Tema

Lønforhandling: Hvad er du værd?

Hvordan sikrer du dig den rigtige løn? DSR, Kreds Midtjylland har samlet gode råd til dig, der skal have nyt job.

Stå stærkt i din lønforhandling og stil krav til din ansættelse. Se her hvordan:

Lønkrav kan stilles på flere måder:

 • Forbered dit lønkrav: Spørg gerne tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten eller kredsen til råds i din forberedelse.
 • Du kan stille et lønkrav som betingelse for at tiltræde stillingen.
 • Du kan stille krav om at få løn for dine medbragte kompetencer eller honorering for funktioner i stillingen.
 • Du kan vente med at fremlægge kravet, til du er tilbudt stillingen, og du har talt med DSR.
 • Dit lønkrav angår ikke hele ansættelsesudvalget. Skriv evt. dit lønkrav på et stykke papir og aflever det til lederen ifm. samtalen.

Din løn er sammensat af flere dele, og flere elementer kan der forhandles om:

 • Et centralt aftalt løntrin afhængig af din erfaring.
 • Et funktionstillæg; forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Her er dog forhandlingsmulighed.
 • Kvalifikations- eller kompetencetillæg på baggrund af din erfaring skal altid forhandles.
 • Pension; en obligatorisk del af lønnen.
 • Undersøg hvad din samlede løn består af. Arbejdspladsen kan have en anden måde at sammensætte lønnen på, men den samlede løn bør være højere end i dag. Overvej om der er andre vilkår, du ønsker aftaler om. Beslut hvor din ’smertegrænse’ for lønniveauet ligger.

Udlevér aldrig din lønseddel til en kommende arbejdsgiver:

 • Det kan stille dig ringere i lønforhandlingen.
 • Oplysningerne er private, og arbejdsgiver har ikke krav på disse oplysninger.

Du kan godt sige ja til stillingen - men tag forbehold for lønforhandlingen:

 • Du skal kende din løn og ansættelsesvilkår, før du takker endeligt ja til en stilling.

Sig aldrig din stilling op, før der er en skriftlig bekræftelse på lønnen af dit nye arbejde:

 • Hav is i maven. Du er attraktiv arbejdskraft. Dermed styrker du din lønforhandling. Også selvom forhandlinger gør, at din ansættelse udsættes en måned, før alt er på plads.

Deltidsansættelse vs. fuldtidsansættelse:

 • Nogle stillinger tilbydes som deltidsansættelser – altså under 37 timer ugentligt.
 • Deltidsansættelse har konsekvenser for din løn her og nu - men også på din livsløn - spørg derfor ind til muligheden for fuldtidsansættelse.
 • Deltidsansattes fritid er ikke så meget værd:
  • Deltidsansattes merarbejde aflønnes med time for time - almindelig timeløn.
  • Fuldtidsansattes overarbejde aflønnes med overarbejdsbetaling – timeløn + 50 procent.
 • Deltidsansættelse forringer din pension – især på langt sigt.
 • Hvis du er nyuddannet sygeplejerske, vil en deltidsansættelse på et hospital på 30 timer ugentligt betyde:
  • Årlig lønnedgang på                                          : 55.231 kroner.
  • Årlig nedgang i pensionsindbetaling           :  7.461 kroner.
 • Hvis du er erfaren sygeplejerske, kan du se, hvilken konsekvens deltidsarbejde får for din pension på: Op eller ned i tid?
 • Hent dokumentet:  Før du vælger deltid - udarbejdet af DSR, Kreds Midtjylland.