Øvrige forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker ansat i basisstillinger ved hospice, privathospitaler, skoler mv.