Læs presseomtale af "Øjeblikke"

Kredsens fotobog har fået bred omtale i både landsdækkende og lokale medier.

Sygeplejerske Karen Damtoft Berntsen som fotograf.
Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

TV 2, DR P1 og P4, Dagens Medicin, Danske Kommuner, Tidsskriftet Sygeplejersken, det islandske tidsskrift for sygeplejersker og en lang række midtjyske medier har omtalt bogen.

 

Læs uddrag af en række af omtalerne:

 

Holstebro, Struer og Lemvig Dagblad, 6. november 2012

”En af de 11 medvirkende, Bettina Stahl Søvang, Anæstesiologisk Afdeling, OP, Regionshospitalet Holstebro, udtaler om at deltage i projektet:

'For mig har det bedste i projektet været at udvikle og udfordre mig i at fotografere, men sandelig også at se mit arbejde gennem en linse og opleve nye sider i det. Projektet giver også mulighed for, at vi i afdelingen kan tale om faglighed ud fra en anden vinkel og dermed styrke vores fagidentitet'.”

 

Randers Amtsavis, 10. november 2012

”Sygeplejersker fotograferer sygeplejersker. Det er der kommet en indsigtsfuld og interessant bog ud af, hvor man som læser får et hurtigt indblik i nogle af de mange arbejdsfunktioner, som dette fag disponerer over. …

Det er også en bog fra sygeplejersker til sygeplejersker udgivet af fagets fagforening, som i høj grad er med til at dokumentere fagets identitet. Og det kan/kunne der nok være brug for i en tid, hvor sundhedsvæsenets er i konstant forandring.”

 

Midtjyllands Avis, 10. november 2012

”I foråret var Birgitte Christensen én af 11 sygeplejerske, der forevigede deres hverdage i arbejdslivet på en række midtjyske hospitaler, hospice, i psykiatrien osv. ved at fotografere de mest sigende øjeblikke i deres arbejde.

For Birgitte Christensen var det ikke nyt at fotografere, men det var nyt at se sit arbejde igennem en linse.

- På Socialpsykiatrisk Center er vi mange faggrupper, der arbejder sammen, og fotoarbejdet fik mig til at tænke over, hvad sygeplejerskernes arbejde består i, og hvordan vi skiller os ud fra de andre fag.”

 

Sygeplejersken nr. 12, 2012 (November 2012)

”Sygeplejersker har sat ord på deres tanker, men de har først og fremmest fotograferet. Og det er bl.a. det, der gør denne bog anderledes – bogen er spækket med billeder. ...

De 11 medvirkende sygeplejersker har hver sin historie at fortælle om egen faglig identitet, men fælles for alle gælder, at de har svaret på et gennemgående spørgsmål: ’Hvis jeg var sundhedsminister …’ Derved rækker bogen indholdsmæssigt ud over egne faglige rækker og inviterer politiske beslutningstagere indenfor til at besøge repræsentanter for den største gruppe medarbejdere i sundhedsvæsenet.”

 

Dagens Medicin, 16.11 2012

”’Øjeblikke. Sygeplejerskers hverdage – fotograferet af sygeplejersker’ giver et sjældent kig ind i sygeplejerskers hverdage sammen med patienter og borgere på hospitaler, hospice, i psykiatrien og inden for hjemmesygepleje, rehabilitering og sundhedspleje.”

 

Tímarits hjúkrunarfræðinga - det islandske tidsskrift for sygeplejersker (December 2012)

”Det er bemærkelsesværdigt, og – tror jeg – usædvanligt, at der udkommer en bog, hvor amatørfotografer kan vise deres billeder. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at disse amatørfotografer er fra samme faggruppe, hvor de fleste er kvinder, idet de fleste amatørfotografer ellers er mænd. Det er et prisværdigt initiativ. ...

Bogen er meget professionelt lavet. Fotograferne mødtes til tre arbejdsmøder, hvor de blandt andet lærte fotografisk teknik, men frem for alt diskuterede de, hvad det indebærer at være sygeplejerske. Målet var at forsøge at fange kernen i sygeplejefaget i fotografiet. Hver fotograf valgte et udvalg af sine billeder, men det er redaktør og den grafiske tilrettelægger, der i samarbejde med en professionel fotograf har udvalgt bogens billeder. Resultatet er meget vellykket – det er meget få billeder, jeg synes er mindre interessante.“ (Redaktør Christer Magnusson)

 

Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter DBC (Januar 2013)

”Jeg kan ikke rigtig pege på andet, der kommer så grundigt rundt om et fag … Fotobogen viser især nutiden og det personlige engagement … stolthed … og detaljerede fagbeskrivelser.

Bogen henvender sig til dem, der vil have kendskab til de områder, der findes inden for sygeplejefaget. Den giver et glimrende indblik i tanker og problemer på en helt ny måde. Pligtlæsning for enhver politiker.” (Jette Landberg)

 

Danske Kommuner, nr. 2 2013

”De 11 er sluppet godt fra rollen som fotografer, man er heller ikke i tvivl om, at de gør et godt job i det, der er deres profession. Det er mere i redigeringen af bogen, at problemerne opstår. Der er for mange billeder, hvor der sker for lidt, hvor fortællingen ikke ligger i selve billedet, men i den viden den fotograferende har om, hvad der egentlig sker. …

Alligevel: Et godt initiativ, som andre faggrupper kunne få noget ud.” (4 ud af 6 stjerner) (Redaktør Tom Ekeroth)

 

Sygeplejersken nr. 2, 2013

”Det er en god idé at tage billeder og blive klogere af det. … Projektet og bogen fik mig til at tænke på, hvor væsentlig en del af sygeplejen der består af observation. …Jeg er overbevist om, at billeder fra arbejdspladsen kan hjælpe sygeplejersker med at forfine evnen til det hurtige og effektive overblik.

Æstetikken og den fotografiske opfindsomhed kunne blive bedre. Jeg forestiller mig, at en dygtig professionel fotograf i samarbejde med sygeplejepersonalet kunne nå frem til langt mere overraskende og bevægende billeder.” (Karen Ellen Spannow, sygeplejerske og etnograf)

 

Januar 2013

”Selvom fotografiet som medie kan sige langt mere end ord og kan tale intenst til beskueren på trods af forskelle i kultur og sprog, høster bogens 172 fotografier glæde af teksternes faktuelle oplysninger om de steder, hvor den kliniske sygepleje udøves. … Ligeledes er der fulde navne på alle de, der optræder på fotografierne og billedmotivet, det der sker på fotografiet, ledsaget af faglige uddybende bemærkninger.

Bogens styrke er … i særdeleshed, at tekst og foto spiller godt sammen med den stor kliniske ekspertise fra 11 vidt forskellige arbejdsområder, som hver præsenteres på ganske få sider.

Bogens fotografier er så alsidige og gode, at den sagtens kan ligge fremme i ethvert hjem på et sofabord; der er både noget at gyse og undres over, når man er lægperson, barn eller ung, samt nyttige oplysninger om faktuelle undersøgelser og behandling i alle livets faser."

(Inger Minnasdatter, lektor, Cand.cur., Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol)

 

Børnesygeplejersken, nr. 1 (Februar) 2013

”Dette er bogen om sygeplejersker faglige stolthed og deres fagidentitet – set gennem sygeplejerskers linse. Skønt at se det fra sygeplejerskernes side og ikke fra andre udenforstående.

Billederne i bogen er så talende, at faget nærmest lyser ud af dem. … Samtidig er det en bog jeg med glæde har til at ligge fremme – så de mennesker der kommer forbi – kan se et enkelt billede, og så kan vi tage en snak ud fra det. …

Det er glædeligt for mig som sundhedsplejerske, at vi som gruppe ikke er blevet ’glemt’." (Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske, Tønder Kommune)

 

Dagbladet Arbejderen, 12. marts 2013

"Det er alt for sjældent, der udgives bøger, der fortæller om arbejdslivet, så stor ros til Kreds Midtjylland for initiativet med at lade sygeplejersker fotografere fagidentitet. ...

Med bogen i hænderne er det slående, hvor forskellige arbejdsområder sygeplejersker har. Yderpunkterne er nok sygeplejerskerne på intensiv afdeling med alvorligt syge patienter eller sygeplejersken på hospice med døende patienter og så skolesundhedsplejersken, der arbejder med at lære børn om sund mad og seksualoplysning. ...

Men trods forskelligheden har alle fokus på faglighed og omsorg – og det er vel lige netop det, befolkningen forventer af en sygeplejerske. Det er også gennemgående, hvordan alle fremhæver betydningen af det tværfaglige samarbejde på netop deres arbejdsplads.

Det er blevet til en flot fotobog, der kan bruges på flere måder. Den fortæller alsidigt om, hvad sygeplejersker arbejder med, og viser fint hvordan det er borgeren, der er i centrum." (5 ud af 6 stjerner) (Sygeplejerske Hanne Rosenvold)

Se samlet oversigt over 37 omtaler og anmeldelser af "Øjeblikke"