Din kompetenceudvikling i Kreds Midtjylland

Kreds Midtjyllands aktiviteter og tilbud til TR, FTR og AMiR.

Lokale aktiviteter og tilbud til TR, FTR og AMiR

Som tillidsvalgt kan du styrke dine personlige og faglige kompetencer ved at deltage i lokale møder og aktiviteter

Introdag i kredsen for TR og AMiR

Nyvalgte TR og AMiR inviteres til introdag i kredsen. Efter introdagen skal du som TR og FTR deltage i et grunduddannelsesforløb inden for dit første valgår.
Som AMiR tilbydes du en grunduddannelse i DSR-regi, når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
I kredsen tilstræber vi, at du uanset mødeart i kredsen får lejlighed til at videndele og indgå i relationer med andre.

Temamøder for arbejdsmiljørepræsentanter

Flere gange årligt inviteres kredsens arbejdsmiljøkonsulenter til temamøder i kredsen. Dagene offentliggøres løbende nedenfor på denne side.

TR: Læring i praksis 

Som nyvalgt TR har du brug for at etablere dig i den nye rolle. FTR og den faglige konsulent følger dig i processen. Efter introduktionssamtale og TR-grunduddannelse har du en opfølgningssamtale med enten din FTR, faglige konsulent eller både FTR og faglige konsulent. Her aftaler I, hvad du konkret har brug for. Vi forventer, at du selv er opsøgende, og vi aftaler i fællesskab, hvordan du bedst lærer i praksis.

TR/FTR: Sparring og supervision

Som TR/FTR kan du have behov for både sparring og supervision. Det kan være i konkrete sager eller problemstillinger, du står i. Du kan også have behov for sparring på din rolle som TR. Som TR opfordrer vi dig til i første omgang at henvende dig til din FTR. Lav aftalerne i dit FTR- og TR-kollegie.
Du har også mulighed for at henvende dig til den faglige konsulent, som varetager dit område enten på telefon eller mail. Du finder kredsens faglige konsulenters kontaktoplysninger her:

Få datoen i din kalender

Du kan finde datoer for alle typer af møder og arrangementer i Midtjylland i kredsens aktivitetskalender.

Ønsker du mere viden?