får borgerne hjem fra hospitalet meget tidligere, end vi gjorde førhen. Mange borgere er meget syge, og de har svært ved selv at koordinere og sige til og fra. Det er vores sygeplejersker, der har den opgave i dag, så de skal have viden og indsigt, og de skal kunne skabe overblik," forklarer Inge Bank.
Hanne Bentzen er hjemmesygeplejerske i kommunen, og hun er netop nu ved at efteruddanne sig. Hun tror på, at uddannelsen bl.a. kan hjælpe sygeplejerskerne til at sikre borgere et sammenhængende sundhedsforløb efter udskrivelse fra hospitalet.
Læs og se mere hos TV MidtVest

11. januar

Gode jobmuligheder for kommende sygeplejersker
Mange nyuddanende sygeplejersker kan vælge og vrage mellem jobmulighederne, når emblemet er i hus. Prognoser tyder på alvorlig sygeplejerskemangel de kommende 10 år. Midtjyllands Avis har talt med to sygeplejestuderende i Silkeborg, der særligt fremhæver de mange forskelligartede jobmuligheder som et plus.
"Jeg tænker både på psykiatrien, men også på at komme på en børneafdeling. Eller måske på et hospice. Jes skal bare ud at prøve det hele, når vi skal i praktik," siger hun i Midtjyllands Avis.
Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 11

5. januar

VIA vil uddanne flere sygeplejersker i Holstebro og Herning
Der skal både flere sygeplejerskestuderende til Holstebro - og samtidig skal VIA i Holstebro til at drive en satellit af uddannelsen i Herning. Det fremgår af et brev fra VIA University College til Region Midtjylland. I alt ønsker VIA at øge optaget i den vestlige del af regionen med 60 studerende. Men kun 20 af de 60 pladser vil blive placeret i Holstebro - resten af pladserne skal efter planen udbydes i Herning, der dermed vil få en afdeling af sygeplejerskeuddannelsen.
I alt ønsker VIA University College at øge optaget på sygeplejerskeuddannelserne i RegionMidtjylland med 120 nye studerende.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 1 og 3 (Ligeledes omtalt i avisens leder)
TV2 Midt-Vest bragte samme dag et indslag om forslaget kl. 19.30.

Læs også mere hos DR.dk den 7. januar 2019.

Sygeplejersker tester ny uddannelse
Silkeborg Kommune er med til at afprøve ny specialuddannelse, der skal give bedre sygepleje i borgernes hjem.
"Vi møder flere multisyge ældre, som har flere sygdomme på samme tid. Indlæggelserne er mere kortvarige end tidligere, befolkningen bliver ældre, og hjemmesygeplejersken får dermed flere og mere komplicerede opgaver, som vi skal håndtere i borgernes hjem," forklarer Hanne Helding Bentzen, sygeplejerske hos Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune.
I første omgang sendes seks medarbejdere fra Silkeborg af sted på uddannelsen, som strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse.
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 3

4. januar

72-årig tabte sig syv kilo på 21 dage
Planter i kosten gør, at kiloene rasler af. Det oplevede 15 forsøgspersoner, da en sygeplejerskestuderende testede en plantebaseret kost på dem. Hvad sker der med kroppen, hvis man udelukkende lever af planter? Det ville en sygeplejeskestuderende undersøge ved at teste en lille gruppe på 15 deltagere i alderen 44-73 år over tre uger. Og resultaterne var klare. Alle tabte sig, over halvdelen oplevede at kunne klare sig med mindre medicin og dem med gigt oplevede markant færre smerter. (...)
Det er den 26-årige sygeplejerskestuderende Stig Ladefoged fra Viborg, der i september satte den lille test i gang som en del af sin uddannelse. Som studerende har han gennem flere år interesseret sig for, hvad en plantebaseret kost gør ved kroppen. 
"Du kan proppe dig med plantebaserede fødevarer og stadig tabe dig, da der er mange fibre og relativt få kalorier for pengene i dem," forklarer Stig Ladefoged.
Bragt i TV2-nyhederne i samarbejde med TV MIDTVEST
 

2. januar

At uddanne flere sygeplejersker er ikke nok
Statsminister Lars Løkke Rasmussen fortalte i sin nytårstale, at regeringen vil sikre, at flere vil få mulighed for at uddanne sig som sygeplejerske, men kredsformand Anja Laursen fortæller til P4 Østjylland, at det også er nødvendigt at kigge på sygeplejerskers nuværende arbejdsvilkår.
"Man skal også gøre noget ift. de vilkår, der er på arbejdspladserne, og det er man nødt til at arbejde med systematisk," fortæller Anja Laursen til P4 Østjylland. Hun nævner også bedre uddannelsesforløb og bedre introduktionsforløb til nyuddannede sygeplejersker som en løsning på at fastholde de sygeplejersker, der efter endt uddannelse vælger at forlade faget.
Radioindslag bragt i P4 Østjylland kl. 12.30

Nytårsaften blev travl arbejdsdag på akutafdelingen
Der er altid travlt i døgnet, som indeholder nytårsaften, men det ved man på Regionshospitalet i Randers, hvor man derfor havde indkaldt ekstra sygeplejersker og læger, der ikke kom til at kede sig. Oversygeplejeske Bente Fogh fra hospitalet i Randers fortæller til Randers Amtsavis, at i alt 28 personer kom på besøg på akutafdelingen nytårsaften og nat. Tre personer kom ind med skader relateret fra nytårsskyts. Ingen af dem alvorlige og heller ikke med mén til følge.

"Der er tale om en dreng på 11 år, en mand på 19 år og en mand på 30 år, der alle havde skader. Drengen på 11 år havde fået støv i øjnene fra knaldperler, og de to andre havde fået sprængt trommehinder og ham på 30 var forbrændt på hånden. Ingen af dem bar beskyttelsesbriller og alle har jo været for tæt på fyrværkeriet, kan man sige," lyder det fra Bente Fogh.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 7.

2018

December

28. december

Hos os er det i orden at pege på problemer
'Ledelse og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital arbejder for en kultur, hvor det er i orden og velkomment at pege på problemer, og hvor der er lydhørhed, når der er problemer,' skriver hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital Jacob Gøtzsche, efter at redaktør på JP Aarhus Morten Nystrup skrev 22. september, at der er ' ordineret mundkurv til alle', og at medarbejderne på Aarhus Universitetshospital ikke tør stå frem for frygten for konsekvenserne spreder sig som ' en frygtelig smitsom sygdom' på hospitalet.
Bragt i JP Aarhus, side 20

21. december

En fremtid med hjertet som speciale
Den 22-årige sygeplejestuderende Trine Nyhuus Brandstrup har midt i sit bachelorprojekt sikret sig ansættelse på Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet i Randers, hvor hun ligeledes har været i praktik. Til Randers Amtsavis fortæller hun om sine forventninger til livet som nyuddannet.
"Det er lidt skræmmende, at jeg skal til at stå med så meget ansvar. Det er bogstaveligt talt menneskeliv, jeg står med i hænderne, når jeg er på arbejde. Jeg er forberedt på, at det er en kæmpe omvæltning, at jeg skal til at være sygeplejerske på fuld tid. Men mest af alt ser jeg bare rigtig meget frem til at starte på afdelingen og falde til der," fortæller Trine.
Læs mere i Randers Amtsavis, 21. december 2018, 1. sektion, side 10.

18. december

Socialsygeplejersker får skulderklap fra kommunal kollega
Rusmiddelkonsulent fra Horsens mener, at to socialsygeplejersker fra regionshospitalet Horsens fortjener et skulderklap for deres indsats for udsatte borgere. De to socialsygeplejersker fra Regionshospitalet Horsens gør et vigtigt stykke arbejde for socialt udsatte borgere som alkoholikere og stofmisbrugere. Derfor fortjener de to et skulderklap og en æske chokolade. Det mener rusmiddelkonsulent ved Center for Socialt Udsatte Horsens, Anette Jensen, som har nomineret de to kvinder.
Horsens Folkeblad overrakte skulderklap og chokolade til én af de to socialsygeplejersker, Susanne Kjærsulf, der tog imod på vegne af sig selv og kollega Signe Koba Larsen. Det var en meget glad Susanne Kjærsulf, som også kun havde ros til overs for Anette Jensen.
"Det er megastort. Jeg bliver ydmyg, dybt taknemmelig og rigtig glad over det. Det kunne ligeså godt være gået den anden vej," siger Susanne Kjærsulf.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 5

14. december

Aarhus har flyttet behandling hjem til patienterne
Aarhus Universitetshospital har på forsøgsbasis prøvet at flytte antibiotika-behandlingen hjem til patienten selv - og samtidig sikret behandlingskvaliteten ved hjælp af moderne teknologi. Den nye model for antibiotika-behandling er blevet afprøvet på afdelingen for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital i 2016-17. Og en opgørelse over de første 31 patienter viser, at 68 procent af patienterne efter oplæring selv var i stand til at administrere brug af antibiotika i hjemmet uden hjælp fra en hjemmesygeplejerske.
"Patienterne og de pårørende var meget tilfredse med at kunne være i eget hjem frem for at være indlagt på et hospital," siger Vibeke Engell-Sørensen i en pressemeddelelse. Hun er uddannelses-og udviklingsansvarlig sygeplejerske på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.
Læs mere i Magasinet Pleje, 1 sektion, side 3 

13. og 14. december 2018

AUH tager prisen som landets bedste hospital igen
Aarhus Universitetshospital (AUH) er kåret som Danmarks bedste hospital af nyhedsavisen Dagens Medicin. Fortjenesten er medarbejdernes, siger hospitalsdirektør og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på hospitalet.
"Det er alene medarbejderne, som har drevet det hertil igen. Men der en bagside. De ansatte på AUH er fleksible langt ud over, hvad der er rimeligt, og det har været et hårdt år for alle medarbejderne. Personalet på AUH er glade for, at man laver noget, som patienterne er glade for. Vi vil også gerne behandle så mange som muligt, men mange borgere vil gerne behandles på Danmarks bedste hospital, og det presser. Så der er en stor efterregning, som medarbejderne skal betale. Det skal også håndteres," siger Jacob Gøtzsche.
Læs mere hos JP Aarhus, (webartikel) 13. december 2018
Artikel bragt i JP Aarhus, side 8, 14. december 2018

12. december

En alvorlig situation i Herning
TV MidtVest fortsætter dækningen af påbuddene til Regionshospitalet i Herning, hvor en del sygeplejersker allerede har sagt op grundet arbejdspresset. Kredsformand Anja Laursen fortæller til TV-stationen, at DSR ser med stor alvor på situationen.
Siden 2017 har der været 36 opsigelser i plejepersonalet. På Regionshospitalet i Herning er 33 sygeplejersker blevet ansat, hvor ni af dem er rejst igen.
"De sygeplejersker som oplever, at der er så travlt, de søger andre steder, hvor de forventer, at det måske er knapt så travlt eller knapt så presset i dagligdagen," siger Anne-Merete Andreasen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Hospitalsenheden Vest. 
Se TV-indslag, 12. december 2018

11. december

Arbejdspres udløser flere påbud på hospital
Regionshospitalet i Herning har modtaget en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet med en stribe påbud, der retter sig mod flere afdelinger og personalegrupper. TV MidtVest har gæstet hospitalet og talt med fællestillidsrepræsentant Anne-Merete Andreasen, der forklarer, hvad det pressede arbejdsmiljø har af konsekvenser.
Læs og se mere hos TV2 MidtVest, 11. december 2018

7. december

Kun to sygeplejersker har takket ja til fuld tid i en periode
Arbejdspres og privatliv gør det svært at få sygeplejersker til at arbejde mere i den kommende influenzasæson på Regionshospitalet Randers. Mange arbejder kun på deltid, men sygehuset vil gerne have flere hænder parat til den kommende influenzasæson. Derfor har sygehusets 701 sygeplejersker fået et tilbud om flere timer de kommende tre måneder, men kun to ud af de 356 deltidsansatte sygeplejersker tog imod tilbuddet. Fællestillidsrepræsentant Tina Stenholt Kristensen forklarer til P4 Østjylland, at det er en svær balance.
"Det er hårdt i de her måneder at være på en afdeling med mange patienter, så man bliver nødt til at passe på sig selv, hvis man skal være i det, og det kan være en løsning at blive på 30 timer," siger Tina Stenholt Kristensen.
Indslag bragt i P1 og P4 Østjylland

5. december

Sparer skridt og sikrer frisk luft til svært syge
Medarbejdere og ledere har været inddraget helt fra start i planlægningen af Nye Nord på Regionshospitalet i Horsens. Det har sat sig spor i det færdige byggeri. Ved indvielsen af Nye Nord var der flere eksempler på værdien af den indflydelse, som medarbejdere og ledere har fået på byggeriet. Oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen fra bedøvelse, operation og intensiv sagde blandt andet dette i sin tale:
"De fleste oplever Nye Nord som et fælles projekt, hvor vi har gentænkt arbejdsforløb, så de bliver en gevinst for både medarbejdere og patienter. Sidstnævnte havde hun et meget konkret eksempel på; det er nemlig medarbejderne, der har sikret, at dørene på de nye intensivstuer kan åbnes, så patienter kan få lidt frisk lufti ansigtet i en tid, hvor sygdom lænker dem til hospitalssengen. Et livsbekræftende pust i en svær tid."
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 9

3. december

Er du en robust sygeplejerske?
Politiken bringer et debatindlæg af sygeplejerske og cand.cur.-studerende Marthina Bjørno Dam Johansen, der under en jobsamtale blev spurgt, om hun var robust. I stedet for et svar valgte hun at udfordre afdelingssygeplejersken på, hvad ordet 'robust' betød for deres afdeling.
Afdelingssygeplejersken overvejer mit spørgsmål og har svært ved at svare på, hvad det egentlig vil sige at være robust. 'Det er noget med at kunne holde mange bolde i luften på samme tid og at kunne klare pressede situationer'. Hun tilføjer, at de netop har haft en del stresssygemeldinger.
Bragt i Politiken, 3. december 2018, 2, sektion, side 6

2. december

Mangel på udstyr skaber utryghed blandt personale på AUH
Sådan lyder det fra Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsmand for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital. Meldingen kommer, efter at hospitalet i Skejby har været nødt til at aflyse næsten alle deres ikke-akutte operationer i en uge, fordi Sterilcentralen ikke kan nå at sterilisere udstyret hurtigt nok.
"Det kan godt lyde som om, det er lidt husmorvaskeri derhjemme, men det er langt fra sådan, sagen er. Det her er meget svært udstyr at skille ad og samle, og det er udstyr til mange tusinde kroner," siger tillidsmanden til TV2.
Læs mere og se nyhedsindslag hos tv2.dk

November

27. november

Forskningsprojekt undersøger hygiejne på hospital med enestuer
Påvirker det hospitalshygiejnen og antallet af infektioner at flytte ind i et nyt hospitalsbyggeri med 100 procent enestuer? Det vil sygeplejerske og ph. d.-studerende Susanne Gundersborg Sandbøl undersøge i et nyt forskningsprojekt i et samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest og Health, Aarhus Universitet. I det seneste år har Susanne Gundersborg Sandbøl arbejdet sammen med de erfarne hygiejnesygeplejersker på Infektionshygiejnisk Enhed ved Kvalitet og Udvikling, og det har givet vigtig viden, som ifølge den unge forsker er guld værd:
"De infektions-hygiejniske problemstillinger på et hospital er ret komplekse, og derfor har det også været utrolig vigtigt for mig at have både den teoretiske og den klinisk infektionshygiejniske viden på plads for at kunne udarbejde forskningsprojektet."
I 2020 åbner Regionshospitalet Gødstrup med 100 procent nye enestuer, og de nye rammer giver en unik mulighed for at undersøge, om det vil påvirke antallet af hospitalsinfektioner og den generelle hospitalshygiejne. 
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 27
Ligeledes omtalt i Viborg Stifts Folkeblad, 2. december, 1. sektion, side 2

23. november

Selvfølgelig vil sygeplejersker ikke arbejde fuldtid
Regionerne har de sidste fem år forsøgt at få flere sygeplejersker til at arbejde fuldtid, men indsatsen har været mislykket. Over halvdelen af alle sygeplejersker vil ikke arbejde 37 timer om ugen. Ikke overraskende, tænker jeg. Jeg har selv arbejdet fuldtid i skiftende vagter, men efter halvandet år søgte jeg ind på kandidatuddannelsen, blandt andet for at få bedre arbejdsvilkår og (forhåbentlig) en bedre løn, når jeg er færdiguddannet.
Som sygeplejerske er det for mange af os en stor udfordring at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen med skiftende vagter. Når arbejdsdagen samtidig er presset, og lønnen på ingen måde kompenserer for ulemperne, ja, så bliver løsningen selvfølgelig at gå ned i tid.
Læs debatindlæg af sygeplejerske og stud.cur, Katrine Kjeldbjerg i Århus Stiftstidende

'Der er en anderledes systematik'
Lemvig Kommune afprøver i øjeblikket modtagebesøg og videomøder som en del af projektet 'Kom godt hjem.'
"Der er i forvejen et rigtig godt samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest og de seks kommuner, så vi har et solidt fundament at bygge på," fortæller sundhedschef i Lemvig Kommune, Grete Bækgaard Thomsen. I projektet skal der udvikles og afprøves tre konkrete indsatser. Heriblandt modtagebesøg inden for 24 timer efter udskrivelse.
"Det foregår ikke længere i nærmiljøet, når man er indlagt, derfor betyder det noget, når man kommer hjem, at man ved, der er en sygeplejerske, som kommer på besøg inden for 24 timer, siger hun.
Læs mere i Magasinet Pleje, 1. sektion, side 7.

22. november

Markant lønforskel: Mandlige sygeplejersker vælger fuldtidsjob
Næsten halvdelen af Region Midtjyllands kvindelige sygeplejersker er på deltid, men det ser helt anderledes ud for mænd i kittel. Mens kun en fjerdedel af de mandlige sygeplejersker arbejder på deltid, er det hverdagen for næsten halvdelen af deres kvindelige kolleger. En af dem er 28-årige Marie Blandebjerg fra Silkeborg.
"Jeg synes, at det kunne give noget frirum til at få familielivet til at fungere og til at se min datter. Når man er på 37 timer med vekslende arbejdstider, så kan det nogle gange virke ret intenst," siger hun. Marie Blandebjerg er lige nu på barsel, men hun har allerede planlagt, at når hun skal tilbage til arbejdet som sygeplejerske på mave-tarm kirurgisk sengeafsnit på Viborg Sygehus, bliver det med en nedsat arbejdstid.
Læs mere hos DR P4 Østjylland

Specialsygeplejersker er klar til psykiatriske skadestuepatienter
25 specialuddannede sygeplejersker og en kasse med beroligende redskaber er klar, når skadestuen på AUH d. 22/11 åbner for patienter med psykiatriske lidelser. FTR Jacob Gøtzche forklarer til JP Aarhus, at de bl.a. er med til at opkvalificere de øvrige sygeplejersker til modtagelse af den nye type patienter.
Læs mere i JP Aarhus den 22. november 2018, side 8

20. november

Klar til at droppe udskælt besparelse på kørsel
En planlagt besparelse på godt to millioner kroner på kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver nu sparket til hjørne, efter at bl.a. DSR, Kreds Midtjylland har gjort indsigelse. Spareøvelsen vil kræve indkøb af langt flere tjenestebiler end forventet.
Læs mere i Dagbladet Ringkøbing Skjern: Det er en ommer: Klar til at droppe udskældt besparelse på kørsel, 20. november 2018, 1. sektion, side 2 samt leder i Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Et rigtigt kvalificeret hjørnespark, 20. november 2018, 1. Sektion, side 11 (artikel er for abonnenter)

15.-19. november

80 % fuldtidsansatte i 2021 er urealistisk
Arbejdspresset fastholder mange sygeplejersker på deltid. Kredsformand Anja Laursen og midtjyske sygeplejersker uddyber problematikken for flere medier. 
På fem år er antallet af sygeplejersker på fuld tid i regionerne blot steget fra 60 til 61 procent. Nu har regionerne sat sig et nyt mål. I 2021 skal 80 procent være fuldtidsansatte. Ifølge Anja Laursen, kredsformand i DSR, Kreds Midtjylland, er målet fint. Men urealistisk udtaler hun til DR P4 MidtVest.
”Jeg tror ikke på, det er realistisk, at 80 procent af sygeplejerskerne i 2021 er på fuld tid. Men jeg ville ønske, det var,” siger Anja Laursen. Hun mener, der er flere ting, der skal være på plads, før det kan lade sig gøre.
”For sygeplejersker, der arbejder i treholdsskift, kan det være svært at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen,” siger hun som en del af forklaringen på, hvorfor mange vælger at arbejde på deltid.

Læs og se også:

15. november

Der må opnormeres, hvis politikerne ønsker stabilitet
Sådan kommenterer Tina Stenholt Kristensen, sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet Randers, ledelsens forskellige forslag til initiativer for at forebygge øget vintertravlhed.

Kredsformand Anja Laursen er helt enig i, at opnormering er afgørende i forhold til at løse udfordringerne med overbelægning; ikke alene i de såkaldte ’influenza-måneder’ men over længere perioder.
”Der kan ikke trækkes mere på medarbejdernes fleksibilitet inden for de givne normeringer,” siger hun. ”Derimod kan fuld tid være en forbedring af vilkårene iarbejdsmiljøet og dermed for patienterne – og også være en forbedring for den enkelte sygeplejerskes løn- og pensionsindbetalinger.”
Lyt til radioindslaget på DR P4 Østjylland 12. november 2018 (indslaget kommer 1 time og 43 minutter ind i udsendelsen)

13. november

Socialt udsatte får bedre behandling
Signe Koba er en af to socialsygeplejersker på Regionalhospitalet i Horsens. Hver dag tilser og hjælper hun i gennemsnit mellem tre og fire patienter.
"Vi har ressourcer til at gå ind i patientforløbet. Vi har ikke 10 patienter, hvor det skal gå hurtigt, så vi har tiden til at tale med patienten og sige: ”Hov, hvad handler det her om?”. Og så har vi viden og forståelse for, hvordan vi går til den her patientgruppe," siger hun.
Læs mere hos TV2 Østjylland 

KOL-patienter får bedre støtte til at planlægge den sidste tid
Det kræver en fælles, koordineret indsats fra hjemmeplejen og hospitalet, når et nyt digitalt værktøj skal give svært syge KOL-patienter viden om deres muligheder - og indflydelse på valg af pleje og behandling i den sidste del af deres liv.
"Vi har afprøvet det nye koncept på 17 patienter og ni klinikere fra kommunen og hospitalet. Patienterne og de pårørende har været glade for informationerne og for at blive inddraget. Men det har også været grænseoverskridende for nogle," fortæller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard fra hospitalernes Klinik for Lungesygdomme.
Læs mere i Skive Folkeblad, 1. sektion, side 11

8. november 

Fornuftigt at afsøge rekrutteringsmuligheder
Anæstesisygeplejersker er en mangelvare på Aarhus Universitetshospital (AUH). Kredsnæstformand i DSR, Gert Petersen, er derfor godt tilfreds med, at AUH er i dialog med Region Midtjylland om at udvide uddannelseskapaciteten for anæstesisygeplejerskerne.
"Som ansvarlig hospitalsledelse er det en god idé at afsøge rekrutteringsmulighederne. Der er allerede generel mangel på sygeplejersker i regionen, så der skal gøres en særlig indsats for at slå attraktive stillinger op," siger kredsnæstformand Gert Petersen, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.
Læs mere i JP Arhus, side 8

6. november

Anæstesisygeplejersker har en rolle i akut beredskab
Kredsformand Anja Laursen undrer sig over, at redderne advarer regionsrådet mod at sende narkosesygeplejersker ud med ambulance, hvis regionsrådet beslutter at nedlægge den nuværende akutbil i Skive, der er bemandet med narkosesygeplejerske og ambulanceredder eller paramediciner.
DSR mener, man Region Midtjylland bør undersøge, 'hvor mange udkald akutbilerne kunne have, hvis man gav anæstesi-sygeplejerskerne mulighed for at anvende deres fulde sæt af kompetencer. Situationen er nemlig den, at anæstesisygeplejerskerne kan og må meget mere, når de arbejder på hospitalerne, end hvad de præhospitale retningslinjer i dag giver adgang til.'
Læs mere i Skive Folkeblad, 1. sektion side 4.

5. november

Løkke fortalte kun den halve sandhed
Statsministeren fik brev fra en patient og brugte det som vidnesbyrd om et forbedret sundhedsvæsen. Men han undlod beretningen om underbemanding på sygehusene, afslører Jyllands-Posten. Kredsnæstformand Gert Petersen kommenterer i samme artikel udlån af sygeplejersker. "Det øger risikoen for fejl," forklarer han.
Læs mere i Jyllands-Posten, 1. sektion, side 6

2. november

Ytringsfriheden skal styrkes
Kredsformand i Midtjylland, Anja Laursen, understreger i et interview i Politiken betydningen af, at sygeplejersker tager til orde om kritisable forhold.
"Mange sygeplejersker – både i kommunalt og regionalt regi – oplever, at der ligger et indirekte pres og indirekte trussel fra arbejdsgiverne, fordi de nogle steder får at vide, at ledelsen noterer sig, hvem der udtaler sig kritisk offentligt. Vi har også konkrete eksempler på sygeplejersker, der får at vide af ledelsen, at det er illoyalt, hvis de udtaler sig om en problemstilling," siger Anja Laursen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Midtjylland.
Læs artiklen i Politiken, 2. november 2018

1. og 6. november

Udnyt sygeplejerskernes reelle kompetencer
I en nyligt offentliggjort analyse fra Region Midtjylland foreslås det at nedlægge de tre anæstesisygeplejerskebemandede akutbiler i henholdsvis Skive, Tarm og Ringkøbing. Den interne analyse, der udgør beslutningsgrundlaget, anerkender dog ikke anæstesisygeplejerskernes potentiale, mener DSR, Kreds Midtjylland.
Læs debatindlæg af kredsformand Anja Laursen og kredstnæstformænd i DSR, Kreds Midtjylland Bente Alkærsig Rasmussen og Hanne Holst Long bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 1. november 2018 og Dagbladet Holstebro-Struer, 6. november 2018

Oktober

22. oktober

Akutbiler: Lige adgang til kompetent hjælp
En analyse fra Region Midtjylland har kigget på fremtidig struktur og bemanding på det præhospitale område. Herunder anbefales det at nedlægge de sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive, hvilket en midtjysk sundhedsplejerske og kommunalpolitiker argumenterer imod i et debatindlæg.
Læs debatindlæg af sundhedsplejerske Hanne Simonsen, Ringkøbing-Skjern Dagblad

18. oktober

Pressede afdelinger har svært ved at rekruttere erfarne sygeplejersker 
Det er svært at finde erstatninger for de højtspecialiserede sygeplejersker, der forlader afdelingerne på Aarhus Universitetshospital. Sådan lyder det fra oversygeplejerske på supersygehusets intensivafdeling, Anette Poulsen, til DR Østjylland. Presset og det belastede arbejdsmiljø i kølvandet på flytningen til det nye, store supersygehus i Skejby sammenholdt med besparelser gør, at hun ser flere opsigelser end normalt.
"Når der sker sådan nogle fusioner og ændringer på éns arbejdsplads, ser jeg det også som naturligt, at nogle vælger nye job," siger hun. (...)

Fællestillidsrepræsentantsuppleant Susanne Diener ser udviklingen som noget af et paradoks.
"De benhårde besparelser betyder jo, at der bliver holdt tilbage i forhold til ansættelse af personale, og det har der været gjort i en periode. Nu er vi så dér, hvor vi rigtig gerne vil ansætte flere, men i afdelingen magter vi ikke flere nye, for man skal jo læres op, før man kan arbejde selvstændigt," siger hun til DR Østjylland.
Omtalt hos DR Østjylland og i Skive Folkeblad.

10. oktober

Sikkerhed en væsentlig faktor på nye psykiatriske afsnit
De kommende uger bliver 1.500 sygeplejersker, læger, sosu-ansatte, plejere og andre ansatte fra psykiatrisk hospital i Risskov introduceret til nye lokaliteter i Skejby. DR har fulgt sygeplejerske Stine Baks første besøg på kommende arbejdsplads. Sygeplejerske Stine Bak og hendes kolleger går rundt i nymalede gange og tjekker, hvad der gemmer sig bag dørene i de bygninger, der i midten af november bliver deres nye arbejdsplads.
"Jeg må indrømme, at jeg synes, det er noget uoverskueligt lige nu. Jeg har lidt svært ved at finde rundt. Og man skal lige vænne sig til at bruge nøglekortet hele tiden," siger hun, mens endnu en dør bipper og åbner.
I mandags var hun med på det første hold ansatte, der skal lære at finde rundt på de 20.000 kvadratmeter, som de psykiatriske afdelinger breder sig over.
Læs og se mere hos dr.dk

8. oktober

Lad også drengene få HPV-vaccine gratis
"I forbindelse med finanslovsforslaget 2019 lægges der op til, at drenge, der bliver 12 år efter 1. juli 2019, skal tilbydes HPV-vaccinationen gratis. Det er et vigtigt forslag, som vi håber bliver prioriteret i forhandlingerne," skriver sundhedsplejerske Lone Kjær Hein og sygeplejerske Dorthe Boe Danbjørg.
Læs debatindlægget i Fyns Stiftstidende

7. oktober

Frustrationer blandt sygeplejersker i Aarhus
Sparerunder og indflytningen i det nye Aarhus Universitetshospital udløser pres, sygemeldinger og opsigelser. Patientforening er bekymret for især behandlingen af de mest sårbare patienter, men den politisk ansvarlige har ingen penge til at hjælpe.
"Efter de seneste års sparerunder drives der rovdrift på personalet med lappeløsning på lappeløsning, og ibrugtagningen af det nye Aarhus Universitetshospital presser situationen yderligere. Jeg håber og tror, at patienterne føler sig taget godt af. Men de ved ikke, at de ofte går glip af et besøg af sygeplejersken på stuen eller ikke behøvede vente så længe på hjælp. Der er store frustrationer blandt mine kolleger, som føler sig utilstrækkelige," siger Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital.
Læs artikel fra Århus Stiftstidende

5. oktober og 27.-28. september

Jo, Jens Peter Hegelund - nye befordringsregler rammer skævt
"Vi er fortsat af den opfattelse, at beslutningen om at ændre reglerne om tjenestekørsel i sidste ende kan komme til at koste kommunen dyrt både i kroner og øre og service til borgerne," skriver kredsnæstformand Bente Rasmussen, efter at kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune har besvaret et debatindlæg.
Læs debatindlæg bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 5. oktober 2018
Læs debatindlæg af kommunaldirektør Jens Peter Hegelund, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 28. september 2018Læs debatindlæg af Bente Rasmussen, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 27. september 2018 

September

Bevidst ubesatte stillinger presser arbejdsmiljøet
Aarhus Universitetshospital vil spare 30 mio. kr. ved at holde ledige stillinger ubesatte i op til tre måneder resten af 2018. Sygeplejerskerne vil kunne mærke det på arbejdsmiljøet, mener Dansk Sygeplejeråd.
"Selvfølgelig kommer medarbejderne til at mærke, at der er ubesatte stillinger også i kortere tid. Sygeplejerskerne er den største gruppe, så det vil ramme vores medlemmer hårdest. Vi er formentlig også den gruppe med flest kvinder ansat, så jeg ved godt, at der er flow i personalet i forhold til eksempelvis barsel," siger Anja Laursen med henvisning til, at der derfor ofte opstår ledige sygeplejerskestillinger på AUH.
Læs mere i JP Aarhus, 28. september 2018, forsiden samt side 8 (bemærk venligst, at artikler er for abonnenter)Ligeledes omtalt på Avisen.dk, 28. september 2018

I midten af september 2018 blev hospitalsledelsen fra Hospitalsenhed Midt, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen opsagt. Efterfølgende valgte medarbejderrepræsentanter at udvandre fra et møde med regionrådsformand Anders Kühnau samt regionens direktion. 19. september blev regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen afskediget. Dette forløb fik massiv medieomtale som skitseret herunder.

21. september

20. september

19. september

17 og 18. september 2018

14. september

13. september

11. september

Chok efter afskedigelser af hospitalsledelse
TV2 MidtVest gæstede hospitalet i Viborg den 11. september 2018 for bl.a. at interviewe midtjyske sygeplejersker.
"Jeg er rystet over udmeldingerne, og vi mangler stadig nogle svar," fortæller sygeplejerske Helle Susanne Laursen bl.a. i indslaget. Også Helle Balling Engelsen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Hospitalsenhed Midt, udtaler sig.
Se indslag fra TV2 MidtVest, 11. september 2018

Nyheden om afskedigelsen er siden offentliggørelsen blevet debatteret flittigt blandt hospitalsansatte i det midtjyske. I artiklen: ’Sygehusansatte i chok efter fyringer’ udtaler Helle Balling Engelsen til Viborg Stifts Folkeblad:

”Ingen forstår, hvorfor de to skal afskediges. Og det har skabt voldsomme frustrationer i hele huset, hvor medarbejderne er i vildrede med, hvad der venter dem i fremtiden. Både Lars Dahl Pedersen og Tove Kristensen er respekterede og anerkendt for deres ordentlighed og loyalitet og deres gode måde at inddrage medarbejderne på. I virkelighedens verden er det det allerdårligste tidspunkt, at vi nu står uden lokal ledelse. Vi skal i gang med de mange omlægninger, som det politiske forlig indebærer, og samtidig står vi over for at skulle tage de nye bygninger med det store akutcenter i brug. Derfor virker det helt uovervejet, at man fra regionens side er skredet til så drastisk en beslutning.”
Viborg Stifts Folkeblad, 10. september 2018.

Helle Balling Engelsen udtaler i samme anledning til JP Aarhus:
”Som følge af budgetforliget skal vi nu til at spare og omstrukturere, og det er ikke optimalt i den situation ikke at have en øverste ledelse, der kender hospitalerne ind og ud. Den midlertidige ledelse, man har sat ind, kan jo ikke sætte sig ind i det på en måned - det tager selvfølgelig tid,” siger hun.
Jyllands Posten, 11. september, 1. sektion, side 4

’Træd dog i karakter, Anders Kühnau’
Sygeplejerske Poul Engholm har under overskriften ’Sygehus-fratrædelser: Arbejder direktionen imod den politisk vedtagne sygehusstruktur?’ et debatindlæg i Viborg Stifts Folkeblad. Han skriver bl.a. følgende:

”Regionens begrundelse for at skille sig af med sygehusledelsen var bl.a., at der var uenighed om udviklingen af sundhedsvæsenet i regionen. Sygehusledelsen i Viborg arbejdede mig bekendt på at sikre Viborg Sygehus som et højt specialiseret akuthospital. Betyder uenigheden så, at regionens topdirektører, Ole Thomsen og Jacob Stengaard Madsen, arbejder i en anden retning? Altså imod den politisk vedtagne sygehusstruktur? Og man spørger også sig selv, hvilken rolle regionsformand Anders Kühnau spiller i det her? Han kan næppe have været uvidende om, hvad hans nærmeste undergivne foretog sig overfor Sygehus Viborg.

Men er han fuldt informeret? - eller er han nok engang blevet manipuleret af sin direktion?
Træd dog i karakter, Anders Kühnau, og skil dig af med Ole Thomsen og Jacob Stengaard Madsen, der nu flere gange gennem dårlig rådgivning har bragt dig i fedtefadet og fået dig til at fremstå som uvidende og inkompetent - og som en vindbøjtel, der mente snart det ene og så det andet.”
Viborg Stifts Folkeblad, 11. september 2018

5. september

Regionshospitalet Viborg skal spare mindre end ventet
Efter at regionsrådet i Midtjylland indgik et bredt forlig om budget 2019, stod det klart, at regionshospitalet i Viborg bliver ramt af besparelser. Men ikke så massive som tidligere udmeldt.
"Jeg synes, vi er sluppet nogenlunde hæderligt fra denne sparerunde," siger sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på Hospitalsenhed Midt, Helle Engelsen. til den vestjyske TV-station, TVMidtVest.
TV-indslag bragt hos TV2MtdtVest kl. 19.30

1. september

Seksualundervisningen lider
Det står usædvanligt skidt til med skolernes undervisning i sex, mener en gruppe forskere i en ny bog. Sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Lone Kjær Hein, er enig i, at der mangler seksuel dannelse.
"Det handler jo ikke bare om karakterer, det handler om, hvem der kommer ud i den anden ende. For mig at se er seksuel dannelse måden, vi agerer med og mod hinanden på. Måden, hvorpå man indleder og afslutter en relation til et andet menneske, hvor grænserne går osv. Hvis vi ikke diskuterer den viden og de holdninger, de har, vil vi stadig have en masse unge, som måske er homofobiske eller ikke tør sige, at de tænder på noget andet end de fleste. Og særligt hvis man bor i provinsen, ved vi, at det kan være svært," siger sundhedsplejersken, som var projektleder på kommunens indsats på området.
Læs mere i Jyllands-Posten, 1. sektion, side 6

August

31. august

Sygehus-ansatte råber vagt i gevær
Som sundhedsmedarbejdere ved Regionshospitalet Viborg har vi gennem de seneste år arbejdet struktureret og ansvarsbevidst, efter Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet. Vi har planlagt, tilrettelagt, gennemført og rehabiliteret borgere "På patientens præmisser". Det er faktisk blevet lidt et mantra for os - er udredningen, operationsforløbet, udskrivelsen, for at nævne nogle, "På patientens præmisser"? Vi har løbende justeret og forbedret os i både samarbejde med vores patienter og deres pårørende - og nytænkt patientforløbene for at gøre det bedst mulige for vores patienter.

Det er derfor mildest talt foruroligende, når vi nu bliver vidne til, at regionens målbillede, illustreret som en trekant med den sundhedsprofessionelle i toppen, falder fuldstændig fra hinanden. Vi oplever, at den dygtige medarbejder øverst i trekanten med hjertet på rette sted erstattes af en skrivebordspolitiker, der sidder ved sin pc, efterfulgt af teksten "På politikernes præmisser".
Læs  hele debatindlægget i Viborg Stifts Folkeblad forfattet af sygeplejespecialisterne Janne Laursen og Christina Riis fra Regionshospitalet i Viborg, Hospitalsenhed Midt.

30. august

Det er blevet tid til et godt otium
Ledende oversygeplejerske  Else Folmer går på pension efter mere end 45 år på samme arbejdsplads, Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. I 45 et halvt år har hun haft sygehuset som sin arbejdsplads, og det har været fantastiske år, fortæller hun. Nogen karriereplan havde hun ikke, da hun begyndte som sygeplejeelev, men det er blevet til mange forskellige spændende og udfordrende job -deraf flere med store ledelsesopgaver.
"Det har været en karriere præget af tilfældighedernes spil, hvor jeg undervejs er » blevet spurgt « og har sagt ja til nye jobmæssige udfordringer," forklarer hun.
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 22

24. august

Hjertepatient kritiserer regionen
En hjertepatient kritiserer Region Midtjylland for at gøre grin med borgerne, når hjerteundersøgelser flyttes til Skejby. Kritikken kommer i kølvandet på spareforslag fra regionen om at flytte undersøgelser fra hospitalerne i Viborg og Herning til Aarhus.
Flytningerne betyder nemlig besparelser, og det kommer til at gå ud over både medarbejdere og patienter.
"Jeg kan frygte, at det kommer til at gå ud over patientsikkerheden, fordi vi i forvejen løber stærkt," siger Jane Birkebæk, som er oversygeplejerske på afdelingen for hjertesygdomme, Regionshospitalet Vest.
"Når man løber så stærkt, så er der altid en fare for, at der er nogle ting, man ikke ser. En værdi man ikke får kigget efter, eller en måling, man ikke får lavet," uddyber hun.
Læs mere hos TV2 MidtVest

3., 7. og 8. august

Hospital med store temperaturudsving

Den varme sommer har resulteret i et ualmindelig varmt indeklima for patienter, sygeplejersker og øvrigt ansatte på Aarhus Universitetshospital, der arbejder på de etager, der skyder i vejret. På de nederste etager er problemet lige omvendt. Her sidder de ansatte i striktrøjer for at holde varmen. Supersygehuset i Aarhus er bygget uden aircondition, hvilket er hovedårsagen til, at hospitalet visse steder er overophedet.
"Vi synes, det er udfordrende, at patienter og personale skal udsættes for de konditioner indenfor, når vi bygger et 2020-byggeri, der burde være tidssvarende," fortæller FTR for sygeplejersker og radiografer på AUH, Jacob Gøtszche til TVAvisen.
Læs mere

7. august
Politisk praktik på akutafdeling
"Vi skal vælge, om vi ønsker udvidet velfærd eller skattelettelser. Socialdemokratiet ønsker bedre velfærd." Sådan lød hovedbudskabet fra Mogens Jensen (S), Hernings lokale folketingsmedlem og næstformand for Socialdemokratiet, da han i går gik i selvvalgt praktik på Regionshospitalet Hernings Akutafdeling, hvor han fulgte en række læger og sygeplejersker i deres arbejde.
Ledende overlæge Tommy Andersson er med under besøget sammen med ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk, da de akutte patienter vælter ind:
"Det kan virke voldsomt, hvis man ikke er vant til at arbejde med meget syge patienter. Men for os er det en helt almindelig dag på kommandocentralen, hvor vi koordinerer det flow af patienter, der skal tilses først," forklarer Mette Norup Frøjk.
Herning Folkeblad, 1. sektion, side 2

Man ser, hvor pisseuretfærdig livet i grunden kan være
Sygeplejerske Anni Fjord har tilbragt 17-18 år som udsendt til verdens brændpunkter for forskellige organisationer. Og selvom det nu har kostet hende jobbet i Danmark, fortryder hun ingenting.
"Jeg plejer at kunne få orlov, når jeg skal ud med en organisation. Men det kunne ikke lade sig gøre denne gang, selvom min chef gerne havde givet mig den. Men jeg ville afsted, så jeg valgte at sige op," forklarer hun med en rolig hverdagsstemme, som fortalte hun, at hun har husket at købe mælk til den kaffe, hun er ved at skænke op. (...)

Nogle oplevelser står meget klart, og det vil de nok altid gøre.
"Man ser, hvor pisseuretfærdigt livet i grunden kan være," siger Anni Fjord med et langsomt nik. Alligevel er hun klar til at tage afsted igen næste gang, der er brug for hende. Hvor det er, og hvornår det vil blive, ved hun ikke endnu.
Dagbladet Struer, 1. sektion 1, side 2 

3. august

Horsens når i mål og får halveret bæltefikseringer i psykiatrien
'Vi når i mål med at halvere brugen af bæltefikseringer inden udgangen af 2020.' Sådan lyder det med sikkerhed i stemmen fra afdelingssygeplejerske Lis Eriksen og overlæge Lars Knüth, som udgør ledelsen på det lukkede afsnit 02 på det psykiatriske hospital i Horsens. Målet er sat af regeringen.
"Det er vigtigt, at det er hele psykiatrien og skadestuen, der arbejder målrettet for at mindske tvang - ikke bare personalet på afsnit 02," pointerer afdelingssygeplejerske Lis Eriksen.
(...)
Det gælder om at ændre på en praksis, der har fungeret i mange år.
"At vi f. eks. venter med at hente bæltesengen og forsøger andre tiltag. Står den der, er den nem at bruge," lyder det fra Lars Knüth, som sammen med Lis Eriksen oplever et kæmpe engagement blandt personalet for at mindske tvang.
 

Juni

5. juni

Lokal sygeplejerske er ny formand
Dansk Sygeplejeråds kongres har valgt sygeplejerske Anne Bendix Andersen som ny formand for Sygeplejeetisk Råd. Anne Bendix Andersen, der er sygeplejerske og ph. d.-studerende ved Center for Forskning i Klinisk Sygepleje på Regionshospitalet Viborg, har været menigt medlem af Sygeplejeetisk Råd de seneste to år.
"Etik i sygeplejen handler blandt andet om at sikre patienten selvbestemmelse og at respektere patientens valg, værdier og livsmål. Og etiske dilemmaer kan for eksempel opstå, hvis patientens og sygeplejerskens værdier er forskellige. Eller hvis sygeplejerskens arbejdsvilkår ikke tillader hende at forholde sig individuelt til og at agere efter patientens behov," siger den nyvalgte formand.
Læs mere hos Viborg Nyt, 1. sektion, side 8

4. juni

Lægeflugt fra Risskov
Flere patienter og færre hænder er skyld i et utåleligt arbejdsmiljø, lyder det fra en af overlægerne. Oversygeplejerske Susanne Bissenbacher arbejder på, at manglen på læger ikke rammer patienterne.
"Men vi må også sige, at det er jo svært at få enderne til at nå sammen," siger hun til DR P4 Østjylland. På længere sigt skal der dog gøres noget ved arbejdspresset på afdelingen, erkender hun.
"Det er både noget med at øge mængden af læger, der kan hjælpe, men det er også noget med at sætte opgaverne ned, siger oversygeplejersken.
Læs mere hos stiften.dk, 4. juni 2018

Juli


26. juli

Her behandles de farligste patienter
En række drab i psykiatrien førte til, at man ved lov oprettede nye, særlige sengeafsnit. Et af disse ligger i Viborg, hvor 14 værelser står klar til at give de psykisk syge en timeout fra det liv, der kan synes så svært at håndtere. På arbejdspladsen arbejder sygeplejerske Jan Otkjær som afdelingssygeplejerske.
"Det er dejligt at være kommet i gang. Det er rart at kunne beskæftige personalet med noget fornuftigt, og det er også med til at holde på de ansatte. Det er klart, at med for meget tomgang, så begynder nogen at kigge efter noget andet at lave," siger Jan Otkjær.
"Og nu har vi så fire patienter. "Det er godt. Men det er ikke meget. Vi håber, at der snart kommer nogle flere," tilføjer han.
Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion, side 9

Maj

31. maj

Andre skal lære af fejl
"Vi lærer af vores fejl, for at det ikke skal ske for andre." Det kunne være sloganet for Hospitalsenheden Vests fokus på patientsikkerhed og på rapportering af små og store fejl i det daglige sygehusarbejde -også kaldet utilsigtede hændelser. Samtidig kunne det stå som overskrift for det inspirationsbesøg, som direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag var på i Regionhospitalet Herning (...)
Akutafdelingens ledende oversygeplejerske, Mette Norup Frøjk, sagde i samme forbindelse til Herning Folkeblad:
"Det, folk er ude efter, når de klager, er jo typisk, at vi lærer af det, så der ikke sker det samme for andre."
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 12

Bemærk! I foråret 2018 deltog mange midtjyske sygeplejersker i pressen ifm. OK18

- Læs nyheder


Februar

18. februar

Kronisk overbelægning og mange nyansatte udløser opnormering
To medicinske afsnit på Regionshospitalet i Horsens har oprustet bemandingen efter en lang, travl periode. Samtidig indføres nyt oplæringsforløb, der skal gøre afsnittene mere attraktive at arbejde i.  En opgørelse fra oktober 2016 til oktober 2017 viser, at der på to medicinske afsnit på Regionshospitalet Horsens - P7 og M2 - har været et meget højt gennemtræk af sygeplejersker. I løbet af året er tæt på hver fjerde sygeplejersker udskiftet. Samtidig har et travlt halvår med kronisk overbelægning på de medicinske afsnit medført forringet arbejdsmiljø. Sådan lyder det fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet i Horsens, Jeanet Larsen, som arbejder på medicinsk sengeafsnit 1 - bedre kendt som P7.
"I den lange, travle periode med overbelægning sidste vinter kunne man opleve, at den ene dag bare flød over i den anden. Nogle blev også ramt af stress," siger Jeanet Larsen om sygeplejerskerne, som på to medicinske afsnit oplever en stor gennemstrømning af sygeplejersker og en højere fraværsprocent end det samlede hus. Det betyder mange nye ansigter, der skal sættes ind i arbejdet.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 14. februar 2018, 1. sektion, side 2 og 3.

12. februar

Sundhedsvæsenets underbetalte tjenestefolk
Susan Gammelgaard, sygeplejerske og medlem af den midtjyske kredsbestyrelse, opfordrer i debatindlæg i Jyllands-Posten politikerne til at åbne øjnene for sygeplejerskers løn og vilkår.
Hvad er sygepleje? Vi ved, at nutidens sygepleje er kompleks, og at der stilles store krav til alle sygeplejersker rundt om i landet. Sygeplejen er under konstant udvikling. Jeg mærker tydeligt, hvordan flere og flere opgaver kommer til i mit daglige arbejde som sygeplejerske. Spændende opgaver, som vi overtager fra blandt andet lægerne, og som er med til at give mig et kompetenceløft. Men hvad med et lønløft? Kan det virkelig være rigtigt, at vi sygeplejersker skal blive ved med at overtage læge- og andre sundhedsfaglige opgaver og stille os tilfreds med, at det fremmer vores kompetencer?
Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten

Januar

29. januar

Ligeløn: Har politikerne mod til at skrive Danmarkshistorie?
Lønnen halter bagefter hos kvinder med mellemlange videregående uddannelser. I et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten opfordrer kredsnæstformand Maria Greve Svendsen politikerne til at rette op på den lønmæssige ubalance.
´Det er forunderligt, at størrelsen på lønposen hos store faggrupper i 2018 afgøres af gammel kulturhistorie. Men ikke desto mindre er det sådan, historien er. Den kan hjælpe os med at forstå, hvorfor vores samfund ser ud, som det gør.
Ved at se tilbage i historien kan vi f.eks. se, at det først var i perioden lige efter Anden Verdenskrig, at bopælspligten på sygehusene blev ophævet for sygeplejersker. Indtil da fik sygeplejerskerne stort set ingen løn udover kost og logi på sygehuset. Det var derfor en stor positiv forandring, da sygeplejerskerne begyndte at få lidt penge til et liv uden for sygehuset.
Historien viser også, at man ved tjenestemandsreformen i 1969 indplacerede pædagoger, lærere, sygeplejersker og politifolks løn i et lønhierarki, hvor de kvindedominerede fag kom til at ligge nederst. Dette ud fra den tese, at manden ansås for at være hovedforsørgeren i familien. På baggrund af en beslutning i Folketinget var det et forlig, som på det tidspunkt var tidssvarende.
Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten, 1. sektion, side 29.

26. januar

DSR til Skive Kommune: Vi har forslag til løsninger
Kreds Midtjylland mener, en åben sundhedsklinik og tilbud om sundhedssamtaler kan være vejen frem som et tilbud til borgere med gentagende sygefravær.
”I Dansk Sygeplejeråd mener vi, at tillidsforholdet mellem borgere og sygeplejersker er essentielt, og derfor skal sygeplejersker ikke udføre opgaver med efterfølgende sanktionsmuligheder.”
Sådan lyder det fra kredsformand Anja Laursen og Bente Alkærsig Rasmussen i en henvendelse til Skive Kommune, der også er bragt som læserbrev i Skive Folkeblad.
Bragt i Skive Folkeblad.

12. januar

Påbud medfører opnormering af sygeplejersker på Samsø
Tre ekstra sygeplejersker ansættes på Samsø, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed i maj 2017 uddelte et strakspåbud vedr. sygeplejefaglig dokumentation i kommunen. Hedvig Hauge, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Samsø, er glad for, at lokalpolitikerne nu har prioriteret flere hjemmesygeplejersker i kommunen.
"Den eneste løsning er, at vi er nogle flere hænder til at løfte opgaverne," fortæller Hedvig Hauge til P4 Østjylland. Hun fortæller ligeledes, at hjemmesygeplejerskene var meget påvirkede af påbuddet, men at det ikke kom helt bag på dem.
Indslag i P4 Østjylland kl. 7.30

8. januar

Stærkt fagligt fællesskab udløser pris
Kirurgisk sengeafdeling B6 på Regionshospitalet i Randers er kåret som årets kliniksted 2017 i Region Midtjylland af de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
"Jeg var faktisk imponeret fra dag ét, for man finder meget hurtigt ud af, at afsnittet tager de studerende alvorligt. Der er lavet en studie-unit med tilknyttede kliniske vejledere og andre, som gerne vil samarbejde med os studerende. Det har fungeret rigtig godt. Og så har personalet bare været utrolig imødekommende og skabt et trygt og godt læringsklima. Der er rum til at lære, og det giver én mod til både at tænke innovativt og til at turde stille "dumme" spørgsmål. Så det er et meget inspirerende sted at være studerende," fortæller Krista Riina-Maria Singh, der som studerende står bag nomineringen.
Omtalt i Århus Stiftstidende og på Region Midtjyllands hjemmeside

4. januar

Kredsformand Anja Laursen om Bent Hansen: Altid godt forberedt
I forbindelse med Bent Hansen stopper som regionsrådsformand, har Jysk Fynske Medier interviewet en række af Bent Hansens tidligere samarbejdspartnere. Herunder kredsformand for de midtjyske sygeplejersker, Anja Laursen, som bl.a. siger følgende om Bent Hansen:
"Jeg kunne sige rigtig mange rosende ting om ham. For eksempel, at han altid går med på en spøg. Da der tidligere i år var generalforsamling i Danske Regioner i Aarhus, var vi mødt op udenfor med to kondicykler. Vi ville gøre opmærksom på, at de årlige to procents produktivitetsstigninger var gået for vidt. Vi kaldte det for " stigning uden for kategori", og vi havde fået lavet en gul førertrøje og en bjergtrøje til Bent Hansen og Lars Løkke. Løkke ville ikke op på cyklen og blive fotograferet, men Bent sprang op lige med det samme. Han stortrives med den slags situationer, han er som en cirkushest i manegen. Men samtidig er han heller ikke typen, der maser sig forrest og stjæler rampelyset fra andre."
Er der slet ikke lidt malurt i bægeret?
"
Jo, som medarbejdere har vi da været både kede og sure over de talrige besparelser gennem årene. Det går der let følelser i, for vi holder jo af vores arbejdspladser og vores kolleger."
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 19.

2. januar

Hammel Neurocenter klar til fremtiden
TV2 Østjylland har talt med sygeplejersker fra Hammel Neurocenter, der nu ser fremad, efter at man i oktober 2017 måtte fyre 24 medarbejdere og gå fra fire til tre afsnit. Nu arbejdes der også fra politisk hånd på at styrke Neurocenteret. En af de ansatte sygeplejersker på Hammel Neurocenter, Marlene Ettrup, fortæller, at hun og hendes kolleger ser frem til, at moderniseringen og omstruktureringen af centret færdiggøres, så der bl.a. skabes mere plads.
"Vi glæder os til at få patienter i hænderne igen og arbejde videre, som vi altid har gjort," fortæller hun og fortsætter senere i indslaget:
"Vi kan noget unikt på dansk jord men også internationalt set, og vi skal fortsætte med at videreudvikle på det rehabiliterende område," siger Marlene Ettrup.
Også ledende oversygeplejerske Bente Dam optræder i nyhedsdækningen.
Nyhedsindslag bragt i TV2 Østjylland kl. 19.30.

Ældrepleje: Hvilken kvalitet ønsker Skive?
FTR for sygeplejerskerne i Skive Kommune, Birthe Abildgaard, samt kredsnæstformand Bente Rasmussen har forfattet et debatindlæg, der er bragt i Skive Folkeblad. Her advarer de bl.a. mod at ansætte ufaglært personale i Pleje og Omsorg i Skive Kommune. DSR foreslår derfor kommunen følgende indsatser for at bedre rekrutteringsproblemerne:
- Afsæt penge til ansættelse af sygeplejersker og tid til faglig forsvarlig sygepleje, så opgaver og ressourcer hænger sammen.
- Tilbyd fuldtidsstillinger i stedet for deltidsstillinger og hjælp til med rammer for en god introduktion og oplæring af nye ansatte.
- Tilbyd ansatte på ældreområdet et fagligt miljø med mulighed for refleksion og udvikling.
-Tilbyd ansatte på ældreområdet et fagligt miljø med mulighed for refleksion og udvikling.
Bragt i Skive Folkeblad 1. sektion, side 1.

2017

December

29. december

Sygeplejerskeuddannelsen åbner mange døre
33-årige Krista Riina-Maaria Singh har arbejdet som social-og sundhedsassistent i fem år. Men for knap et år siden startede hun på VIa sygeplejerskeuddannelsen i Randers, fordi hun gerne vil bygge oven på sin viden og få bredere adgang til job og videreuddannelse, og hun er glad for springet.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 16

28. december

Overlæge: Vi har stor fokus på sikkerheden
Tirsdag før jul blev en sygeplejerske ved Regionspsykiatrien i Randers overfaldet af en patient. Generelt arbejdes der løbende på at fjerne risikoen for den slags hændelser - blandt andet med systematiske risikovurderinger af samtlige patienter, fortæller overlæge Runa Sturlason. (...) Hos sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd , Kreds Midtjylland, kender næstformand Gert Petersen ikke detaljerne i sagen fra Randers, men siger, at arbejds miljøet og sikkerheden på ikke mindst psykiatriske afdelinger gennem de senere år generelt har været genstand for en del debat.
"Flere af vore tillidsrepræsentanter har udtrykt bekymring for, at bemandingen er for lille på mange afdelinger, ligesom de klager over generel mangel på lydhørhed blandt de politiske beslutningstagere," siger Gert Petersen.
Læs mere hos Randers Amtsavis, 1. sektion, side 9
Ligeledes bragt i Århus Stiftstidende

Skolesygeplejerske: Det her er altså ikke synd
Hvert femte barn/ung i Struer Kommune er enten overvægtig eller svært overvægtig.
"Det er et stort problem," forklarer Brita Fridberg, som er skolesygeplejerske i Struer Kommune. Først på året åbnede derfor en ny klinik for overvægtige børn og unge i Struer. Her kommer de børn og unge, som går på klinikken, til møder hos eksempelvis Brita Fridberg. Med sig har de deres forældre, og sammen får de lagt en plan og sørget for, at den bliver fulgt.
"Vi havde egentlig aftalt, at vi skulle starte med 20 børn i år og så 20 mere til næste år," fortæller skolesygeplejersken: "Allerede nu har vi 36 børn, hvoraf seks af dem står på venteliste."
Læs mere i Dagbladet Struer, 1. sektion, side 5

18., 19. og 20. december

#Sophieslønfest ruller i nyheder og på sociale medier
Debatten bølger efter centersygeplejerske Rikke Bæk Cramer, der arbejder i Skive Kommune, har delt sin lønseddel på Facebook. Kredsen bakker initiativet op og håber, at flere sygeplejersker og offentligt ansatte følger trop.
Læs nyheder fra DSR, Kreds Midtjylland, hvor der henvises til nyhedsdækningen af midtjyske sygeplejersker:
Nyhed den 19. december: #Sophieslønfest ruller i nyheder og på sociale medier
Nyhed den 20. december: Lønsedler vækker opsigt

9. december

Mathias vågnede op til blid musik
På Regionshospitalet Randers har to sygeplejersker fået skabt et børneafsnit af opvågningsafdelingen, hvor børn efter at have været i narkose kan vågne op i trygge rammer sammen med deres forældre. For blot få år siden ville en opvågnen have foregået i langt mere kolde kliniske omgivelser, men takket være en idé udtænkt, udviklet og realiseret af specialeansvarlig sygeplejerske Pia Larsen og afdelingssygeplejerske Lise Lund Elsberg kan det nu ske i langt mere behagelige rammer og under omstændigheder, som får såvel barnet som forældrene til at føle sig mere trygge ved situationen.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 2

19. december

Roskildesygen er under kontrol
Det voldsomme udbrud af roskildesyge, der siden torsdag har lukket en hel afdeling på Regionshospitalet Herning, er endelig kommet under kontrol.  I morges var der fem patienter tilbage i isolation på Medicinsk Afdeling, og to af dem stod til at blive sendt hjem i dag.
"Det er absolut en positiv udvikling, så vi forventer at kunne lukke op for nye patienter i eftermiddag," fastslog ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard kort før middag. (...)
Samtidig måtte ikke færre end 16 sygeplejersker på afdelingen bukke under for roskildesygen.
"Det er voldsomt," konstaterer Bodil Overgaard, der for at undgå en gentagelse har indskærpet, at personalet i dagligdagen skal tage de hygiejniske forholdsregler alvorligt. "-Når vi får nye patienter ind på afdelingen, er det tit noget med opkast, og så snart det er det, skal man egentlig have en mistanke; så skal alarmklokkerne ringe. Men det er udfordring, at vi ikke har enestuer nok," fastslår oversygeplejersken.
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 3

 

8. december

Sygeplejerske har nedbragt sygefravær med 79 procent
Midt i et sandt kaos af sygefraværsdage fandt Skive Kommune sidste år en løsning, som nedbragte fraværsprocenten med 79 procent på Sprogcenter Skive. Og nu kigger andre kommuner på modellen fra Skive. Sprogcenteret ansatte en sygeplejerske, som de sygemeldte skulle møde op hos, når de havde meldt sig syg. Sygeplejersken, der holder til i sundhedscentret, vil fra person til person så vurdere, om helbredet er så skidt, at personen ikke kan møde på sprogskolen eller et arbejde.
Læs mere i Skive Folkeblad, 1. sektion, side 3
Ligeledes omtalt hos TV MidtVest d. 8. december.

5. december

Personale: Der er mangler i nyt psykiatrisk center
Det psykiatriske center på Det Nye Universitetshospital Skejby har store indretningsmæssige mangler, fordi medarbejderne ikke er blevet taget tilstrækkeligt med på råd, mener flere personalegrupper. Afdelingssygeplejerske Una Burchhardt finder også mangler i dem fremtidige indretning.
"Vi arbejder meget med, at patienterne skal ud af deres stuer. Det er der, den vigtige del af miljøterapien foregår. Derfor skal der være mulighed for at komme ud og føle sig tryg. Miljøterapien foregår jo i samspil med andre, og det kan vi i nogenlunde grad her, hvor vi er," siger Una Burchhardt.
"Vores stuer er meget forældede, og sikkerheden er ikke i orden. Til gengæld har vi hyggelige nicher og små kroge, hvor man kan sætte sig med en-to-tre patienter ad gangen og gøre noget sammen. Det ser slet ikke ud, som om vi får de samme muligheder i Skejby," mener hun.
Læs mere i JP Aarhus

4. december

Gummihandske-juletræ storhitter på Facebook
Folk skal ikke snydes for julestemning, selv om de er indlagt på sygehuset her i december. Der er ikke afsat penge til køb af julepynt, men det fik to sygeplejersker til at tænke kreativt.
"Jeg og en kollega, Marie Brinch, besluttede at gøre noget ved den manglende julepynt. Selv om vi lever i en verden fyldt med besparelser, betyder det ikke, at patienterne skal snydes for hyggen," siger Lima Darvis, der har været ansat på afdelingen i et års tid.
"Vi har en kasse med penge fra pantflasker, som vi besluttede at købe pynt for, og så havde vi set, at andre havde lavet et juletræ af oppustede latexhandsker. Det gav os ideen til at gøre det samme."
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 3.2. december

Bente brænder for bedre uddannelse
En tragedie i familien fik Bente Alkærsig Rasmussen til at vælge at blive sygeplejerske. Hun blev hurtigt grebet af fagligt arbejde, der siden 2007 har været på fuld tid. Torsdag blev hun tilmed formand for FTF i Midtjylland.
"Jeg har hele tiden siddet med uddannelsesområdet. Det brænder jeg for. Det er væsentligt for mig at være med til at prøve at gøre en forskel," fortæller 55-årige Bente Alkærsig Rasmussen, Vinderup, der ervalgt til formand for den faglige hovedorganisation FTF Midtjylland. Den varetager de overordnede faglige interesser for både offentligt og privatansatte sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere, terapeuter med videre.
Læs mere i Dagbladet Holstebro 2. december, 1. sektion, side 7

November

30. november

Ny formand for FTF Midtjylland
Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, er valgt som formand for FTF i den midtjyske region.
”Jeg er virkelig glad for opbakningen til, at jeg nu overtager jobbet som formand for FTF i det midtjyske,” siger 55-årige Bente Alkærsig Rasmussen. Hun overtager formandsposten fra 30. november 2017.
”Der er rigtig mange politiske dagsordener i spil, som berører FTF-medlemmerne, og jeg ser frem til sammen med bestyrelsen og medlemsorganisationerne at være med til at sætte præg på, hvordan politikken bliver udformet.”
Omtalt i Dagbladet Holstebro, 1. december 2017.
Ligeledes omtalt i Dagbladet Stuer og Folkebladet Lemvig samt Fredericia Dagblad.

17. november

Politkere konfronteres med sygeplejerskes hverdag
Sygeplejerske og TR Malene Sørensen fra Kræftafdelingen i Herning fortæller i en særlig radioudsendelse på P4 Midt og Vest om de arbejdsmæssige konsekvenser, de massive besparelser har medført. Lyt til hende og til politikernes respons.
Radioudsendelsen blev sendt på P4 Midt&Vest

Midtjyske sygeplejersker blandt verdens bedste
Sygeplejestuderende Malene Lauritsen fra Herning og Michael Stadsbjerg fra Hjerm kom hjem fra Kina med en tredjeplads i bagagen fra International Nursing Skills Competition, der blev afholdt i Shanghai.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 17. november, 1. sektion, side 23.

16. november

'Besparelserne ligger som en dyne over hospitalet'
En tværfaglig personalegruppe har forfattet et åbent brev til Regionsrådet grundet de besparelser, hospitalet i Randers står over for. "Vores arbejdsmiljø er i høj grad og med rette påvirket af hele denne økonomiske situation," skriver de bl.a.
Debatindlægget er bragt på amtsavisen.dk

14. november

At løfte sygeplejefaglig kvalitet er en vigtig vej frem
Kredsformand Anja Laursen og Ander Kühnau (S), regionrådsmedlem og spidskandidat, understreger i et fælles debatindlæg vigtigheden af at bruge de sygeplejefaglige kompetencer bedst muligt.
Debatindlægget er bragt i Århus Stiftstidende og på stiften.dk

De har lukket en intensiv sengeplads i Silkeborg
'Vi har oplevet to gange før , at man prøvede at lukke vores intensiv afdeling i Silkeborg. Men vi kæmpede med læserbreve, demonstrationer og et borgermøde, hvor vi havde både lokalpolitikernes og borgernes opbakning, og vi overlevede. Vi er så stolte af vores fantastiske arbejdsplads som er en del af Danmarks bedste mindre hospital for 4. år i træk. Men nu har hospitalsledelsen i Viborg så besluttet at lukke en sengeplads på intensiv afdelingen i Silkeborg,' skriver intensivsygeplejerske Ulla Pia Munday bl.a. i et debatindlæg i Midtjyllands Avis.
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 27

13. november

Yngre mødre give mulighed for flere børn
Uanset alder skal kvinder gennem den samme mentale rejse, når de bliver gravide første gang, og alderen er slet ikke afgørende for, om man lykkes godt som mor, fastslår sundhedsplejerske Joan Skytte. Som sundhedsplejerske i Holstebro Kommune møder hun kvinder fra 20 til 40 år, når de kommende mødre kommer til fødselsforberedelse. Kvinderne er her sat sammen på tværs af alder.
"De kommer med meget forskellige livserfaringer, men faktisk er det den samme identitetsrejse, man skal igennem som kommende mor - uanset om man er 20 eller 40 år," siger Joan Skytte.
Bragt i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 4.

11. november

Heins nye platform
Sundhedsplejerske Lone Kjær Hein er blevet valgt ind i Dansk Sygepleje Råds kredsbestyrelse og håber med sin direkte stil at kunne slå et slag for folkesundheden. Holstebro-sundhedsplejersken er kendt for sit store engagement for seksuel sundhed for unge og er på landsplan formand for det faglige netværk for seksuel sundhed. Ved folkemødet på Bornholm var hun sammen med folk fra den faglige gruppe, og de inspirerede hende til at stille om som medlem af kredsbestyrelsen.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 7.

Oktober

1. oktober

Skærper indsatsen for demente
Støtte fra statslig pulje skal give mere viden og dygtigere medarbejdere på tværs af faggrupper i Skanderborg Kommune.
"Vi har i lang tid haftet stort ønske om at få et daghjem. Der er nogle pårørende, der har brug for aflastning. Og vi vil gerne satse lidt mere på den tidlige ende med kognitiv, fysisk og social træning. Man har dokumentation for, at den fysisk træning hjælper. Det betyder rigtigt meget for de her borgere, at de kan bevare deres funktioner på et rimeligt niveau," siger sygeplejerske og demenskoordinator i kommunen, Lisbeth Hyllegaard.
20 sygeplejersker og fire terapeuter fra ældreområdet skal på et særligt uddannelsesforløb hos VIA i Aarhus.
"Det er til dem, der er på gulvet og passer de demente til hverdag. Men alle får et løft, både ledere og grundmedarbejdere. Vi har ca. 1000 medarbejdere, der skal tage e-learning og deltage i supervisionssceancer. Men det store sats er på sygeplejerskerne, så de kan blive nøglepersoner i hverdagen," siger Lisbeth Hyllegaard.
Læs mere i Åarhus Stiftstidende, 1. sektion, side 14.

September

30. september

Alle 9. klasser i Horsens skal testes for astma
Horsens Kommune er den første til at undersøge lungefunktion hos alle i 9. klasse.
Sundhedsplejerske Renata Carlsen deltog i radioindslag fra P4 Østjylland 30/9

13. september

Flertal vil af med sparekrav
Et flertal af politikerne på Christiansborg melder sig klar til at afskaffe det produktivitetskrav, de offentlige sygehuse har været underlagt siden starten af 00'erne.
”Jeg vil være svært begejstret, hvis man har lyttet til personalet og regionerne om, at man er nødt til at fjerne 2%-effektiviseringskravet, men jeg vil gerne se, at der er flertal for det, før at jeg tror det,” siger Anja Laursen til TV MidtVest.
Se tv-indslag fra TV MidtVest d. 13. september 2017
Nyhed bragt i Ritzau

12. september

Sundhedsansatte ønsker stop for produktivitetskrav
De ansatte i regionerne gør nu fælles front mod det årlige sparekrav på to procent. Kredsformand Anja Laursen er også næstformand i Region Midtjyllands øverste samarbejdsudvalg og blev på den baggrund interviewet til TV MidtVest.

"Man har øget produktiviteten med 75 procent i perioden 2001 til 2015, og samtidig har man ansat 20 procent mere personale. Det betyder, at personalet er voldsomt presset, og det giver ikke  en bedre kvalitet for patienterne, som vi jo ellers ynder, at vi gerne vil have i Danmark. Så det er simpelthen så presset. Alt andet lige, så vil en to procents produktivitetsstigning medføre besparelser igen, og dermed øget pres på personalet og altså også patienterne," siger Anja Laursen, næstformand i Region Midtjyllands øverste samarbejdsudvalg og samtidig formand for de midtjyske sygeplejersker.
Læs nyhed og se tv-indslag fra TV MidtVest

2 %-kravet skader vores sundhedsvæsen
2 %-produktivitetskravet skader vores fælles sundhedsvæsen. Derfor siger vi, næstformændene i de fem regionale hovedsamarbejdsudvalg og dermed repræsentanter for ca. 135.000 regionalt ansatte, fra. Som ansatte kæmper vi for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og hvor patientens situation styrer forløbet. Vi glæder os over, at vores arbejdsgivere – regionerne – udfører forsøg med at afskaffe 2 %-kravet lokalt. Der er tegn på, at sundhedsvæsenet sagtens kan drives fagligt og økonomisk forsvarligt uden et 2 % -effektiviseringskrav. Men vi er bekymrede for, om de enkelte regioner bliver straffet økonomisk efterfølgende, selv hvis kvaliteten bevares, fordi antallet af ydelser falder. Der er kun én løsning, der tilgodeser udvikling i sundhedsvæsenet, patienternes behov og personalets faglighed: drop 2 %-kravet allerede i 2018.
Bragt som pressemeddelelse

8. og 9. september

Fyringer på Hammel Neurocenter i vente
Grundet et fald i henvisninger af patienter fra andre landsdele skal otte højtspecialiserede senge lukkes på Hammel Neurocenter. Lukningen medfører fyring af 40 ansatte. Og netop de ansatte er rystede over igen at stå foran besparelser.
- Læs mere i Aarhus Stiftstidende, 8. september 2017
- Læs nyhed fra TV2 Østjylland, 8. september 2017
- Læs artikel i Favrskov Posten: 'Hammel Neurocenter skal spare 28,5 millioner kroner,' 8. september 2017
- Læs artikel i Favrskov Posten: 'Hammel Neurocenter - 40 stillinger nedlægges,' 8. september 2017
- Læs debatindlæg i Midtjyllands Avis, 9. september 2017

7. og 9. september

Hvor udsatte er syge borgere i din kommune?
"’Risikobaserede tilsyn’ sætter fokus på konsekvenser for borgerne af pressede forhold i hjemmesygeplejen." Flere midtjyske medier bringer åbent brev fra FTR for sygeplejersker i midtjyske kommuner:
"Vi kan frygte, at som situationen er i den kommunale hjemmesygepleje i kommunerne bredt set, så vil flere påbud følge, hvis ikke der politisk og administrativt set gøres noget for at prioritere en bedre balance mellem krav og opgaver på den ene side og ressourcer og kompetencer på den anden side."
Det åbne brev er bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 7. september 2017, 1. Sektion, side 9 og i Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 9. september 2017, 1. sektion, side 20.

7. og 8. september

Flere årsager til stigning af klamydiasmittede
Unge i Struer og Holstebro er tæt på at have kedelig Danmarksrekord: De 15-29-årige ligger i top på liste over klamydiasmittede. Læs mere og se tv-indslag fra TV Midt/Vest, hvor sundhedsplejerske Lone Kjær Hein og sygeplejestuderende deltager. Hun peger på, at den store andel af unge der er testet positive kan skyldes det forhold, at de unge bliver tudet ørerne fulde om at gå til lægen, bl.a. i gymnasietiden.
"Jo flere der lader sig teste, jo flere tilfælde bliver der fundet, så de unge kommer i behandling og bliver sygdomsfri," siger Lone Kjær Hein.
Se tv-indslag i TV Midt/Vest d. 8. september 2017
Læs nyhed hos TV Midt/Vest d. 7. september
Læs nyhed fra Holstebro Kommune

August

25. og 26. august

Ny ledelsesstruktur på AUH
11 ledelsesstillinger nedlægges pr. 1. oktober på Aarhus Universitetshospital, hvilket vil kræve stor opbakning til de lokale ledelser, mener kredsformand Anja Laursen og FTR-suppleant på AUH, Jacob Gøtzsche.
"Det er en model, som stiller store krav til ledelsen. Både hospitals- og afdelingsledelsen. Derfor er vi bekymrede for om afdelingerne kan blive for store til eksempelvis én afdelingssygeplejerskestilling. Den nye ledelsesstruktur vil kræve stor understøttelse til den lokale ledelse," siger Jacob Gøtzsche, FTR suppleant for sygeplejersker og radiografer på AUH.
- Læs mere i JP Aarhus d. 26. august 2017
Nyhed også bragt med kredsformand Anja Laursen i P4 Østjylland, 25. august 2017

23. august

11 mio. kroner til patientstøtteenhed
Det kan både menneskeligt og økonomisk godt betale sig at gøre noget særligt for en lille gruppe af kronisk syge patienter, der gang på gang indlægges på sygehuset. Derfor er der udsigt til, at Herning per 1. januar 2018 får en såkaldt patientstøtteenhed, hvor en halv snes særlige patientstøttesygeplejersker skal afprøve et nyt koncept for personlig støtte over telefonen.
"Sygeplejerskerne skal gå ind og tilbyde patienterne støtte i at mestre deres egen tilværelse," forklarer sygeplejefaglig direktør Ida Götke fra Hospitalsenheden Vest.
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 10.

5. august

Sygeplejersker lærte lektie for livet
Tre sygeplejerskestuderende fra Via University College i Holstebro har været i praktik på sygehus i Tanzania - tæt ved Kilimanjaro.
"Det var egentlig en af vores studiekammerater, der ville derned, da hun havde en storebror, der arbejdede dernede som læge. Og det lød rigtigt spændende - også at se, hvordan de arbejder i udlandet kontra herhjemme. Så vi tog muligheden, da den var der, siger 24-årige Louise Hjorthus Kristensen.
Læs mere i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, sektion 1, side 6

Juli

19. juli

'Vi glæder os over patienternes fremskridt'
Skive Folkeblad har været på besøg i Skive Sundhedshus, hvor de bl.a. mødte sygeplejerske Ulla Burchardt, der arbejder som sygeplejerske på en af de to sengeafdelinger, der er tilbage på sundhedshuset i Skive. Begge som en del af neurorehabiliteringen. Den 44-årige sygeplejerske er glad for sit arbejde. Dels fordi der er et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor alle personale-grupper er med i genoptræningen af patienterne. Og dels fordi man på stedet faktisk får et forhold til patienterne, der ofte er indlagt i længere tid. På de fleste andre hospitalsafdelinger bliver folk udskrevet hurtigt, men når det handler om genoptræning er folk indlagt i flere uger, nogle gange i flere måneder.
"Derfor lærer vi også patienterne bedre at kende, vi glæder os også over deres fremskridt," siger hun.
Skive Folkeblad, sektion 1, side 8

Juni

9. og 12. juni

2025-plan: Et længere arbejdsliv?
"Regeringen rammer skævt med sit fokus på økonomisk bonus i 2025-plan," skriver formandsgruppen i DSR, Kreds Midtjylland i et debatindlæg, der er bragt i Århus Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad hhv. d. 9. og 12. juni 2017.

8. juni

2%-krav: "Nu begynder det at gøre ondt"
Afdelingssygeplejerske fra Regionshospitalet i Viborg fortæller til TV2 MidtVest, hvordan produktivitetskravet tærer på de ansatte.
Nyhed og nyhedsindslag bragt på TV2 MidtVest

7., 8. og 14. juni

2%-produktivitetskravet fastholdes i ny økonomiaftale
Danske Regioner har indgået aftale med regeringen om næste års budgetter. Kredsformand Anja Laursen er skuffet over aftalen, der vil ramme både ansatte og patienter negativt.
Nyhed bragt i Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad og Dagbladet Struer.
Nyhed også bragt hos P4 Østjylland og i avisen.dk samt gennem Ritzau


6. juni

2%-krav kvæler sundhedsvæsenet
Danske Regioner bør ikke indgå en ækonomiaftale med regeringen, medmindre kravet om 2%-produktivitetsforbedringer forsvinder. Det mener de fem kredsformænd i Dansk Sygeplejeråd.
Pressemeddelelser udsendt primo juni.


1. juni

Ældrepleje i (for) højt tempo
"Det er en foruroligende virkelighed i ældreplejen i Aarhus Kommune, der gennem længere tid har været debatteret i JP Aarhus med fokus på bl.a. manglende kontinuitet i behandlingen af ældre borgere og dermed et fald i kvaliteten af den ældrepleje, vi burde kunne bryste os af i et velfærdssamfund som det danske. Som hjemmesygeplejersker i Område Viby-Højbjerg er vores situation dagligt, at der kun er tid til det absolut mest nødvendige hos hr. eller fru Jensen. Vi er alle pressede til at prioritere, hvis fru Jensen har behov for mere end den afsatte tid, men det betyder omvendt, at vi skal vælge fra hos hr. Nielsen, hvis vi skal nå at besøge de borgere, der dagligt forventer vores sygepleje," skriver FTR Kirsten Blaabjerg Pedersen og hjemmesygeplejerske Mette Andersen i debatindlæg.
Bragt på hjemmesiden for JP Aarhus.

Maj

15. maj

Ældreplejen i Silkeborg går tilbage til pen og papir
A4-sider og pen er ofte inden for rækkevidde, når sygeplejerske Berit Møller Due er på arbejde. På den vis er hun altid klar til at notere eventuelle utilsigtede hændelser, hvilket et projekt i kommunen har sat fokus på. Projektet har været så stor en succes, at kommunen fastholder ordningen. Til TV-avisen siger Berit Møller Due om ordningen:
"Papiret ligger fremme hele tiden og er tilgængeligt, så det er let at skrive og sætte de krydser, der skal til."
Bragt i TV-Avisen kl. 18.30

11. maj

Tryghedshotel i norsk søgelys
Lemvig Kommunes akutfunktion kaldes 'Tryghedshotellet,' og her har en journalist fra 'Sykepleien' været forbi for at tale med ansatte og kommunens sundhedschef, Grete Bækgaard Thomsen.
"Vi er ikke et hotell, vi er heller ikke et mini-sykehus. Vi dekker området mellom avlastning og sykehusopphold. Noen kommer også til oss som et siste stopp i livet," forklarer helsesjef Grete Bækgaard Thomsen i Lemvig kommune.

10. maj

Sygeplejerske til politikere: "Hvad bilder I jer egentlig ind?"
Sygeplejerske Line Axelsen sender et opråb til de christianborgpolitikere, der har stemt for forslaget om at fastholde 2% produktivitetskravet i sundhedsvæsnet:
"Jeg ved ikke, hvor gode beslutninger, I træffer efter 12 timer uden mad og drikke? (Man kan forledes til at tro, at det er, hvad der skete i folketingssalen i går). Eller hvor opmærksomme I er, når I ikke har været på toilet i mere end 8 timer og virkelig skal tisse. Det samme gør sig gældende for os. Forskellen er så bare, at vi forsøger at redde andre menneskers liv. Så gør os nu den tjeneste at droppe 2% produktivitetskravet. Lad os passe vores job indenfor de rammer, der er nødvendige."
Læs mere hos avisen.dk

4. maj

Lige ved og næsten for sygeplejestuderende
Julia Melvej Andersen, Emma Dalsgaard Madsen og Michael Ahle Stadsbjerg var med i kampen om VIAs Innovationspris 2017, og de måtte lige akkurat se sig slået på målstregen af et projekt om Virtual Reality Rehabilitation. Til gengæld fik de en flot 2. plads i konkurrencen. Og det blev bl.a. markeret med champagne fra kredsen, som kredsformand Anja Laursen overbragte de tre studerende, der har været i praktik på Dialyseambulatoriet i Holstebro, hvorefter de fik en idé til nyudvikling - en forbedret fistelstopper.
Omtale i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 6.

Snus breder sig i sportens verden
Det er ganske normalt, at små poser, der indeholder snus, ligger langs sidelinjen på en fodboldbane - lige som det også er et kendt fænomen i håndboldverdenen. Sådan lyder meldingen fra Ulla Kirkegård Nielsen, sygeplejerske ved Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hun og kollegerne blev noget overraskede, da de i efteråret holdt temadage med budskabet "Tænk efter" rundt om i kommunens 7. klasser. Der blev blandt andet talt om rygning, og i den forbindelse kom også snus ind i billedet.
"Vi fornemmer, at omfanget er rigtig stort. Det, vi hører fra de unge mennesker, er, at de støder på snus, når de dyrker sport, og det foruroligede os," siger Ulla Kirkegård Nielsen.
Læs mere i Dagbladet Ringkøbing-Skjern
2. maj

Travlhed har konsekvenser
Effektivitetskravet på hospitalerne betyder, at sygeplejersker kun har tid til det allermest nødvendige, fortæller Katrine Lykke Larsen, sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på hospitalet i Herning, til P4 Midt og Vest.

April
 

28. april

Sparerunde på AUH: "Lidt af en mavepuster"
Medarbejderne har svært ved at få øje på, hvordan de skal være mere effektive til færre penge. FTR-suppleant på AUH, Vibeke Bak, er bange for, at det bl.a. kommer til at gå ud over patienterne. Få et overblik over spareplanens mediedækning.

27. april

AUH: Sparebølge skal rulle igen
Kredsformand Anja Laursen finder spareplanen dybt foruroligende. Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har annonceret en kommende sparerunde. I en pressemeddelelse gør ledelsen rede for de kommende besparelser, der skyldes forøgede udgifter i forbindelse med hospitalets nybyggeri. Problemerne skyldes især, at perioderne med dobbeltdrift af bygninger bliver længere end planlagt, og at nye elektroniske systemer og licenser er blevet dyrere. På længere sigt belastes økonomien af stigende udgifter til teknisk vedligehold og til driften af nye it-systemer. Hospitalsledelsen planlægger at gennemføre effektiviseringer startende med 70 mio. kr. i 2018, som stiger over tre år til op mod 220 mio. kr. fra 2020.
"Jeg stiller mig meget undrende overfor, at det, der skulle være besparende nybyggeri, allerede nu kan vise sig at være så fordyrende", siger kredsformand Anja Laursen.
"Regionen som bygherre er jo i sidste instans ansvarlig herfor, og jeg deler medarbejdernes frustrationer over igen, igen at skulle trækkes igennem en voldsom sparerunde."

16. april

Drop effektiviseringskravet
Sygeplejerske på akutafdelingen i Horsens opfordrer i et debatindlæg i Jyllands-Posten finansminister Kristian Jensen til at droppe sundhedsvæsenets effektiviseringskrav.
"I takt med besparelser falder patientsikkerheden. Jeg er ikke længere garanteret at kunne spise min madpakke eller komme på toilettet. Hvordan kan det så forventes, at jeg her kan passe mine patienter eller agere den altafgørende mur, der kan holde døden på afstand?"
Læs mere i Jyllands-Posten

7. april

Vi har brug for kompetenceløft
Hør sygeplejerske Diana Thielsen Kølvraa i DR P4 argumentere for uddannelse af sygeplejersker til at varetage komplekse borgerforløb.
"Der er i det nære sundhedsvæsen i dag tale om mange meget komplekse forløb blandt borgerne, og det kan vi som sygeplejersker sagtens imødekomme, men vi er pressede på kompetencer," siger Diana Thielsen Kølvraa. Hun peger på nødvendigheden af en toårig uddannelse - APN, Advanced Praticed Nursing, som en mulig løsning. 
Nyhedsindslag bragt i P4 Østjylland

Politikerne mærkede produktivitetskrav på egen krop
Læg ruten om for det regionale sundhedsvæsen, inden kæden hopper af, lød opfordringen fra sundhedsansatte i regionen til politikerne, der mødtes i Aarhus d. 6. april i anledning af Danske Regioners generalforsamling. Nyheder fra Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende:
'Politikere måtte op på den store klinge og smage deres egen medicin' (1. sektion, side 12)
'Lars Løkke kom ikke op på cyklen' (1. sektion, side 5)

6. april

Læg ruten om for det regionale sundhedsvæsen
"Ifølge sundhedsøkonomer skal medarbejderne i det regionale sundhedsvæsen i 2017 lave 32 pct. flere behandlinger inden for samme budget som i 2003. Men kan kvaliteten følge med?Grundlæggende er vi enige i, at flere borgere skal kunne tilbydes bedre og hurtigere behandling for pengene. Men produktivitetskravet har betydet, at udviklingen i høj grad er sket på bekostning af medarbejderne. Uden den nødvendige faglige udvikling og opkvalificering har den eneste måde at honorere produktivitetskravet på været at sætte arbejdstempoet voldsomt i vejret. Kæden er simpelthen ved at hoppe af," skriver formand for DRO og DSR, Kreds Midtjylland i JP Aarhus.
Bragt i JP Aarhus d. 6. april 2017


Marts


28. marts

Læger ansættes på plejecentre
Plejecentrene i Favrskov ansætter nu læger, der skal være faste sparringspartnere og rådgivere for bl.a. sygeplejersker.
"Det gør en stor forskel, at vi ikke skal fortælle hele historien om en borger forfra hver gang. Det giver en tryghed for både borgere og medarbejdere, at det er en fast læge, der er tilknyttet. Det vil i sidste ende give en endnu bedre pleje her på plejecentret," siger sygeplejerske Kirsten Laursen.
Læs mere i Århus Stiftstidende, 28. marts 2017,1. sektion, side 20

23. marts

Patienttilfredshed: Ros til personalet
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen fra Aarhus Universitetshospital tilskriver personalet meget af æren for, at patienter i en landsdækkende undersøgelse udviser tilfredshed med hospitalets behandling og pleje.
Bragt i JP Aarhus

22. marts

Mænd i sygeplejen viser vejen
Tre mandlige studerende vil have flere mænd på sygeplejerskeuddannelsen i Randers. De mener, at det vil gavne patienterne og miljøet på skolen. 
"Nogle gange tror jeg, at en mandlig patient godt kan have brug for at tale med en mandlig sygeplejerske. De har måske ikke altid brug for en kvinde, der viser en masse omsorg, men mere en mand, der blot fortæller, hvilken behandling de skal igennem, siger sygeplejerskestuderende Peter Jeppesen til TV 2 | ØSTJYLLAND."

Patienttilfredshed: Ros til personalet
"Det er flot af personalet, at vi er i stand til at fastholde de gode patientvurderinger. Jeg glæder mig især over, at patienternes store tilfredshed med kerneopgaverne behandling og pleje, men også at oplevelsen af personalets venlighed og imødekommenhed er helt i top," siger sygeplejefaglig direktør på AUH Inge Pia Christensen med henvisning til, at patienterne sættes kryds ved den højeste tilfredshed ved tre områder nemlig at; personalet er venligt og imødekommende, at patienterne er tilfredse med plejen og at den mundtlige information er forståelig.
Bragt i JP Aarhus

21. marts

Ny teknologi fastholder sygeplejerske på arbejdsmarkedet
Kombinationen af sclerose og et job som sundhedsplejerske kan være svær at få til at gå op, men en nyudviklet scooter har været med til at fastholde Trine Flørnæss på arbejdsmarkedet.
"Scooteren har både en mobilitet og en funktionalitet, som gør, at jeg på trods af min sclerose, stadig kan passe mit arbejde," siger Trine Flørnæss til Dagbladet Holstebro.

14. marts

Investér i fremtiden - brug sundhedsplejerskernes kompetencer
Er den fremskudte indsats i daginstitutioner og skoler via socialrådgivere den rigtige satsning, spørger kredsnæstformand Bente Rasmussen? Reaktionen kommer efter Struer Kommunes ønske om at opspore udsatte børn tidligere.
Debatindlæg af Bente Rasmussen bragt i Folkebladet Lemvig.

6. marts

Endnu et overfald på psykiatrisk hospital
Sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentant er i kontakt med de berørte sygeplejersker, der over de seneste par uger har været udsat for overfald på psykiatrisk hospital i Risskov.
Læs mere på dsr.dk/midtjylland samt i BT.

Februar

8. februar

Vi møder mennesket - ikke misbruget og sygdommen
Også på Regionshospitalet i Horsens er socialsygeplejersker ansat. Horsens Folkeblad har mødt de to sygeplejersker til et interview om deres daglige arbejde blandt socialt udsatte borgere.
"Vi skaber en oprigtig relation, hvor vi bruger os selv som redskab. Vi møder mennesket - ikke sygdommen eller misbruget. Uden at det skal lyde som en floskel, så bliver det mere en venskabelig snak. Vi går til fadet. Siger f. eks.: ´'Det er fan'me noget lort, hvordan hjælper vi dig?' Og så tør vi sætte ord på det, vi ser. Hvis en stofmisbruger afviser at være afhængig af stoffer, kan vi snakke om de mange stikmærker på kroppen. Det handler ikke om, hvor direkte man er. Det handler om måden, man spørger på, og det er vigtigt at møde folk med respekt. Omvendt fratager man muligheden for at hjælpe, hvis man ikke tør italesætte, det man ser," forklarer de to sygeplejersker.
Læs mere i Dagbladet Horsens, 2. sektion, side 6.

2.  februar

Sygeplejersker blandt de mest stressede offentligt ansatte

En ny undersøgelse fra FTF viser, at mange sygeplejersker ofte får uventede arbejdsopgaver, der forringer deres arbejdsmiljø. I undersøgelsen fra FTF, der er de offentligt ansattes hovedorganisation, svarer mere end 53 procent af de adspurgte sygeplejersker, at de får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under pres. Resultatet af undersøgelsen kommer ikke bag på Bente Rasmussen, der er kredsnæstformand i Midtjylland.
Hør nyhedsindslag fra P4 Midt og Vest kl. 12.30
Læs mere om undersøgelsen

Januar


22. januar

Tro og tvivl i sygeplejen
Sygeplejefaglig direktør fra Hospitalsenheden Vest, Ida Gøtke, er interviewet til indslagsrækken: "To om tro og tvivl" hos TV MidtVest. Her fortæller hun om egne betragtninger ift. tro og tvivl hos sig selv og på et hospital.
Se indslag fra TV MidtVest med Ida Götke

21. januar

Hvorfor skal jeg være utryg ved at sende min kæreste på arbejde?
Forholdene i psykiatrien er blevet så dårlige, at de ansatte frygter at gå på arbejde. For sygeplejerske Maja Nissen og hendes kæreste, Martin Frost, er aftenvagterne aldrig uden komplikationer. Ved 22.30-tiden sender han hende af sted på arbejde på hospitalets afsnit P2 med en formaning om, at hun skal passe på sig selv. Maja er sygeplejerske på afdelingen, hvor patienterne typisk er skizofrene, mange er misbrugere, og en stor del afsoner behandlingsdomme, som en belastet retspsykiatri ikke har plads til.
Læs mere hos politiken.dk

17. januar

Psykiatrisk sengeafdeling i Holstebro lukker
”Kredsen er til stede for at vejlede sygeplejerskerne i en vanskelig proces,” siger kredsnæstformand Hanne Holst Long. Den psykiatriske sengeafdeling på Regionshospitalet i Holstebro lukker 1. februar. Sengepladserne fordeles til afdelingerne i Herning og Viborg. Der forhandles i øjeblikket om sygeplejerskernes fremtidige placering og vilkår.
”Situationen og arbejdsmiljøet i psykiatrien i den vestlige del af Region Midtjylland har været under pres igennem længere tid ikke mindst på grund af udsigterne til en mulig lukning. Nu er beslutningen om at lukke sengeafdelingen en realitet, hvilket medfører mange komplikationerne for både ansatte, patienter og pårørende,” siger kredsnæstformand Hanne Holst Long, der er politisk ansvarlig for psykiatrien i Vest.

 

14. januar

Flere unge springer badet efter idræt over
"Det er et kæmpe problem, og det er størst blandt pigerne," siger sundhedsplejerske Lone Kjær Hein fra Holstebro Kommune.
"Jeg kender det jo også fra sundhedsplejen, hvor der er piger, der siger: " Jeg vil ikke vejes, fordi jeg er alt for tyk", og så sidder der en helt normalvægtig pige over for mig. De er så optagede af, hvordan medierne siger, at deres kroppe skal se ud, og i de photoshoppede reklamer ser de ikke, at kroppe er forskellige, og at der ikke er noget, der er hverken rigtigt eller forkert," siger Lone Kjær Hein.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, forside samt side 4-5.

13. og 14. januar

Kritik af ny sygeplejerskeuniform
Sygeplejerskerne i Region Midtjylland er meget utilfredse med deres nye uniformer. Bluserne sidder for tæt, og bukserne er gennemsigtige. På Regionshospitalet i Silkeborg mener sygeplejerskerne, at uniformerne sidder for tæt til kroppen, er for varm og er besværlige at arbejde i:
"Jeg har et problem med, at blusen sidder så stramt. Det sender et signal overfor mine patienter om, at jeg har for travlt, når jeg har de svedpletter under armene - uden nødvendigvis at have lavet særlig meget, fortæller Line Glanz," der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Silkeborg.
Læs mere hos TV-Midt/Vest samt indslag hos TV2 Østjylland og nyhed hos Skive Folkeblad d. 14. januar 2017.

12. januar

Tilfredshed med akutmodtagelse i Vest
Patienter på akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt Akutklinikken i Ringkøbing er blandt de mest tilfredse i landet. Det viser en ny undersøgelse, der dog også viser, hvor indsatsen kan forbedres. En ny undersøgelse viser, at akutmodtagelserne i Region Vest har de mest tilfredse patienter i landet, når man ser på den samlede tilfredshed med besøget. Det glæder afdelingssygeplejersken på Akutmodtagelsen i Holstebro.
"Det er vi rigtig godt tilfredse med," siger Bente Graugaard Sørensen.
Læs mere i Dagbladet Holstebro

11. januar

Ansatte undlader ofte at indberette fejl
Ifølge personalet på Aarhus Universitetshospital er travlhed skyld i, at ikke alle utilsigtede hændelser registreres. Indrapportering af UTH’er (utilsigtede hændelser), som enten har skadet eller kunnet skade en patient, er lovpligtigt, men personalet på AUH udskyder på grund af arbejdspresset flere UTH-registreringer mange gange dagligt, konstaterer de ansatte.
"Problemet er velkendt på mange afdelinger. De alvorligste utilsigtede hændelser skal nok blive indberettet, men de øvrige bliver prioriteret fra. Skal jeg hjælpe hr. Hansen, eller skal jeg sætte mig ned og registrere en utilsigtet hændelse? Så vælger man hr. Hansen," siger Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentantsuppleant for Dansk Sygeplejeråd på AUH.
Læs mere i JP Aarhus, forside samt side 3

2016

December

30. december

Efter screening: Hver 10. elev i 9. klasse opfordret til lungetjek
Horsens Kommune har screenet en hel klasseårgangs lunger. Selve testen udføres af sundhedsplejersker, og går i praksis ud på at puste i et rør, som er koblet til en maskine. En hurtig og smertefri test. Var pustet ikke så godt som ventet i forhold til vægt og alder, eller bonnede eleven ud i et spørgeskema, så blev de opfordret til at kontakte deres læge for en grundigere undersøgelse. Ledens sundhedsplejerske i Horsens Kommune, Renata Sloth Carlsen, fortæller, at målet med screeningen er, at få fat på elever, der har astma uden at vide det, eller har astma som ikke er behandlet godt nok.
"Opdages astmaen, og man kommer i behandling, kan man også sikre, at eleverne kan have en dagligdag som andre - uden at være begrænset af astmaen."
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 4.

28. december

Efter nye påbud: Vi kan ikke nå mere i det daglige"
Nye påbud fra Arbejdstilsynet afslører, at arbejdspresset fortsat er for højt i sundhedsvæsenet. Tillidsrepræsentant fra Aarhus Universitetshospital, Anne Nannerup, er interviewet om arbejdsforholdene til TV2. Hun fortæller til TV2, at arbejdspresset er et generelt problem. Hun vurderer, at de påbud, der er givet til den mave-tarmkirurgiske afdeling, lige så godt kunne være givet på andre afdelinger. Hun ønsker sig flere hænder til at løse opgaverne samt fortsat fokus på de ansattes arbejdsmiljø - særligt fra de øverstansvarlige politikere.
"Vi kan ikke nå mere - i hvert fald ikke hvis vi skal følge behandlingsgarantien og fortsat være så effektive," fortæller hun bl.a. i nyhedsindslaget.

21. december

Psykiatri: Den brændende platform er brændt ud
"Der er behov for, at regering og Folketing tager ansvar for, at man kan leve op til arbejdsmiljølovgivningen i stedet for at sparke ansvaret ned til regionsråd og ledelser på hospitaler og i behandlingspsykiatrien. For det eneste regionsråd og ledelser kan gøre er at sparke ansvaret for en uholdbar situation nedad til personalet. Der er ikke behov for spark fra regering og Folketing men ansvarlige handlinger – NU!," skriver kredsnæstformand Gert Petersen bl.a. i et debatindlæg.
Læs debatindlægget i Århus Stiftstidende, 1. sektion, side 12.

10.000kr til sygeplejestuderende
Når kalenderen viser februar, siger 25-årige Anchali Mathyalakan på gensyn til sit liv som studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og rejser på praktikophold i England. Her skal hun være praktikant på University of Brighton i England som led i sin uddannelse. Med sig i bagagen har hun et legat fra Nordeafonden på 10.000 kroner. 
Hun glæder sig enormt til de faglige muligheder, der venter.
"Først og fremmest er jeg nysgerrig på, hvilke forskelle og ligheder der er i det danske og engelske sundhedssystem," fortæller hun og fortsætter: "Jeg glæder mig til at se sygeplejen i et andet perspektiv, og jeg tror, det kan være med til at udvikle mig personligt og fagligt."
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 4.

20. december

Psykiatri: Sygeplejerske har sagt op
Efter at have bevidnet endnu en voldelig episode på det psykiatriske hospital i Risskov, har sygeplejerske Lene Dalsgaard valgt at sige sit job op. Hun var vidne til, at en af patienterne blev vred og udadreagerende, samtidig med at han truede personalet og de andre patienter, hvilket blev dråben, der fik bægeret til at flyde over for sygeplejersken.
Hør mere på P4 Østjylland kl. 8.30.

19. december

Midtjysk hospicechef er udpeget til Etisk Råd
Sygeplejerske og hospicechef Herdis Hansen fra Anker Fjord Hospice indtræder ved årsskiftet som nyt medlem af Etisk Råd. Herdis Hansen er udpeget af miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). De to kender hinanden særdeles godt, da Esben Lunde Larsen var formand for Anker Fjord Hospice frem til sin udnævnelse til uddannelses-og forskningsminister i september 2015.
"Jeg har primært udpeget Herdis Hansen grundet hendes mange års erfaring som sygeplejerske og som leder af et hospice, hvor man i sagens natur forholder sig til mange etiske problemstillinger. Sekundært har jeg udpeget hende, fordi det er vigtigt, at der lyder etiske stemmer fra hele landet i Det Etiske Råd," siger Esben Lunde Larsen.
Læs mere i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 1. sektion, side 6.

Fortsat højt specialiseret lægehjælp til udsatte børn
Kate Runge skrev 12/12, at hun har 'hørt, at man af sparehensyn vil fjerne Center for Børn udsat for Overgreb (CBO)'. Hun konkluderer, at 'dermed fjernes den højt specialiserede funktion, som omfatter undersøgelser af børn udsat for overgreb, i samarbejde med Institut for Retsmedicin'.
Vi forstår bekymringerne, og vi synes bestemt heller ikke, det er uproblematisk at omlægge funktionen, men som så mange andre hospitalsafdelinger er vi i en situation, hvor vi vedvarende skal omfordele og prioritere for at få pengene til at slå til, og vi mener, vi har valgt den mindst indgribende løsning," skriver bl.a. oversygeplejerske Marie Rosbjerg i et debatindlæg i JP Aarhus.

18. og 19. december 2016

Psykiatri: Stigning i vold og trusler over for ansatte i Aarhus
Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykiatrisk Selskab advarer mod et udpint arbejdsmiljø i psykiatrien flere steder i landet. Sygeplejersker, læger, psykologer og social- og sundhedsassistenter sendte den 12. december et åbent brev til regionsformand Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland og gjorde opmærksom på forholdene på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Men problemerne er langt mere omfattende, end opråbet fra Risskov dokumenterer. Fællestillidsmand og sygeplejerske Henrik Ørskov Larsen fra AUH Risskov konstaterer, at pressede normeringer er et generelt problem i psykiatrien i Region Midtjylland.
Læs mere

10. december

Stop uddannelsesmassakren - det går ud over patienterne
"Kære regering. Der er kun én vej til at undgå denne deroute, og det er at droppe besparelserne på uddannelserne," skriver bl.a. kredsformand Anja Laursen, der er medunderskriver på et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten.
"Det ser skidt ud for kvaliteten af den pleje og behandling, patienter vil få i fremtiden. For det bliver patienterne, der om nogen vil kunne mærke konsekvenserne, når regeringen nu vil gennemføre endnu flere besparelser på sygeplejerskeuddannelsen og professionshøjskolerne i det hele taget. Det er blandt andet ældre og medicinske patienter, der kommer til at mærke det. En stor andel af sygeplejerskerne på netop de medicinske og geriatriske afdelinger er nyuddannede, og der stilles høje krav og forventninger til dem fra første dag."
- Læs hele debatindlægget i JyllandsPosten

14. og 15. december

Pris modtaget med blandede følelser
I Silkeborg og Aarhus ligger nogle af Danmarks bedste hospitaler. Prisen modtages dog med undren i Aarhus grundet de massive besparelser og pressede arbejdsvilkår, de ansatte arbejder under.
Læs mere
- Se nyhedsindslag fra TV2 Østjylland d. 15. december 2016, hvor også formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), svarer på kritikken.
- Se nyhedsindslag fra TV2 Østjylland d. 14. december 2016, hvor bl. a. sygeplejerske og fællestillidsrepræsentantsuppleant på AUH, Vibeke Bak, udtaler sig om de 32 påbud, som hospitalet har modtaget fra Arbejdstilsynet grundet de ansattes dårlige arbejdsmillø.

15. december

Psykiatrisk hospital i Risskov sender nødråb til Bent Hansen
Alle tillidsmandsgrupper på Psykiatrisk Hospital i Risskov har skrevet under på et åbent brev til regionsrådsformand Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland. Heri kritiserer de forholdene på det psykiatriske hospital.
"Vi oplever os generelt så udfordret af rammerne, at vi ikke kan stå inde for at yde tilstrækkelig kvalitet i udførelsen af vores kerneopgave, at behandle psykisk syge, hvilket medfører et tab af mening og går ud over såvel det faglige som det sikkerhedsmæssige miljø på hospitalet," står der blandt andet i brevet.
Læs mere i Århus Stiftstidende, 1. sektion, side 8.

14. december

Dårligt arbejdsmiljø udløser 32 påbud
Arbejdstilsynet har fundet problemer med bl.a. sundhedspersonalets arbejdsmængde og tidspres. Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), erkender, at der er en stresset virkelighed på mange hospitalsafdelinger.
- Læs artiklen fra JP Aarhus: Dårligt arbejdsmiljø på AUH resulterer i 32 påbud, 14. december 2016.
- Læs artiklen fra JP Aarhus: Det store arbejdspres betyder, at der sker fejl i behandlingen af patienter, 14. december 2016.

12. december

Prioriterer politikerne pengene rigtigt på ældreområdet?
"Det er afgørende for patientsikkerheden og plejen, at de nødvendige kompetencer og normeringer er tilstede", skriver kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen om sygeplejerskenormeringen på akutpladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Læs mere i Dagbladet Ringkøbing Skjern, 12. december 2016, 1. sektion, side 17.
-
Læs desuden artiklen: 'For få på vagt ved syge ældre på plejehjem', Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 12. december 2016.

4. december

Psykologhjælp spares væk på børneafdeling
"Vi er blevet pålagt en kæmpestor besparelse, som er vores opgave at løse. Så vi har set på, hvad der er mindst indgribende og sikrer børn og unge bedst i fremtiden," forklarer oversygeplejerske Marie Rosbjerg, der som en del af afdelingsledelsen på børneafdelingen på AUH har været med til at tage beslutningen om at spare psykologerne væk.
"Vi har effektiviseret afdelingen helt ind til benet og nu er situationen, at alternativet til at spare psykologerne er at spare enten en overlæge mere eller sygeplejersker. Og det kan vi ikke og samtidig løse den opgave, vi er sat til at løse," forklarer Marie Rosbjerg til Århus Stiftstidende.
Læs mere i Århus Stiftstidende

2. december

"Størst mulig værdighed", jeg kunne ikke mere!
Jeg har virkelig behov for at ytre mig - specielt efter jeg har set TV2-indslaget fra plejecentret Skovvænget i Bjerringbro, hvor formanden for Viborg Kommunes ældre- og sundhedsudvalg, Mette Nielsen, blandt andre blev interviewet. Jeg har selv arbejdet i Viborg Kommune på et af plejecentrene, og jeg kan tydeligt genkende de problematikker, der belyses.
Læs debatindlæg af sygeplejerske Lene Andersen i Viborg Stifts Folkeblad

1. december

Personale påvirket af propfyldte afdelinger
Pres på regionens psykiatriske sengeafdelinger betyder, at både patienter og personale oplever ekstra pres for at få tingene til at hænge sammen og pladserne til at slå til.
"Det er ikke nogen ny problematik, at belægningen på de psykiatriske afdelinger er høj - og nogle gange for høj. Men det er et problem, at den bliver ved med at være det." Sådan forklarer Jan Otkjær, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på psykiatri og social i den vestlige del af regionen.
Læs mere i Dagbladet Holstebro-Struer d. 1. december 2016, side 4-5.

November

30. november

Regeringen må tage ansvar
"Vi er nu et sted, hvor det må være en regeringsopgave helt konkret at fortælle hvilke ydelser, der ikke skal leveres, for hver gang et nyt tiltag skal gennemføres", skriver anæstesisygeplejerske Anne Boddum bl.a. i et debatindlæg i Politiken. Efter at have oplevet endnu en kollega blive sygemeldt med stress, satte Anne Boddum, anæstesisygeplejerske fra Hospitalsenheden Horsens - og bestyrelsesmedlem i Kreds Midtjylland - sig bag tasterne.
"Jeg vil ikke se endnu en kollega gå ned," slutter hun debatindlægget, der er bragt i Politiken.


19. november

Situationen kræver handling - hurtigt!
Aarhus Universitetshospitals sygeplejersker advarer mod besparelser i åbent brev til Regionsrådets politikere.
Uddrag af det åbne brev:
"
Vi er, i alle afsnit, vores ansvar meget bevidst i vores daglige arbejde med pleje og behandlingen af den enkelte patient, men både vilkår og rammerne ændres hurtigere, end vi kan nå at følge trop. Besparelserne og den forventede merproduktion kommer for tiden i en lind strøm og udløser en ond cirkel, som giver yderligere dårligt arbejdsmiljø og et endnu mere presset personale. Besparelserne og mængden af merproduktion medfører yderligere fald i normeringer forstået på den måde, at opgavemængden ikke passer til normeringen, og dette truer kvaliteten af sygeplejen og behandlingen, idet der allerede er sparet maksimalt på f.eks. budgettet for ernæring, utensiler, sterilvarer ect."

Læs desuden følgende artikler fra JP Aarhus:

16. november

Troværdighed i top
Ny analyse udnævner igen sygeplejersker som den mest troværdige faggruppe. Kredsnæstformand Bente Rasmussen udtaler til P4 Midt&Vest, at hun håber, undersøgelsen får positiv afsmitning på sygeplejerskers lønseddel.
"Jeg håber, at vi kan bruge undersøgelsen til at løfte vores lønniveau," siger Bente Rasmussen bl.a. i nyhedsindslaget.

9. november

Sygeplejersker hos kriseramt virksomhed har fået løn
Efter manglende udbetaling har medarbejdere hos Hjemmeplejen Limfjord fået udbetalt løn for oktober. Dermed har virksomheden afværget en mulig konkurs, da bl.a. Dansk Sygeplejeråd varslede konkursbegæring af det private hjemmeplejefirma. For sygeplejersker hos Hjemmeplejen Limfjord var den gal allerede i sommer. Det fremgik af deres lønsedler, at de havde fået indbetalt deres pensionsbidrag. Men de opdagede, at deres arbejdergiver ikke havde indbetalt pensionspenge til deres pensionskasse.
"Efter vi gik ind i det, fik vores medlemmer deres pension," oplyser Bente Rasmussen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.
Læs mere i Skive Folkeblad, 9. november, forsiden samt side 4.

Oktober

31. oktober

Sygeplejestuderende får forskningslegat
23-årige Mette Kvistgaard Christensen, som i øjeblikket er i praktik på Regionshospitalet Herning, har fået tildelt 77.800 kroner af Region Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfond. Mette arbejder på et projekt, der handler om kræftpatienter og opsporing af dem, der er i højrisiko for at udvikle psykiske lidelser som for eksempel angst og depression. Der forskes i, hvorvidt der kan være en genetisk sammenhæng mellem kræft og psykiske følgesygdomme.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 21.

8. oktober

Medicinpriser æder os op indefra
"Jeg er glad for og stolt over at være en lille brik i det kæmpestore puslespil, der skal få den enkelte patient godt igennem et sygdomsforløb eller få afsluttet et liv værdigt. Jeg bliver dog mere og mere træt, mat og indimellem modløs over alle de besparelser og omlægninger, som igen og igen ruller ind over os," skriver intensivsygeplejerske Susanne Irene Diener fra Aarhus Universitetshospital i Aarhus Stiftstidende.
Læs debatindlæg i Århus Stiftstidende

5. oktober

Udlændinge vil lære sygepleje i Viborg
Som den eneste sygeplejerskeuddannelse i regionen tilbyder VIA i Viborg undervisning på engelsk, hvilket tiltrækker studerende fra en stor del af verden.
"Man ser, at tingene kan gøres på en anden måde end hjemme, og det gør de studerende nytænkende og omstillingsparate, og det er populært, når de er færdige med deres uddannelse," fortæller Kirsten Haugaard, der er international koordinator på VIA sygeplejerskeuddannelsen i Viborg.
Se tv-indslag fra TV Midtvest, hvor du også kan høre to studerendes holdninger til sygeplejeuddannelsen i Danmark

Mødre gav ris og ros til familietiltag i sundhedsplejen
Mødre mødtes med sundhedsplejen for at snakke om  tilbuddet 'familieiværksætterne,' som blev indført for to år siden for førstegangsforældre. Projektet har erstattet de traditionelle mødregrupper. Foreningen "Mødre på barsel i Horsens" havde taget initiativ til mødet, bl. a. fordi flere gennem foreningen har efterspurgt mødregrupper, som ikke længere bliver dannet gennem kommunen. Og der er sket store ændringer, medgav Renata Sloth Carlsen, ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune, og Susanne Kern, sundhedsplejerske og projektleder på familieiværksætterne.
"I forhold til, hvordan tilbuddet tidligere har været, er familie-iværksætterne en stor forandring. Grupperne er sat sammen efter, hvornår mødrene har termin, og målet er at vise de forskellige måder, der er at være menneske og familie på. Det er gennem forskellighederne, vi bliver klogere," indledte Susanne Kern debatten.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 12

2. oktober

Hospital sparer nytårsgave til medarbejdere
Aarhus Universitetshospital har ikke længere råd til nytårsgave til medarbejderne på job på årets sidste dag.
"For de medarbejdere, som er på job, mens andre kan blive hjemme hos familien, har gaven stor værdi. Men hospitalsledelsen er nu ude i alle kroge for at finde besparelser, så afskaffelsen af nytårsgaven er et udtryk for, at der simpelthen ikke er mere at tage af," siger fællestillidsrepræsentantsuppleant Jacob Gøtzsche, Dansk Sygeplejeråd, AUH.
Læs mere i JP Aarhus, side 2

2. oktober

Ammeambulatorium skal hjælpe familier
Sundhedsplejen i Viborg åbner nu en ambulant ammehjælp, hvor to ammespecialiserede sundhedsplejersker skal vejlede familier. Der er kommet flere ammeproblemer, efter at familierne er blevet sendt hurtigere hjem fra sygehusene, beretter sundhedsplejerske Ingrid Østrup, ansvarlig for ammeambulatoriet. Hun påpeger, at familier tidligere måske var godt i gang med amningen fra sygehuset af. Efterspørgslen er stor, viser erfaringer fra et lignende tilbud ved Skejby Sygehus.
Indslag hos P4 Midt og Vest

1. oktober

En historie der rammer lige i hjertet
Lukas blev født med tre huller i hjertet, og han startede sit spæde liv med at kæmpe for at beholde det. Det lykkedes, og i dag glæder forældrene sig over en rask to-årig dreng, der lever uden mén. Fødslen gik normalt, men det viste sig hurtigt, at den nyfødte ikke trivedes rigtigt. For eksempel spiste han meget lidt. En dag var sundhedsplejerske Ellen Wichmann på besøg.
"Mens hun var her, fik mit otte uger gamle barn pludselig små blodsprængninger i ansigtet. Sundhedsplejersken mente derfor, vi straks skulle søge læge," fortæller Trine Jensen til Dagbladet Holstebro og roser sundhedsplejersken for sit arbejde.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, 1. sektion, side 28

September

21. september

Socialsygeplejersker er i gang på sygehuset
Susanne Voss Kjærsulf og Signe Koba Larsen er blevet ansat som socialsygeplejersker på Regionshospitalet Horsens. Deres opgave bliver at hjælpe udsatte borgere, så de får den rette behandling i sundhedsvæsenet. De to nye stillinger er oprettet på baggrund af en finanslovsbevilling.
Horsens Folkeblad, 1. Sektion, side 6.

20. september

Grib muligheden - investér i borgernes sundhed nu
"Kommunerne arbejder lige nu hårdt på at få budgetterne for 2017 på plads. Der er igen i år rigeligt med udfordringer for kommunalpolitikerne. Men budgetarbejdet giver også mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i de medarbejdere og nye løsninger, der skal sikre borgernes sundhed og velfærd i de kommende år," skriver kredsformand Anja Laursen på vegne af formandsgruppen i DSR, Kreds Midtjylland i et debatindlæg bragt i JP Aarhus.
Bragt i JP Aarhus, side 9

9. september

Katastrofal og kritisabel kommende sparerunde
En sparebølge skyller igen ind over Aarhus Universitetshospital. Charlotte Thaarup, der er FTR for bl.a. sygeplejerskerne på hospitalet, kalder sparerunden katastrofal og kritisabel.
Af et annonceret sparemål på 75 millioner kroner skal 54,3 millioner kroner hentes i generelle besparelser på hele hospitalet (....) På et ekstraordinært møde torsdag morgen fik hospitalets HovedMEDudvalg (HMU) en orientering om situationen, og HMU drøftede hospitalsledelsens forslag til overordnet fordeling af besparelserne.
"Det er katastrofalt og dybt kritisabelt, at vi skal spare nu igen, hvor vi endnu ikke har landet den seneste sparerunde. Afdelingerne har store problemer med arbejdstidsplanlægning, og personalets arbejdstid og familieliv hænger ikke sammen," siger Charlotte Thaarup, som er næstformand i HMU og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i en intern meddelelse til hospitalets personale.
Læs mere i JP Aarhus, 9. september 2016, side 4 og hos JP

8. september

Stigning i vold og trusler
Vold og trusler er blevet en del af arbejdet for ansatte på det psykiatriske hospital i Risskov nær Aarhus. En anonym sygeplejerske står frem med sin historie i TV2 Østjylland, hvor også en arbejdsmiljørepræsentant fortæller om udviklingen i psykiatrien.
"Jeg har været ansat i psykiatrien i 14 år, og som jeg ser det, så er psykiatrien på nuværende tidspunkt presset til det yderste, siger arbejdsmiljørepræsentant på det psykiatriske hospital i Risskov," Didde, der ikke ønsker sit efternavn nævnt, i et nyhedsindslag fra TV2 Østjylland.
Se indslag fra TV2 Østjylland fra d. 8. september 2016

August

24. august

Kulturelle forskelle er en udfordring
Sygeplejersker mangler viden og erfaring om den voksende patientgruppe med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller midtjysk sygeplejerske til P4 Midt&Vest. Randi Bligaard, der er sygeplejerske og koordinator på hospitalet i Holstebro, efterlyser, at der bliver uddannet konsulenter, der kan hjælpe kollegaerne. For lige nu er sygeplejerskerne ikke rustet godt nok til at håndtere sprog- og kulturproblemerne, mener hun.  Sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Ida Götke, er enig i, at der skal ske noget. Hun vil gerne være med til at kigge på mere uddannelse til sit personale.
"Ét er, at det skal ind i grunduddannelserne, men der skal også sættes fokus på det i efteruddannelse," siger hun.


Budgetforlig 2017: Politikerne mangler mod
På vegne af de ansatte kommenterer Anja Laursen som næstformand i RMU og som kredsformand for de midtjyske sygeplejersker Region Midtjyllands netop vedtagne budgetforlig i flere medier. Her efterspørger hun bl.a. politisk mod til at investere i arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Mandag den 22. august 2016 blev der indgået budgetforlig om Region Midtjyllands Budget 2017. Der skal spares i alt 223,8 mio. kr. – 103,8 mio. kr. på driften; 120 mio. kr. på anlæg.
Læs samlet nyhed med pressens dækning af budgetforliget.

23. august

Budgetforlig 2017: Besparelse dækker over endnu en effektivisering
Kredsformand for sygeplejerskerne i Midtjylland, Anja Laursen, forklarer i P4 Midt&Vest, hvorfor Regions Midtjyllands budgetforlig bekymrer.
"Man skal huske på, at besparelserne på 224 millioner kroner lægger sig oven på de besparelser, der eksisterer for 2015-2019, og i den er der 620 færre stillinger, så dette er endnu en effektivisering," siger Anja Laursen bl.a. til radiostationen.

Mangel på personale forværrer arbejdsmiljø
Antallet af episoder med vold og trusler vokser, og derfor mødes alle faggrupper på Aarhus Universitetshospital i Risskov tirsdag for at diskutere deres arbejdsmiljø på det psykiatriske hospital. FTR for sygeplejerskerne, Henrik Ørskov, fortæller til JP Aarhus om en tiltagende forværret situation hen over sommeren på grund af mangel på personale.
"Det har været svært at skaffe kvalificerede vikarer, fordi en del af dem, som var i den regionale vikarordning, blev fyret som led i spareplanen. De vikarer, vi kan få, mangler ofte erfaring og er ikke altid uddannet i konflikthåndtering," fortæller Henrik Ørskov.
Læs mere i JP Aarhus, 23. august 2016, forside samt side 5

16. august

Mere fokus på faglig kvalitet og tid til kerneopgaven
"Kommunerne har meget fokus på effektivisering og drift. Det betyder, at intentionen om færrest mulig plejepersonale i hjemmet 'går fløjten', da det ofte kun er økonomien, som tæller," skriver kredsnæstformand Bente Rasmussen bl.a. i et debatindlæg i forlængelse af kommunernes aktuelle budgetlægning.
Læs debatindlæg 
Debatindlægget er bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 1. sektion, side 11 d. 12. august 2016 og på AOH.dk        

12. august

Mere fokus på faglig kvalitet og tid til kerneopgaven
"Kommunerne har meget fokus på effektivisering og drift. Det betyder, at intentionen om færrest mulig plejepersonale i hjemmet 'går fløjten', da det ofte kun er økonomien, som tæller," skriver kredsnæstformand Bente Rasmussen bl.a. i et debatindlæg i forlængelse af kommunernes aktuelle budgetlægning.
Debatindlægget er bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 1. sektion, side 11 d. 12. august 2016 og på AOH.dk     

Juli

19. juli

Hospital lader ansatte skjule deres efternavn
Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil gøre det frivilligt for ansatte at vise efternavn på navneskilte. Kredsnæstformand Gert Petersen råder medlemmerne til at bruge den delvise anonymitet, hvis de er utrygge.
Læs mere hos dr.dk
Læs mere hos Århus Stiftstidende

Truet på jobbet
Offentligt ansatte oplever sig i stigende grad udsat for verbale trusler, og på udsatte afdelinger som eksempelvis en akutmodtagelse oplever også sygeplejersker sammenstød med patienter.
Se nyhedsindslag fra TV2 Østjylland, hvor bl.a. kredsnæstformand Gert Petersen udtaler sig

16. juli

Sygeplejerske fra Herning skal fortælle færinger om ytringsfrihed
Da Lisbeth Wium-Andersen fra Herning i november 2014 stod frem i Herning Folkeblad med en bekymrede kritik af behandlingen af nye psykiatriske patienter, vakte det opmærksomhed langt uden for kommunegrænsen. Først fik den 44-årige sygeplejerske den anerkendte Kirsten Stallknecht Pris af Dansk Sygeplejeråd for at have brugt sin ytringsfrihed. Nu er hun blevet inviteret til Færøerne, hvor hun til september skal holde foredrag for omkring 200 sygeplejersker på den årlige kongres, som gerne vil høre, hvorfor det kom så vidt, at hun var nødt til at råbe op i medierne.
Læs mere på aoh.dk


9. juli

Fælles om hjertesygeplejerske
Efterbehandlingen af hjertepatienter flyttes væk fra hospitalet og ind på Randers Sundhedscenter, og både Randers Kommune og Regionshospitalet i Randers har store forhåbninger til samarbejdet. Regionshospitalet Randers og Randers Kommune har nemlig i fællesskab ansat sygeplejerske Charlotte Lykkegaard Jensen til at følge hjertepatienterne hele vejen gennem deres sygdoms- og rehabiliteringsforløb.
"Når vi flytter efterbehandlingen væk fra hospitalet og ind i Randers Sundhedscenter, oplever patienterne i højere grad, at der er fokus på det hele liv og ikke kun på sygdom. Jeg tror, det er en gave, at vi flytter patienterne ud i det kommunale regi - væk fra hospitalet og patientrollen. Som menneske er man meget andet end patient, og det er vigtigt at få den rolle byttet ud", siger Charlotte Lykkegaard Jensen.
Læs mere i Randers Amtsavis, 9. juli, 1. sektion, side 16

8. juli

Yderligere krav om effektivisering virker uoverskueligt
"Det kan jo mærkes, at der er kollegaer, der mangler nu. Der er rigtig travlt, der er nedlagt mange senge, og nu er der så overbelægning mange steder," siger kredsformand Anja Laursen til Arbejderen som kommentar til det regionale budget for 2017. De ansatte på landets sygehuse er presset til det yderste. Mange går ned med stress - og ingen kan overskue, hvordan de endnu engang skal øge effektiviteten med to procent i 2017 samtidig med, at der mange steder skal skæres ned. Det fremgår af en rundspørge, Arbejderen har lavet til de ansattes repræsentanter i de øverste samarbejdsudvalg i alle fem regioner. (....)
Region Midtjylland står midt i den mest omfattende sparerunde af alle regionerne. Siden sidste år er der blevet nedlagt næsten 800 stillinger. 153 er blevet fyret, mens 163 er blevet omplaceret og 32 selv har sagt op. Derudover er der mange ledige stillinger, som er blevet nedlagt.
Læs mere i Arbejderen, 8. juli 2016, 1. sektion, side 4

6. juli

23 % flere ansøgere i Viborg
Sygeplejeuddannelsen er eftertragtet. Senest har VIA i Viborg modtaget 23% flere ansøgninger til sygeplejeuddannelsen end sidste år. "Det er glædeligt, at der er så stor interesse for sygeplejerskeuddannelsen her i Viborg. Både den almindelige og den netbaserede uddannelse. Men det er også en vigtig uddannelse, og der er altid brug for sygeplejersker - nu og i fremtiden. Og så har sygeplejersker rigtig gode og spændende karrieremuligheder. Både her i landet og i udlandet," siger Kirsten Mathiesen Bjerg, uddannelsesleder for VIA's sygeplejerskeuddannelse i Viborg.
Læs mere i Viborg Stifts Folkeblad, 6. juli 2016, 1. sektion, side 12

Juni

28. juni

Nyuddannet og direkte i job
30 nyuddannede sygeplejersker fra Holstebro har ikke kun fået deres eksamensbevis i hånden - samtlige har også fået job. "Det nye er, at sygeplejerskerne bliver ansat i faste stillinger," fortæller kredsnæstformand Bente Rasmussen bl.a. til Holstebro Dagblad.
Læs mere hos Dagbladet Holstebro, 28. juni.

19. juni

Stram økonomi vil øge ulighed i sundhed
"Sundhedsvæsenet og dets tilbud om lige adgang er under et foruroligende pres," skriver kredsformand i DSR og næstformand i regionens øverste samarbejdsudvalg, Anja Laursen, i et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten.
Bragt i Jyllands-Posten d. 19. juni, 1. sektion, side 26

18. juni

Sygepleje i økonomisk uføre - DSR bekymret
Herning Kommunens hjemmesygepleje får et grundigt eftersyn grundet merforbrug. Kredsnæstformand i DSR, Bente Rasmussen, er bekymret over udsigten til personalereduktion blandt en allerede presset personalegruppe. Herning Kommunes hjemmesygepleje er under økonomisk pres på grund af stigende udgifter, så nu skal det undersøges, hvilke besparelser der skal til for at få budgettet i balance.
På sidelinjen står Dansk Sygeplejeråd og frygter for de fremtidige arbejdsforhold for medlemmerne.
"Det er helt grundlæggende nødvendigt med flere penge i stedet for besparelser. Medarbejderne er presset nok i forvejen, og jeg kender til flere, der er blevet sygemeldt med stress," siger Bente Alkærsig Rasmussen, næstformand i Kreds Midtjylland.
Læs mere i Herning Folkeblad, forside og side 2.

16. juni

Patienter og borgere bliver kastebolde mellem kommune og region, når økonomien ikke hænger sammen
"Dansk Sygeplejeråd vil derfor opfordre Herning Kommune til ikke at vedtage de foreslåede "tilpasninger", men i stedet investere i Hjemmesygeplejen, så borgerne sikres tidssvarende og kvalitative tilbud. Brug eksempelvis midler fra den "Nationale handleplan om styrket indsats for den ældre medicinske patient", hvor der på landsplan er afsat 445 mio. kr. til en styrket kommunal akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen."
Debatindlæg af Bente Rasmussen er bragt i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 33.


15. juni

Mindeord for Vibeke Krøll
Vibeke Krøll var en strategisk topleder med sigtelinjer for både fagets og hospitalets udvikling. Hun var optaget af at lede med ordentlighed og på grundlag af værdier, skriver formand for DSR, Grete Christensen og Anja Laursen, formand for DSR, Kreds Midtjylland.
Tekst bragt i Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer og Folkebladet Lemvig, 15. juni 2016, 1. sektion, side 6. samt JP Aarhus d. 18. juni side 7.

9. juni

DSR betænkelig over udlån af sygeplejersker
Kredsformand Anja Laursen giver i P4Østjylland udtryk for sin bekymring over, at hospitalsafdelinger udlåner sygeplejersker til hinanden.
”Jeg er bekymret for patientsikkerheden,” siger kredsformand i DSR, Anja Laursen, til P4 Østjylland. Hun uddyber:”Når man er ansat på et sygehus, så er det alvorligt syge mennesker, der er indlagt, og det betyder, at der skal høje specialistkompetencer til, og den viden har man ikke nødvendigvis, selvom man er sygeplejerske.”

7. juni

Udlån skaber utryghed
Flere sygeplejersker oplever at blive lånt ud til andre afdelinger, hvilket kan skabe en følelse af faglig utilstrækkelighed. Læs artikler fra Sygeplejersken, hvor Jacob Gøtzsche fra AUH, Jeanet Larsen fra Hospitalsenheden i Horsens og Pirrko Dinnesen fra Regionshospitalet i Randers bl.a. udtaler sig om erfaringerne fra deres respektive hospitaler.
Læs mere i Sygeplejersken

6. juni

Udsatte svigtes unødigt
"En koordineret indsats over for mennesker med psykiatriske sygdomme er en nødvendighed, hvis flere tragiske hændelser skal undgås."
(...) En vej frem kunne være at uddanne og ansætte flere specialuddannede psykiatriske sygeplejersker, fordi denne faggruppe ikke alene har kompetencerne i forhold til at følge op på den udstukne pleje og behandling, men netop også kan sikre overblik og sammenhæng i den enkeltes forløb. Læs debatindlæg skrevet af Hanne Holst Long, kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland.
Indlægget er bragt i Jyllands-Posten, 1. sektion, side 19.

Udlån af sygeplejersker truer patientsikkerhed
Dansk Sygeplejeråd advarer mod at løse spidsbelastning og overbelægning ved at låne sygeplejersker fra andre afdelinger. (....)
"Nogle sygeplejersker får ondt i maven, allerede inden de møder ind, fordi de ikke har kompetencerne og den nødvendige oplæring til at udføre opgaven," siger Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsmand på Aarhus Universitetshosptail til fagbladet Sygeplejersken, der mandag offentliggør undersøgelsen.
Bragt i Jyllands-Posten

Maj

24. maj

Forældre glade for 'Familie med hjerte'
I TV-serien: 'Fra drengerøv til farmand' følger man fire kommende fædre, der deltager i kurset "Familie med hjerte", der begyndte i Holstebro for fem år siden. Ideen var at gå fra kun fokus på moderen og i stedet inddrage faderen mere.
"Det er gået over al forventning. 'Familie med hjerte' er gået fra at være et projekt til at være en fast del af forberedelserne for førstegangsfødende. Vi har 95-98 procent deltagelse," siger projektleder og sundhedsplejerske Pernille Almdal, der dog stadig ser plads til at skrue op for deltagerprocenten:
"Tallet er langt højere, end vi havde forventet, og det er rigtigt positivt, men vi kan stadig arbejde på integrationen, så endnu flere kommer med."
Læs mere i Holstebro Dagblad, 1, sektion, side 14.
Er du abonnent, kan du
læse mere her19. maj

Udbrud på sygeplejehuset: Personale smitter hinanden med ny virus
'
Smittefare'. Sådan lyder overskriften på en plakat, som sygeplejerskerne på dialyseafsnittet i Holstebro har lavet. Normalt burde det få både personale og patienter til at løbe skrigende bort. Men lige akkurat den smitsomme virus, som plakaten oplyser om, vil man på sygehuset gerne have, at personalet bliver smittet af. Ifølge plakaten er der nemlig sket et udbrud af arbejdsglædevirus. Plakaten er faldet i så god jord hos blandt andet Dansk Sygeplejeråd, der har belønnet plakaten og ikke mindst sygeplejerskerne bag plakaten med en pris i en konkurrence, der sætter fokus på initiativer til at forbedre trivslen i forbindelse med den internationale dag for arbejdsmiljø, 28. april.
Læs mere i Dagbladet Holstebro.

7. maj

Afmagt og vred
Tak til Svend Brinkmann for 4.5. at analysere og sætte begreber på Ove Kaj Pedersens (OKP) indlæg i Politiken 30.4 om 'forkælede offentligt ansatte.' Som sygeplejerske sad jeg efter at have læst OKP's indlæg tilbage med en følelse af lige dele afmagt og vrede. Det er 'tilskuerperspektivet,' der provokerer mig. Jeg har en demokratisk forpligtelse til at gøre mine beslutningstagere og medborgere opmærksomme på, når jeg kan se, hvordan kvaliteten i plejen skrider på grund af ren økonomistyring (....)
Læs det fulde debatindlæg af sygeplejerske Anne Boddum i Politiken

April

27. april

Mand i hvidt
28-årige sygeplejerske Jens Lykkegaard Jensen trives i sit job på Regionshospitalet Viborg. Se indslag med ham, kredsformand Anja Laursen og oversygeplejerske Helle Skytte i TVMidtVest.
Se indslag bragt i TVMidtVest 27. april 2016.

18. april

Arbejdsmiljø under pres i Herning
De ansatte indenfor psykiatri- og handicapområdet i Herning mener, arbejdsmiljøet er under pres i en sådan grad, at sikkerheden er truet for medarbejdere og borgere. I et åbent brev til politikerne i Herning, gør de ansattes faglige organisationer, herunder DSR, Kreds Midtjylland, opmærksomme på, at manglende ressourcer og omstruktureringer kan få alvorlige konsekvenser.
"Arbejdsmiljøet, borgernes retssikkerhed og sikkerheden i forhold til behandling, pleje og pædagogik er under et urimeligt pres," lyder det i henvendelsen.
Læs mere hos TV MidtVest, 18. april 2016


6. april

Skal det virkelig gå ud over de mest sårbare børn?
"Det forekommer helt grotesk, at der i slutfasen af de igangværende forhandlinger om at få det århusianske budget 2016 til at hænge sammen er stillet forslag om netop at droppe en tidlig og sundhedsfremmende indsats," skriver kredsnæstformand Susanne Lindberg bl.a. i JP Aarhus.
Læs debatindlæg i JP Aarhus

4. april


Elever bliver drillet og føler sig ensomme
I de seneste kvalitetsrapporter, der blevet lavet på alle Horsens Kommunes folkeskoler sidste skoleår, er alle eleverne i 0.-3. klasse blevet spurgt, om de bliver drillet, så de bliver kede af det. Over halvdelen af eleverne har svaret ja (....)
Ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune, Renata Sloth Carlsen, har ikke hørt om resultaterne i kvalitetsrapporterne. Sundhedsplejen bliver af og til inddraget, hvis der er klasser, hvor mange føler, de bliver drillet.
"Så tager vi fat i det i samarbejde med klasselæreren. Jeg ved ikke, hvor stort omfanget er lige nu, men hvis en klasse ikke trives, er det muligt at ændre på det, siger Renata Sloth Carlsen, som oplyser, at sundhedsplejerskerne bl. a. spørger til elevernes trivsel, når de laver undersøgelser i 0. og 5. klasse."
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 2

3. april

Lukning kan ramme udsatte børn
Sundhedsplejersker i Aarhus Kommune advarer imod konsekvenserne, hvis byrådet beslutter sig for at spare et initiativ væk, der har til hensigt at sikre byens mest sårbare børn den bedste start på livet.
"Med nedlæggelse af TVE mister Aarhus Kommune et unikt tiltag i den langsigtede strategi i forhold til tidlig indsats. Viden og forskning inden for området peger på, at jo tidligere der sættes ind med indsatser, jo større er gevinsten både for barnet, familien og samfundet. Med oprettelsen af TVE viste Aarhus Kommune modet til at gå nye veje og arbejde på nye måder i ambitionen om at gøre en forskel for alle børn i kommunen," siger sundhedsplejerske og medarbejder i TVE Anne Houmann Johansen på vegne af medarbejderne i TVE i JP Aarhus.
Find artikel fra JP Aarhus og læs høringssvar fra TVE

Marts

10. marts

Bred anerkendelse af sygeplejefaget
Mon du så udsendelsen på DR1, hvor den midtjyske sygeplejerske Trine Hald Thøgersen debatterede løn med andre faggrupper? Ellers får du chancen her.
Se TV-udsendelsen fra DR1 d. 10. marts 2016.
Se debatside fra Facebook

4. marts

Sparekrav reduceret i Holstebro
Efter demonstration i Holstebro besluttede kommunens Social- og sundhedsudvalg, at hjemmesygeplejerskerne skal spare en million kroner mindre end oprindelig planlagt. Derudover får ældreområdet længere tid til at nedbringe sygefravær.
Læs artikel fra Dagbladet Holstebro, 3. marts 2016.
Læs artikel fra Arbejderen, 4. marts 2016
Læs omtale af demonstration fra TV MidtVest
Læs DSR, Kreds Midtjyllands høringssvar, pressemeddelelse og kommentar til spareplanerne: "Helt urealistiske besparelser", 2. marts 2016.

 

2. marts

'Helt urealistiske besparelser'
I et høringssvar og en pressemeddelelse kritiserer Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland i skarpe vendinger de planlagte besparelser på ældreområdet i Holstebro Kommune.
Læs pressemeddelelse

Mandlige studerende giver god dynamik
Dagbladet Holstebro har sat fokus på mandlige sygeplejestuderende og har bl.a. interviewet Lisbeth Sørensen, der er uddannelsesleder for sygeplejeuddannelsen i Holstebro. Hun forklarer til avisen, at skolen arbejder på flere tiltag for at fastholde mændene på studiet.
Læs mere i Dagbladet Holstebro, forside samt side 3, 29. februar 2016
1. marts

Hvad er belægning og overbelægning?
"Udover patientsikkerhed er arbejdsmiljø og bemanding et andet perspektiv, for er der ikke sammenhæng mellem personaleressourcer og belægningssituationen, går det ud over arbejdsmiljøet. Så der er mange grunde til at sætte fokus på belægning på hospitalerne," skriver Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, i et debatindlæg i Dagens Medicin.
Læs debatindlæg på Dagens Medicin

Februar

29. februar

Mere hjælp til udsatte gravide
Sårbare gravide skal have bedre hjælp, og gravid-teams med blandt andre jordemødre og socialrådgivere skal sættes ind tidligt i graviditeten, så barnet og familien får en god start på livet. Det er Region Midtjylland, der sammen med kommunerne vil styrke indsatsen over for gravide med sundhedsmæssige eller sociale problemer. Gravid-teamet vil bestå af en jordemoder, en sundhedsplejerske, en socialrådgiver og egen læge. Horsens Kommune har tyvstartet på gravide-indsatsen og har gode erfaringer med den. Det giver bedre hjælp og færre misforståelser, når alt relevant personale taler sammen, siger ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune, Renata Sloth Carlsen.
"Familien oplever det som trygt og godt, selvom der er mange mennesker til stede. De føler sig taget alvorligt og oplever, at nogen vil hjælpe dem og være der for dem," siger Renata Sloth Carlsen til DR Østjylland.

 

21. februar

Det er tilfældigt, at vi alle er sygeplejerkser
De er ti pensionerede kvinder, der alle er vågekoner. Men de har også alle den samme faglige baggrund. Alle ti har nemlig arbejdet i en menneskealder som sygeplejersker.  Vågetjenesten har også overvejet at tilbyde deres tjeneste på blandt andet plejehjem, men det er endnu ikke blevet til noget.
"Vi har diskuteret det, men vi føler ikke, at vi har ressourcerne til også at være til stede på plejehjem, så vi vil begrænse os til kun at komme i private hjem," siger seniorsygeplejerske Betty Nørby, der er én vågekonerne i Lemvig Kommune.

20. februar

Akutbil i Skive bemandet døgnet rundt
12 steder i Region Midtjylland sidder læger, sygeplejersker, paramedicinere og lægeassistenter døgnet rundt parvis klar til at rykke ud i akutbil eller akutlægebil, når alarmen lyder på grund af alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke. Et af stederne er i Skive, hvor en narkosesygeplejerske og en paramediciner er klar til at sætte af sted i den neongule, firehjulstrukne BMW, som står uden for sygehuset i Skive. Èn af sygeplejerskerne, der bemander bilen, er narkosesygeplejerske Dorte Buur. Hun har været akut-sygeplejerske i tre år. Og hun vil også gerne fortsætte.
"Det akutte arbejde er spændende og udfordrende for mig. Jeg kan lide det uforudsigelige og kravet om, at vi skal handle hurtigt," fortæller hun.
Bragt i Skive Folkeblad, 20. februar 2016, sektion 1, side 10

19. februar

Vi skal sikre unge i uddannelse - IKKE forringe deres vilkår
"Fri og lige adgang til uddannelse er en grundlæggende hjørnesten og centralt i velfærdssamfundet. Unge skal have mulighed for at uddanne sig ud fra ønsker og evner - ikke betinget af økonomisk formåen," skriver Thor Jensen, formand for FTF Midtjylland, og Bente Alkærsig Rasmussen, kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland bl.a. i et fælles debatindlæg som respons på et forslag om at flytte penge fra SU-stipendier til undervisningstilskud til skolerne.
Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende, 19. februar 2016, sektion 1, side 18

17. februar

Besparelser hænger ikke sammen
Holstebro Kommune lægger op til besparelser på 2,7 mio. kr. i hjemmesygeplejen. "Den forventede besparelse kan hurtigt blive ædt op af stigende kommunale udgifter til sygehusene," siger kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen i interview med Dagbladet Holstebro-Struer.
"Når sygeplejerskerne allerede nu har et arbejdspres, hvor de ofte ikke kan følge med, hvordan skulle det så blive bedre, når de er færre? Alle ved jo, at jo mere presset man bliver, jo større er chancen for, at der sker fejl. Det vil også øge risikoen for genindlæggelser, og sker det, kan den forventede besparelse hurtigt blive ædt op af stigende kommunale udgifter til sygehusene," siger Bente Alkærsig Rasmussen til avisen.
Læs  også debatindlæg af Bente A. Rasmussen i Dagbladet Holstebro d. 17. februar 2016. Debatoplægget er også offentliggjort i Dagbladet Holstebro, Folkebladet Lemvig og på Dagbladet Holstebro-Stuer.dk
Læs debatindlæg af fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Holstebro Kommune, Elisabeth Bruun, bragt i Dagbladet Holstebro-Struer d.17. februar 2016.

8. februar

Sporing af  personale via chips er tidstyranni
Kredsformand Anja Laursen opfordrer til diskussion om sporing via chips i Region Midtjyllands hovedsamarbejdsudvalg. ”Drejer sporing sig om udstyr, kan det give god mening, men ikke når det gælder personale,” udtaler Anja Laursen til bl.a. P4 MidtVest. Anja Laursen vil tage initiativ til drøftelse i regionens øverste samarbejdsudvalg, RMU, om den videre brug af chips på hospitaler.
”Vi må have en drøftelse af, hvad der skal være formålet, hvis sporing via chips skal bredes ud til at anvendes på de kommende supersygehuse,” understreger hun.
Lyt til interviewet med Anja Laursen på P4 MidtVest 8.2 2016 (ca. 2.10 inde i udsendelsen)

Januar

23. januar

Patienterne strømmer til ambulant afdeling i Horsens
Særligt de unge har i stigende grad brug for hjælp til at takle psykisk sygdom. De seneste år er behovet for hjælp fra den ambulante afdeling ved Regionspsykiatrien Horsens steget så meget, at det overrasker selv ledelsen på afdelingen.
"Jeg kan godt tænke, hold da op, hvor er der mange mennesker, der har det dårligt. Det var der også for år tilbage, men slet ikke i det her omfang," siger ledende sygeplejerske Birthe Jensen.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 10.

19. januar

Bedre hjælp til for tidligt fødte i Viborg
I Viborg Kommune får familier, der får et barn, som er født to-otte uger for tidligt, nu tilknyttet en fast sundhedsplejerske i barnets første leveår.
"Det er vores håb, at vi i løbet af projektet finder ud af, hvordan vi bliver bedre til at hjælpe familierne," siger Maria Brinck Krog, der er projektansvarlig og oversygeplejerske på Regionshospitalet Viborg.
Læs mere i Viborg Stifts Folkeblad, 19. januar 2016 Sektion 1, Side 3


4. januar

Jeg har fået resultatløn af Skive Kommune
Birthe Abildgaard, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Pleje og Omsorg, Skive Kommune, blander sig i debatten om offentlig ansattes løn og arbejdsvilkår. Læs debatindlæg bragt i Skive Folkeblad.
Bragt i Skive Folkeblad 4. januar 2016, 1. sektion, side 23.

2. halvår 2015

December
 

14. december

Hjemmesygeplejersker om arbejdsmiljø: Lyt til os
Hjemmesygeplejerskerne Karin Mikkelsen, Syddjurs Kommune, og Janni Lauridsen, Herning Kommune, fortæller i DR P4 om deres pressede arbejdsmiljø og opfordrer politikerne til at reagere på de vilkår, DSRs seneste SATH-undersøgelse dokumenterer.
Interview bragt på DR P4 Østjylland og MidtVest d. 14. december.

Hjemmesygeplejersker endnu hårdere presset
Hver anden hjemmesygeplejerske oplever, at deres mulighed for at løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres. Det er en markant forværring siden 2012, hvor det var hver tredje. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.
Omtale i P4 Østjylland kl. 12.30


November


30. november

Ros til fagpolitisk talentuddannelse
Deltagerne på FTF’s fagpolitiske talentuddannelse oplever, at de bliver stærke kommunikatører og får nye netværk på tværs af faggrænser.
FTR-suppleant fra AUH, Dorthe Sølvkær Ehlers, har deltaget på kurset. Hun peger på, ”at vi er mange fagforeninger, og vi står alle i de samme udfordringer og med de samme problemstillinger og indsatser. Sammen kan vi blive stærke. Vi skal samarbejde meget mere om fælles temaer, med en opmærksomhed på, at vi skal have baglandet med,” fortæller hun og understreger, at hun gennem kurset ”er blevet klarere på planlægning, argumenter og holden fast i målet. Jeg arbejder fortsat med fagpolitik i kredsbestyrelsen, og jeg er blevet mere bevidst om, at det er det, jeg gerne vil.”  
Læs mere hos FTF.dk

24. november

Tillid til regionsdirektør fra medarbejderside
For tre måneder siden ansatte Region Midtjylland Jacob Stensgaard Madsen som regionsdirektør i Midtjylland. Nu er direktøren meldt til politiet af sin tidligere arbejdsgiver - Region Syddanmark - som en del af staben omkring tidligere minister og formand for Region Syddanmark, Carl Holst, der ligeledes er politianmeldt.
Selve anmeldelsen ændrer dog ikke på medarbejdernes tillid, fortæller Anja Laursen, der er næstformand i Region Midtjyllands hoved-med.
Se indslag fra TV Midt/Vest

20. november

Bliver sygeplejerske via net-studium
To små børn, rygsøjlegigt og et krævende fuldtidsstudie lyder som en umulig kombination. Men 26-årige Maiken Harbo Brandstrup fra Ålum klarer den krævende cocktail, fordi hun er kommet ind på VIA's netbaserede sygeplejerskeuddannelse, hvor hun kan følge en del af undervisningen hjemmefra.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 6.

9. november

Fagfolk: Sygehusene er presset til yderste grænse
Hospitalsdirektør fra AUH, Gert Sørensen, siger til Politiken, at 'vi kommer tættere og tættere på grænsen' for, hvad personalet kan presses. I samme avis bringer avisen et interview med bl.a. tillidsrepræsentant Winnie Juhl og to øvrige sygeplejersker fra Hjertekirurgisk Afsnit på Aarhus Universitetshospital. Jacob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet bliver bedre af, at sygeplejersker skal løbe hurtigere og hurtigere.
Artikel bragt i Politiken, forside samt reportage.
Se oversigt over dækning af forholdene på T2 på AUH.

To clementiner på 12 timer
TV2-nyhederne har været på besøg på Hjertekirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital midt i en travl hverdag. Tillidsrepræsentant Winnie Juhl er bekymret for patientsikkerheden og fortæller bl.a. om, at nattevagter grundet travlhed ikke har holdt pauser i deres 12-timersvagt.
Indslag bragt i TV2 Nyhederne

3. november

Sygeplejerske om indlæggelse: Lidt af en øjenåbner
Jyllands-Posten deler den midtjyske sygeplejerske Charlotte Germann Odgaard ud af sine erfaringer som patient i det sundhedssystem, hun selv arbejder i til daglig. Oplevelserne var 'lidt af en øjenåbner og mavepuster på samme tid', fortæller hun i avisen.
Læs mere i Jyllands-Posten d. 3/11 2015. Forside og Indland side 7.

 

Oktober

29. oktober

Ekstra operationer uden ekstra ressourcer
Tillidsrepræsentant Winnie Juhl fra Hjertekirurgisk Afsnit på AUH uddyber i seneste udgave af Sygeplejersken, hvorfor hun og hendes kolleger er bekymrede over de sparekrav, der bl.a. rammer afsnittet. 
Artikel bragt i Sygeplejersken nr. 12, 2015

4 og 19. oktober

Ekstra operationer uden ekstra ressourcer
Tillidsrepræsentant Winnie Juhl fra Hjertekirurgisk Afsnit på AUH uddyber i seneste udgave af Sygeplejersken, hvorfor hun og hendes kolleger er bekymrede over de sparekrav, der bl.a. rammer afsnittet. 


Den, der tier, samtykker
"Jeg kan ikke længere tie, da jeg netop nu oplever et kæmpe skred, og omfangsrige kompromisser, hvad angår kvaliteten i det danske sundhedsvæsen." Bl.a. således skriver Winnie Juhl, sygeplejerske og tillidsrepræsentant, Hjertekirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital i et debatindlæg i Århus Stiftstidende. 
Læs debatindlæg i Århus Stiftstidende 

SEPTEMBER​


30. september

Medarbejdere til regionsråd: Vi mangler fremsyn i regionens budget
Det midtjyske regionsråd vedtager onsdag budgettet for 2016. Medarbejderne - med Anja Laursen i spidsen som 1. næstformand i RMU - skriver i et åbent brev til rådets medlemmer, at de mangler fremsyn i aftalen. 
Pressemeddelelse og debatoplæg bragt på tvmidtvest.dk d. 29. september 2015, i Horsens Folkeblad, Århus Stiftstidende, stiften.dk, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Skive Folkeblad, skivefolkeblad.dk d. 30. september, i Arbejderen, Herning Folkeblad, arh.dk 1.10 og Dagbladet Ringkøbing-Skjern 2.10 2015

29. september

Kortere afstand mellem kommune og hospital
"Der bliver ofte talt med store armbevægelser om, at vi skal skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen (...) Virkeligheden er blot, at der skal mere end velmente ord og embedsmænds handlinger til," skriver bl.a. Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital i et debatindlæg i JP Aarhus. 

Overblik afhjælper overbelægning
"Bedre planlægning er den hurtige medicin mod overbelægning. Flere hænder og senge er også nødvendige, siger personalet." Sådan lyder det fra Jyllands-Posten, der bl.a. har talt med sygeplejerske Louise Lindenmayer fra Hospitalsenhed Midt, der arbejder med 'Sikkert Patientflow' på Regionshospitalet i Viborg.

Læs mere i Jyllands-Posten

24. september

Frygter du livets finale? 
"Udgangspunktet er, at rigtig mange af os vil blive afhængige af pleje og omsorg i den sidste del af vores liv. Og rigtig mange frygter denne afhængighed, frygter at miste deres værdighed og integritet. Er denne frygt velbegrundet?," spørger bl.a. den midtjyske kredsnæstformand Bente Rasmussen i et debatindlæg om ældreomsorg.
Debatindlæg bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt Herning Folkeblad og på AOH.dk d. 24. september 2015.

10. september

Tidspres går ud over kvaliteten
Tid er afgørende for et fagligt forsvarligt sundhedsvæsen, skriver kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen i et debatindlæg bragt i flere dagblade. 

7. september

Pt. ingen overbelægning i Randers
De tal, som Sundhedsministeriet offentliggjorde fredag, har medicinsk overafdeling M fra Regionshospitalet Randers som absolut højdespringer med 288 dage med overbelægning. Men tallene er fra 2014, og der er forlængst sket noget på det kritiske punkt, oplyser lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, Lone Winther Jensen.
Fællestillidsmand Pirkko Dinnesen, Regionshospitalet Randers, giver direktøren helt ret: "De mange tiltag har virket. Det er nemlig ikke, fordi der er kommet færre patienter, der er nøjagtig lige så mange patienter som sidste år ved samme tid, men alle de ting vi har gjort, blandt andet med at lave arbejdsgangene om, har virke,"siger Pirkko Dinnesen.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 2.

5. september

App skal hjælpe psykisk sårbare - DSR står bag
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland stiller med én af opgaverne til DM i app-udvikling, Appy Days, der finder sted i Silkeborg d. 17.-18. september. App'en skal hjælpe mennesker med at huske på, hvordan de bedst mestrer livet. 
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 16 og på mja.dk.

Få par dropper ud af 'Familieiværksætterne'
Siden 1. december sidste år har sundhedsplejens tilbud til vordende førstegangsfødende heddet familieiværksættere. Et gruppetilbud, som fædre også deltager i. Iværksætterne har afløst fødselsforberedelse og traditionelle mødregrupper i Horsens Kommune.
Tallene viser et frafald på 34 forældrepar. Fem er flyttet til en anden kommune, så det reelle frafald er på 29 par -det svarer til 12 pct.
"Vi synes, det er meget tilfredsstillende på det her tidspunkt," fortæller ledende sundhedsplejerske Renata Sloth Carlsen.
Læs mere i Horsens Folkeblad, 1. sektion, side 9.

AUGUST

28. august

Sygeplejersker holder kontakt til KOL-borgere

Regionshospitalet Randers har indledt et projekt, hvor sygeplejersker holder kontakten til borgere, der har været indlagt på grund af KOL, via telefonopkald og hjemmebesøg. Målet er mere tryghed og i sidste ende færre genindlæggelser.

"For mange patienter er det angstprovokerende at have vanskeligt ved at få luft. De er utrygge, når de kommer hjem, og så ringer de til vagtlægen eller 112. Det fører til mange genindlæggelser. Vi har en fornemmelse af, at det kan gavne vores patienter, som udskrives hurtigere og hurtigere, at vi holder kontakten med dem, så vi kan hjælpe med at sikre, at de har fået den rigtige medicin med hjem, og at der ikke er tvivlsspørgsmål eller infektioner under opsejling," siger oversygeplejerske Bente Fogh, medicinsk afdeling.
Læs mere i Dagens Medicin, sektion 2, side 18.

25. August

Tillidsfolk: Vi arbejder hele tiden med at effektivisere 

"Medarbejderrepræsentanter i Sundhed og Omsorg i Viborg har fulgt Viborg Stifts Folkeblads dækning af det potentielle overforbrug af administrativt arbejdskraft (...)

Med hensyn til ledelse har vi hele tiden fokus på, om vi har det rette antal ledere. Det er en drøftelse, vi løbende har i vores MED-udvalg ledere og medarbejdere imellem. (...)

Vi hilser en analyse af vores administrative udgifter velkommen, da vi er sikre på, at den viser et fornuftigt forbrug, sammenlignet med andre kommuner, når der tages hensyn til vores forskellige møder at registrere på."
Læs debatindlægget i Viborg Stifts Folkeblad, side 8. Lone Bengtson, FTR for sygeplejerskerne, er medunderskriver.


24. august

Sygehusbesparelser vil ramme de kolde hænder
Der bliver bl.a. tale om at skære ned på kliniske sygeplejespecialister, kvalitetskoordinatorer samt sygeplejersker inden for forskning, introduktion og oplæring, for på det kliniknære område er de, som efter mange sparerunder er tilbage, uundværlige i deres funktion og kan ikke bortskæres uden at bryde arbejdsmiljølov og overenskomster, siger fællestillidsrepræsentant Jacob Gøtzsche. Han beklager dog besparelser, som skader kvalitet, forskning, udvikling og innovation og dermed de fremtidige forhold også for sygeplejersker med patientomsorg.
Indslag bragt på P4 Østjylland

Mødregrupper tager også fædre ind
Mødregrupper er ikke længere lukket land for fædre. Omkring 25 kommuner i landet tilbyder nu forældregrupper, hvor fædrene også er velkomne, skriver Berlingske. Ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune Renata Sloth Carlsen siger, at hensigten er at sidestille forældrene i forældreskabet. Hun siger, at det har været en positiv overraskelse både for sundhedsplejerskerne og for mødrene at opdage, at fædrene også gør sig en masse tanker om det at være forælder. 
Nyhedsindslag bragt på P3

19. august

Sundhedsplejersker hjælper overvægtige børn
Hvert femte barn vejer for meget i Silkeborg - derfor åbner Sundhedsplejen og Sundhedshuset ny overvægtsklinik til september. 
"Det er vigtigt, at hele familien er motiveret. For det er ikke noget, barnet kan klare alene, siger sundhedsplejerske Marianne Krogh.
"Børn, der er overvægtige, er kommet ind i en ond cirkel, og de har brug for behandling og støtte for at komme videre," siger hun.
Læs mere i Midtjyllands Avis, d. 19. august. 1. sektion, side 1.

7. august

Skovskadestuen i Bøgeskoven
På Skanderborg Festval vrimler det ikke kun med gæster, men også med alle de frivillige, som er til for at hjælpe de mange festivalgæster - heriblandt sygeplejerske Birte Sørensen.
Læs mere i Midtjyllands Avis, sektion 1, side 9.

6. august

Færre patienter tvangsfikseres
Sengeafsnit P4 på psykiatrisk hospital i Risskov har takket være nye tiltag nedbragt antallet af fikseringer. "Patienterne bliver inddraget i højere grad for at forebygge tvang," forklarer oversygeplejerske Gerda Cohn-Jacobsen til JP Aarhus. 
Læs nyhed fra dsr.dk/midtjylland

3. august

Fleksjobber på hospitalet sikrer mere tid til patienterne
Tina Aastrup Kronborg er ansat i fleksjob på Regionshospitalet Randers. »Hendes arbejde betyder at vi -læger og sygeplejersker -får mere tid og ro til at tage os af patienterne,« siger afdelingssygeplejerske Birte Husted.
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 11.

1. halvår 2015

19. juni

Mere lighed i sundhed ønskes

Anders Kühnau, medlem af Regionsrådet og formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland og Anja Laursen, kredsformand for de midtjyske sygeplejersker, argumenterer i et debatindlæg i Jyllands-Posten for vigtigheden af et solidarisk, sammenhængende og gratis sundhedsvæsen, så der opstår mere lighed i sundhed. 
Bragt i Jyllands-Posten og på jp.dk.

3. juni

Travlhed dokumenteret af sygeplejersker
To sygeplejersker fra hhv. Viborg og Aarhus optræder i små videosekvenser på TV2.dk, hvor de selv har filmet situationer fra en travl arbejdsdag for på den måde at belyse de konsekvenser, travlheden medfører. Se indslag fra TV2. 

2. juni

Kredsformand om strakspåbud: Det må ikke ske igen 
Strakspåbuddet på Akutafdelingen på hospitalet i Randers er ophævet, hvilket kredsformand Anja Laursen glæder sig over. Men hun understreger over for Randers Amtsavis, at kredsen fortsat vil være opmærksomme på arbejdsmiljøet på Akutafdelingen. 
Læs mere i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 3

1. juni

Herning -sygeplejerske indstillet til pris
Dansk Sygeplejeråds fagblad 'Sygeplejersken' præsenterer i dag otte indstillinger til Kirsten Stallknecht Prisen 2015.
Blandt de otte nominerede er Herning-sygeplejersken Lisbeth Wium-Andersen, der i november deltog i en artikel og skrev et længere læserbrev i Herning Folkeblad, hvor hun kritiserede det dengang nye udredningsteam i distriktspsykiatrien i Hospitalsenheden Vest.
Læs mere i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 29

 

22. maj

Sygeplejersker er fulgt med tiden
Der er sket store forandringer, siden sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg først blev udbudt. En af de store ændringer er en øget akademisering. Fra 1990 gik man fra at være sygeplejeelev til at være sygeplejestuderende. Nu afsluttes uddannelsen med en bacheloropgave, og der er mulighed for at fortsætte med en master-eller kandidatuddannelse.
"Vores sygeplejersker er hele tiden fulgt med de krav, der er fra samfundet. Det er også nødvendigt for at kunne begå sig i et videnssamfund," siger uddannelsesleder Birgitte Hindsgaul  i anledning af, at sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg har fejret 50 års jubilæum.
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 10

Sygeplejeske opererer kuskefingre
Som regel er det læger, der opererer, mens sygeplejersker tager sig af plejen, men på sygehuset i Silkeborg har en erfaren sygeplejerske lært at operere kuskefingre. Erfarne og specialtrænede sygeplejersker kan sagtens mestre operationen lige så sikkert som lægerne, siger ledende overlæge Søren Mikkelsen til sygehusets nyhedsbrev. Sygehuset i Silkeborg vil løbende uddanne flere sygeplejersker til opgaven.
Hør mere på P4 Østjylland.

18. maj

Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune har ekstra fokus på nye fædre
Syv procent af alle nybagte fædre oplever fødselsdepression. Det viser en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet. Derfor har sundhedsplejen i Silkeborg Kommune nu ekstra fokus på fædres sindstilstand og tilbyder screening af begge forældre, når barnet er cirka to måneder. 
Læs mere i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 3


BEMÆRK VENLIGST
I kølvandet på Region Midtjyllands besparelsesforslag på 824 millioner kroner er kredsformand Anja Laursen og midtjyske sygeplejersker interviewet til en lang række medier. 


24. april

Kan regionen spare sig til bedre kvalitet og arbejdsmiljø?
Mandag 27. april offentliggøres forslag til, hvordan besparelser på mange hunderede millioner kroner skal udmøntes i Region Midtjylland. "Beløbet er så højt, at det uden tvivl vil få konsekvenser for patienter og ansatte - herunder mange tusinde midtjyske sygeplejersker," skriver kredsformand Anja Laursen i et debatindlæg bragt i midtjyske medier. 

22. april

Tillidsrepræsentant frygter for store besparelser
Region Midtjylland skal spare 827 millioner kroner. Tillidsrepræsentant fra Regionshospitalet i Silkeborg, Rita Balle Rasmussen fortæller til TV2 Østjylland, at hun frygter for patientsikkerheden, hvis besparelserne er lig med færre hænder til de mange patienter, der allerede nu fylder godt op på hospitalets arealer. 

Kredsformand: Besparelser giver usikkerhed
Mandag den 27. april bliver forslag til besparelser på godt 700 millioner offentligjort, hvilket skaber uro på de midtjyske hospitaler, fortæller Anja Laursen, der er formand for de midtjyske sygeplejersker til Aarhus Stiftstidende og P4 Østjylland. 

Pressede hospitaler skal spare kæmpebeløb
Udgifter til dyr medicin og byggeriet af nye supersygehuse tvinger Region Midtjylland til at spare 660 millioner kroner på hospitalerne. Foreløbigt er intet sluppet ud om, hvor sparekniven kan ramme, og derfor breder nervøsiteten sig blandt sygeplejerskerne.
"De er allerede voldsomt pressede på mange akutafdelinger og medicinske afdelinger med overbelægning," siger Anja Laursen til P4 Østjylland.
Nyhed bragt på P4 Østjylland.

15. april

Skejby Sygehus hilser GPSovervågning velkommen
Et flertal i Folketinget bakker op om et forslag fra Ældresagen om at udstyre demente, der er indlagt på sygehuset, med en GPS-sender, og forslaget giver rigtig god mening, siger Kirsten Rahbek, oversygeplejerske på Geriatrisk Afdeling G på Aarhus Universitetshospital. Hun vurderer, at et sådant tiltag vil være til gavn for sikkerheden for både patienter og personale.
Aarhus Onsdag, sektion 9, side 12

14. april

Sygeplejersker skal kunne arbejde uden sundhedsrisiko
'Strakspåbudet fra Arbejdstilsynet på Regionshospitalet Randers viser, at situationen er meget alvorlig og kræver handling straks for at sikre, at de ansatte ikke bliver syge, eller at patienterne lades i stikken,' skriver kredsformand Anja Laursen på vegne af formandsgruppen i et længere debatindlæg i JP Aarhus. 

13. april

Halv million til sygeplejersker
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har netop uddelt en million kroner til otte forskningsprojekter. Fire af projekterne er i Østjylland.
Læs mere i Aarhus Stiftstidende, 1. sektion, side 12.

10. april

Overbelægning: Problemstilling kendt siden april
"Når Bent Hansen forklarer problemerne med, at der er kommet 20 procent ekstra patienter, lyder det som om, det er noget nyt. Vi har altså haft kendskab til de ekstra patienter siden oktober, så hvorfor har man ikke handlet," spørger Anja Laursen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland i Randers Amtsavis. 

9. april

Sygeplejersker kræver bedre arbejdsmiljø
'Ledelsen på Regionshospitalet Randers og regionspolitikerne gør ikke nok for at rette op på de uacceptable forhold for patienter og ansatte,' udtaler kredsformand Anja Laursen fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland til Arbejderen.

28. marts

Omsorgspris til midtjysk sygeplejerske
Inger Marie Svinth fra Onkologisk Afdeling på Regionshospitalet i Herning er den første modtager af Dansk Kristelig Sygeplejeforenings nyindstiftede omsorgspris. 

26. marts

Overbelægning øger risiko for fejl
En analyse fra Danske Regioner viser, at der sker mere end dobbelt så mange fejl på afdelinger med overbelægning end på afdelinger uden. Kredsformand Anja Laursen uddyber bl.a. hvorfor i et radiointerview på P4 Østjylland. 

25. marts

Ledelse i Randers: Vi skulle have handlet før
Regionshospitalet i Randers forsøger at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte og mindske overbelægningen for patienterne, efter at Arbejdstilsynet har givet hospitalet et strakspåbud. Fællestillidsrepræsentant undrer sig dog over, at tiltagene ikke er kommet tidligere. Se tv-indslag fra TV2 Østjylland. 

24. marts 

Arbejdsmiljø: Sygeplejersker ønsker holdbare løsninger
Regionshospitalet Randers har modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet grundet dårligt arbejdsmiljø. "Der er brug for vedvarende og stabile løsninger for sygeplejerskerne, og det håber vi, Arbejdstilsynets strakspåbud nu sikrer," udtaler kredsformand Anja Laursen og kredsnæstformand Susanne Lindberg i en pressemeddelelse. 

Presset arbejdsmiljø har konsekvenser for både patienter og ansatte
Arbejdstilsynet har givet Regionshospitalet i Randers påbud grundet de ansattes arbejdsforhold. "Disse forhold er på alle måder uacceptable. Vi kan ikke være det bekendt overfor patienterne, der udsættes for en dårlig behandling. Men det er også et stort problem for sygeplejerskerne, der bliver bange for at begå fejl, hvilket giver dem stress og utryghed i jobbet," siger Anja Laursen til Randers Amtsavis. 

Overbelægning medfører strakspåbud
Arbejdstilsynet har givet Regionshospitalet Randers et påbud om at fjerne overbelægning på akutmodtagelsen. De mange patienter stresser medarbejderne og øger risikoen for fejl. 

18. marts

Debat om prioritering af ressourcer nødvendigt
Formand for DSR, Grete Christensen, og sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Vibeke Krøll, skriver bl.a. i et fælles debatindlæg i Aarhus Stiftstidende: "Debatten om prioritering af ressourcerne i sundhedsvæsenet er igen aktuel. Det er en vigtig debat. Og en nødvendig debat."
Bragt i Aarhus Stiftstidende, 1. sektion, side 16

14. marts

Regionshospitalet Randers åbner flere senge
Efter flere års problemer med presset arbejdsmiljø på akutmodtagelsen i Randers lytter ledelsen nu til medarbejdernes råd, efter at Arbejdstilsynet har to strakspåbud undervejs til afdelingen. Hospitalet afsætter derfor fem millioner kroner til at afhælpe problematikken - bl.a. ved at åbne for flere senge. Se TV-indslag med bl.a. sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant, Pirkko Dinnesen. 

8. marts

8. marts: Hvorfor fortsætte kvindekampen?
Sådan spurgte Randers Amtsavis bl.a. kredsformand Anja Laursen i anledning af kvindernes internationale kamp- og festdag. 
Bragt i Randers Amtsavis, 1. sektion, side 8.

5. marts

Sparekatalog vækker bekymring
Anja Laursen, formand for de midtjyske nyheder og næstformand i RMU, ser ikke de nu vedtagne besparelser for 2015 i den midtjyske region som den rigtige vej at gå, hvis man skal satse på en langsigtet løsning. 
Bragt i Region Midtjyllands elektroniske nyhedsbrev, midtnyt, nr. 4, 2015.

28. februar

Forøget fokus på patientinddragelse nødvendigt
'Vi skal være bedre til at inddrage patienterne,' konstaterer Aarhus Universitetshospital efter en hjertepatient har sendt hospitalets ledelse en henvendelse, hvori han beskriver sine patienterfaringer på godt og ondt. 
Bragt i JP Aarhus.

11. februar

Ældreplejen i Ringkøbing-Skjern tester elbiler
Ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune har i dag fået to elbiler. I løbet af de kommende måneder skal hjemmesygeplejersker teste, om de kan erstatte de almindelige benzinbiler, som ældreplejen ellers har benyttet sig af. Hjemmesygeplejerske Marie Rosenbæk er umiddelbart positiv efter sin første prøvekørsel. Der er ingen støj, og bilen er rigtig god at køre i, siger hun. 
Indslag i TV MidtVest kl. 19.30

3. februar

Hospitalsdirektør efter påbud: 'Vi er nødt til at lave nogle ting om'
Arbejdstilsynet har konstateret, at arbejdsmiljøet er for presset flere steder på Aarhus Universitetshospital. Derfor har ledelsen fået påbud om at ændre forholdene for de ansatte. Se nyhedsindslag fra TV2 Østjylland. 

Seks påbud til Aarhus Universitetshospital
Fem afdelinger på Aarhus Universitetshospital har så store problemer med arbejdsmængden i forhold til antal medarbejdere, tidspres og uklare krav i arbejdstiden, at Arbejdstilsynet har udstedt i alt seks påbud. Formand for hospitalets arbejdsmiljøudvalg efterlyser tydeligere ledelse.
Bragt i JP Aarhus  

30. januar

Kommende forældre får hjælp med på vejen
Den største omvæltning i livet - at få sit første barn - skal støttes så godt som muligt. Projekt for familieiværksættere gøres permanent i Viborg Kommune, hvilket glæder kommunens ledende sundhedsplejerske.
Bragt i Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion, side 6

29. januar

Så stod jeg dér og fik pludselig dårlig samvittighed
Sygeplejerske Elisa Vestergaard fra Hospitalsenheden Vest blev evakueret fra Sierra Leone, da man frygtede, hun var blevet smittet med ebola. Heldigvis var dette ikke tilfældet. Men oplevelserne og karantæneperioden har sat sig spor hos sygeplejersken, hvilket hun uddyber i et interview med De Bergske Blade.
Bragt i Dagbladet Holstebro og Dagbladet Lemvig, 1. sektion, side 24

22. januar

Hvad vil vi med sundhedsvæsenet?
"Jeg håber, at politikerne – både de regionale og de landspolitiske – kommer ind over og svarer på, hvad det er for et sundhedsvæsen, de vil have," ytrer kredsformand for de midtjyske sygeplejersker, Anja Laursen, i et nyhedsbrev for medarbejderne i Region Midtjylland i kølvandet på meldingen om, at regionen skal spare 660 millioner kroner frem mod 2019.

21. januar

'Uoverskueligt mange penge' skal spares
Region Midtjyllands ledelse har præsenteret tillidsfolk for en besparelse på 660 millioner kroner, der venter i fremtiden.  Anja Laursen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland, ser hellere en langsigtet plan end endnu en besparelsesrunde.

Få indblik i sygeplejerskers forberedelse forud for afrejse mod Sierra Leone
TVMidtVest har fulgt bl.a. sygeplejerskers forberedelser forud for afrejse mod Sierra Leone, hvor Ebola har sendt landet til tælling. Flere end 8500 personer har indtil nu tabt livet til epidimien, men det afskrækker ikke sundhedspersonalet, der er parate til at hjælpe de smittede. 

17. januar

Succes med at hjælpe børn med vandladningsproblemer
Sundhedsplejen i Favrskov Kommune har succes med at hjælpe børn med vandladningsproblemer. Sundhedsplejerske Helle Freudendal fortæller, at der i gennemsnit er en eller to elever i hver klasse i indskolingen med vandladningsproblemer.

"For de fleste af børnene handler det om at ændre drikkevaner og finde en bedre drikkerytme til hele dagen fremfor kun at drikke sidst på dagen. Med et skema bliver rytmen meget tydelig, og vi kan sætte ind med ændringer, når alle er bevidste om, hvad der sker," siger hun.
Bragt i Aarhus Stiftstidende, sektion 1, side 22

16. januar

Bekymrede sygeplejersker frem mod ny sparerunde
Sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital (AUH) bekymrer sig om arbejdsmiljøet ved udsigten til ny sparerunde mindre end et halvt år efter sidste sparevarsel.
Læs mere i JP Aarhus

15. januar

Sundhedspleje tager på akutte hjemmebesøg
Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune har fået en ny akutfunktion, der skal være en ekstra tryghed for nybagte forældre og forebygge unødvendige indlæggelser.
"Vi håber, at det kan være med til at forebygge genindlæggelser af børn, der lige er kommet hjem fra hospitalet og forebygge indlæggelser, hvor barnet kan være hjemme i stedet," forklarer gruppeleder Gitte Strøm fra Sundhedsplejen i kommunen.
Bragt i Midtjyllands Avis, 1. sektion, side 6

15. januar 

Voldsom bekymring over nye sparekrav
Den ene besparelsesvarsel afløser det andet, og ansatte i Region Midtjylland bliver nu præsenteret for mere end en fordobling af de sparekrav, der blev meldt ud i september 2014. 660 millioner kroner skal spares på budgettet frem mod 2019. De midtjyske sygeplejerskers formand er mere end almindeligt bekymret over konsekvenserne for ansatte og patienter. 
Læs mere i Århus Stiftstidende

6. januar

Succesfyldt projekt fortsætter i Holstebro
Holstebro Kommunes familiekursus 'Familie med Hjerte' er efter at have været et tre-årige projekt nu blevet et permanent tilbud i sundhedsplejen på grund af de gode resultater med projektet.
 "Målet er, at familierne oplever samarbejdet mellem kommune og forældre som mere ligeværdigt, og at deres behov for støtte matcher egne ressourcer og aktuelle situation," siger Pernille Almdal, der er leder af sundhedsplejen i Holstebro Kommune, og hovedkraften bag projektet