Sygepleje og sundhedsvæsen

Se kredsens pamflet med eksempler på sygeplejefaglige løsninger, der styrker sundhedsvæsenet.

Pamflet: Sygeplejefaglige løsninger, der styrker sundhedsvæsenet 

forside_pamflet

DSR, Kreds Midtjylland står bag en pamflet henvendt mod politiske kandidater. I indledningen fremhæves:

"Denne pamflet er til dig, der stiller op til enten kommunal- eller regionsrådsvalget. Vi har nemlig som inspiration til din valgkamp samlet en række sygeplejefaglige eksempler fra det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Det er eksempler, som peger på, hvordan sundhedsvæsenet kan og bør udvikle sig i de kommende år, hvis intentionerne er en helhedsorienteret tidlig indsats med ønsket om mere lighed i sundhed. Eksempler der beskriver den forskel, den sygeplejefaglige indsats kan gøre for borgere, der har brug for et nærværende, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Eksempler der viser, at midtjyske sygeplejersker bidrager til at realisere de sundhedspolitiske ambitioner, du som politiker måtte have.

Sammen med vores medlemmer bidrager vi som sygeplejerskernes fagforening naturligvis også gerne til den fremadrettede udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner."

Eksemplerne er opdelt i tre temaer:
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Socialt udsatte og borgere med psykisk sygdom
- Familier, børn og unge